Konu özeti

 • 21H.991J / STS.210J Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem (Güz 2003)

  Dersin amacı sizleri yirminci yüzyılda yazan tarihcilerin kullandıkları geçmişle ilgili birçok yaklaşımla tanıştırmak. Bence (ve başkalarına göre de) listedeki çoğu kitap sosyal ve ekonomik tarih alanında modern klasikleri veya potansiyel klasikleri oluşturuyor. Bu tarihcilerin çalışma nesnelerini nasıl anladıklarını, birinci el kaynakları kendi anlatımları için nasıl temel olarak kullandıklarını, konularının anlatımsal ve analitik yapılarını nasıl inşa ettiklerini, ve bu yaklaşımlarının avantaj ve eksikliklerinin ne olduğunu inceleyeceğiz.

  • 21H.991J / STS.210J Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem
   Seviye: 
   Lisans

   Öğretim Görevlileri: 
   Prof. Peter C. Perdue

   Çevirmen:

   Yrd. Doç. Dr. Özlem Çaykent
   The Main Reading Room of the United States Library of Congress is the primary entrance into the Library's research collections, and the principal reading room for work in the humanities and social sciences. (Photo courtesy of maveric2003 on Flickr.)
   Dersin Özellikleri: 


   Seçili Ders notları
     
    

   Dersin Öne Çıkan Noktaları: 

   Öğrenci ödevlerinden birçok örnek indirilebilir. Bunun yanı sıra Prof. Perdue'un tartışma yazıları ders notları olarak sunulmuştur.
   Ders Tanımı:


   Dersin amacı sizleri yirminci yüzyılda yazan tarihcilerin kullandıkları geçmişle ilgili birçok yaklaşımla tanıştırmak. Bence (ve başkalarına göre de) listedeki çoğu kitap sosyal ve ekonomik tarih alanında modern klasikleri veya potansiyel klasikleri oluşturuyor. Bu tarihcilerin çalışma nesnelerini nasıl anladıklarını, birinci el kaynakları kendi anlatımları için nasıl temel olarak kullandıklarını, konularının anlatımsal ve analitik yapılarını nasıl inşa ettiklerini, ve bu yaklaşımlarının avantaj ve eksikliklerinin ne olduğunu inceleyeceğiz.


   • Ders İzlencesi

    Dersin Saatleri
    Ders: 1 oturum / haftalık, 3 saat 

    Derse Giriş
    Dersin amacı sizleri yirminci yüzyılda yazan tarihçilerin kullandıkları geçmişle ilgili birçok yaklaşımla tanıştırmak. Bence (ve başkalarına göre de) listedeki çoğu kitap sosyal ve ekonomik tarih alanında modern klasikleri veya potansiyel klasikleri oluşturuyor. Bu tarihçilerin çalışma nesnelerini nasıl anladıklarını, birinci el kaynakları kendi anlatımları için nasıl temel olarak kullandıklarını, konularının anlatımsal ve analitik yapılarını nasıl inşa ettiklerini, ve bu yaklaşımlarının avantaj ve eksikliklerinin ne olduğunu inceleyeceğiz. 

    Bir topluluk olarak tarihçiler çok fazla sayıda konuları oldukça farklı metodolojilerle ele alıyorlar. Bizim ele alacağımız başlıca konulardan biri: tarih bir disiplinmidir? olacak. Tarihçilerin bir ortak yönü var mı? Ya da bunlar sadece geçmişe olan ortak ilgileri dolayısıyla tesadüfi bir araya getirilen bir insan topluluğu mudur? (Jeologlar ve paleontolojistsler bir tarafta ve diğerinde de gazetecileri dışarıda bırakarak)?

    Tarihçilerin yaptıkları bütün herşeyin üstünden geçmek imkansız olurdu. Benim seçtiğim eserler uzun surely sosyal süreçleri, sıradan insanların deneyimlerini, kollektif mentaliteleri, ve maddi hayatın yapılarına vurgu yapıyor. Büyük liderlerin önceliğine (krallar, kraliçeler, generaller, felsefeciler, bilim adamları), politik olayların basit anlatımlarını, ya da düşünce sistemlerinin politik ve sosyal bağlamlarından kopartılmış hallerine karşı çıkıyorlar. Bağlantılı sosyal bilimlerin kavramlarını kullanmaya açıklar (anthropoloji, sosyoloji, and ekonomi). Geçmişte yaşayan sıradan insanların deneyimlerini tekrar inşa etmeye çabalıyor ve özeliklede bilinmeyene, bastırılmış olana ve fakirlere dikkat ediyorlar. Tarihçilerin (ve diğer herkesin de) maruz kaldıkları milli devlet ve liderlerinin hikayleri üzerine odaklanmış dar sınırları aşmaya çalışıyorlar.

    Tarihe bu yaklaşım yirminci yüzyılın başlarında Marc Bloch and Lucien Febvre gibi Fransız kurucularıyla Annales okulunda başladı. (Okulun adı beraber kurup, editörlüğünü yaptıkları derginin adından geliyor) Kuruluşundan itibaren Annales tarihçileri tarih yazımı üzerine dünya çapında müthiş bir etki bıraktılar. Bir Çin ve Japonya tarihçisi olarak kendim bunun aynı zamanda Batı dışı tarihler üzerinde de, özellikle de Asya’yı, önemli bir etkisi olduğunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki birçok başka akımların da buna katkısı oldu ve Annales paradigmalarını değiştirdi. Annales konuları İngiltere, ABD ve Çin’e vardıktan sonra aynı kalmadılar. Ama bu tarihsel yaklaşımın konularını zaman içinde takip ederek ders konularına bir birlik getirecek ve tarihsel problemlerin zaman ve mekanlar arası müşterekliği hakkında bir fikir verecek.

    Bizim odak noktamız yapı, metodoloji, ve kavramsallaştırmalar yoksa özel tarihsel içerikler değil. Buradaki çalışmaların önemli bir kısmı Erken Modern Avrupa (takriben 1500 - 1800 M.S.) üzerine. Gördüğünüz üzere burada aynı zamanda ondokuzuncu yüzyıl Avrupa, Amerika ve Çin örnekleri de mevcut. Sizden tanıdık olmayan alanlarda olduğu gibi kendinizi rahat hissettiğiniz konularda da okumalar yapmanızı rica ediyorum. ‘Olguları bilmek’ ya da bu alanların herhangi birinde uzman olmak şart değil; buradaki amaç tarihsel yaklaşımların işleyişlerinin farklı kültürel yerlerde ve zamanlarda ne kadar da birbirine benzedikleri görmek.

    Ders için gerekli şartlar

    1. Her haftanın ana okumalarını yapın ve bunları dersde tartışmaya hazır olun. Bu klasiklerin çoğu büyük ve kalın kitaplar. Sizlere bunlarla nasıl başa çıkabileceğinize dair bazı ipuçları vereceğim. (İlk sayfadan başlayıp sonuna kadar gitmek çoğunlukla hiç iyi bir metod değildir.)
    2. Ek okumadan en az bir eseri ya okuyun ya da göz gezdirin. Her hafta ders için buluşmamızdan önce sizin okumaları tartıştığınız bir sayfa yazı (özet değil, eleştirileriniz: bir mantık üzerine kurulmuş tartışmalar tercih edilir, ancak parça parça tepkilerde kabul edilir) teslim etmeniz gerekiyor. Bunlar tartışmalar için teşvik edici olacaklar. Bu ders aslen tamamıyla tartışma üzerine kurulmuş bir dersdir; ben bazen kısa bir oryantasyon dersi verebilirim ama bunları kısa tutmaya çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse ben de sizin gibi bir tartışma yazısı yazmaya odaklanacağım, ya da biraz daha uzun birşey.
    3. Son olarak, dönemin sonunda daha uzun bir ödev hazırlamanız gerekiyor (10-15 sayfa). İstediğiniz konuyu seçmekte özgürsünüz ama iki yoldan birini seçmeniz gerekiyor:
     • "Yatay": aynı tarisel yaklaşımın farklı ülkeler ve zaman dilimlerinde kullanışı inceleyin (bu ülkelerden biri Batı dışı olmalı),mesela: 17’ci yüzyılda Fransa ve Japonya’da tarihsel demografi; yirminci yüzyılda Rusya ve Çin’de kadın tarihi;
     • "Dikey": aynı tarihsel konuyla ilgili farklı yaklaşımları inceleyin (Fransız İhtilali klasik konulardan biridir: Marxist, populist, ekonomik, kültürel, feminist, ve birçok başka yorumlara açıktır. Başka iyi olanaklar İngiliz Endüstri Devrimi, Amerikan kölelik düzeni, Avrupa emperyalizmi).

    Her iki durumda da literatürdeki önemli başyapıtları bulmanız, temel promlematikleri deşifre etmeniz, kullanılmış olan farklı analitik araçları ve kaynakları tartışmanız, ve farklı yaklaşımların görece değerlerini tartışmanız gerekiyor. Bu alt konuda çalışmaların hangi yöne doğru gitmesi gerektiğine dair sizin kendi fikriniz bile olabilir, ve bunu da açıkça geliştirmelisiniz. Sanırım, bilim ve teknolojiyle ilgili kısımların genellikle tarihçilerin anlatılarında baştan savma olduğunu keşfedeceksiniz. Bunların genel tarihe nasıl kullanışlı bir şekilde entegre edilebileceği hakkında bir düşünün. 


    • Takvim

     Ders #Konular
     1Giriş
     2Annal Okulu: Kökeni ve Kuruluşu
     3İşçi Sınıfı Tarihi, Bir Tarihsel Kategori Olarak Sınıf
     4Irk, Kültür, ve Savaş
     5Kadın Tarihi: Cinsiyet ve Tekstil
     6Global Tarih: Ekonomik ve Çevresel
     7Tarihsel Demografi
     8Yeni Kültürel Tarih [1]: Mikro Tarih
     9Doğal Çevre Tarihi
     10Yeni Kültürel Tarih [2]: Alan ve Yerin Temsiline Post-modern ve Post-yapısalcı Yalaşımlar
     11Yeni Askeri Tarih, Yayınlarda ve Filmde
     12Tarihsel Hafıza ve Tarih Savaşları
     13Tarih ve Kurmaca
     14Tarihin Cepheleri
     15Tarihciler Nereye Gidiyor? Tarih Mesleğinin Geleceği

     • Okumalar

      Ders #KonularOkumalar
      1GirişTilly, Charles. "How (and What) are Historians Doing?" In American Behavioral Scientist , Temmuz–Ağutos 1990. S. 685-711.
      2Annal Okulu: Kökeni ve KuruluşuAna Okuma

      Bloch, Marc. "The Advent and Triumph of the Water Mill." In Land and Work in Medieval Europe. London: Routledge, 1967. ss. 136-68.

      Braudel, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. Berkeley, CA: University of California Press, 1995. ss. 25-138, 246-67, 418-60, 543-70, 734-57, ve 1088-1106.

      Ek Okuma

      Burke, Peter. The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-1989. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991.

      Stoianovitch, Traian. French Historical Method: The Annales Paradigm. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976.

      Fink, Carole. Marc Bloch: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

      Febvre, Lucien. A New Kind of History. New York: Harper and Row, 1973. (Toplanmış yazıları)

      Bloch, Marc. Feudal Society; The Historian's Craft. Chicago: University of Chicago Press, 1968.

      Ladurie, Emmanuel Le Roy. Montaillou. New York: George Braziller, 1978.

      Journal of Modern History. (1972/12). Braudel üzerine özel sayı[PCP3].
      3İşçi Sınıfı Tarihi, Bir Tarihsel Kategori Olarak SınıfAna Okuma

      Thompson, E. P. The Making of the English Working Class. New York: Vintage Books, 1966. Önsöz, 1-54, 189-212, 331-400, 429-447, ve 779-832.

      Elizabeth J. Perry, Shanghai on Strike: The Politics ofChinese Labor. Stanford, CA: Stanford University Press, 1993. ss. 1-31, 65-87, 131-66, ve 239-58.

      Ek Okuma

      Keyssar, Alex. Out of Work: The First Century of Unemployment in Massachusetts. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

      Montgomery, David. The Fall of the House of Labor. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

      Gutman, Herbert. Work, Culture, and Society in Industrializing America. New York: Vintage Books, 1977.

      Gordon, Andrew. The Evolution of Labor Relations in Japan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985.

      Hershatter, Gail. Flying Hammers, Walking Chisels: The Workers of Tianjin (China). Stanford, CA; Stanford University Press, 1986.
      4Irk, Kültür, ve SavaşAna Okuma

      Dower, John. "Race, Language and War in Two Cultures.", ve "Fear and Prejudice in U.S.-Japan Relations." Japan in War & Peace: Selected Essays’in içinde. New York: New Press, 1993. ss.257-335.

      Genovese, Eugene. Roll Jordan Roll. New York: Vintage Books, 1976. ss. 1-112, 162-93, 255-79, ve 588-612.

      Ek Okuma

      Field, Barbara. "Racial Ideology in American History." In Region, Race, Ideology: Festschrift for C.Vann Woodward. Ed. J. Morgan Kousser ve James M. McPherson. Oxford: Oxford University Press, 1982. ss. 143-177.

      White, Landeg. Magomero: Portrait of an African Village. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

      Frederickson, George. Racism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.
      5Kadın Tarihi: Cinsiyet ve TekstilAna Okumalar

      Ulrich, Laurel Thatcher. A Midwife's Tale. New York: Vintage Books, 1991. ss. 3-134.
      ———. The Age of Homespun: Objects and Stories in the Creation of an American Myth. New York: Knopf, 2001. ss. 12-40, ve 76-107.

      Bray, Francesca. Technology and Gender: Fabrics of Power in Late Imperial China. Berkeley: University of California Press, 1997. ss. 173-273.

      Ek Okuma

      Scott, Joan. Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1999. ss. 15-50.
      6Global Tarih: Ekonomik ve ÇevreselAna Okuma

      Pomeranz, Kenneth. The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

      Ek Okumalar

      Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes:A History of the World, 1914-91. New york: Vintage Books, 1996.

      McNeill, William. The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since A.D. 1000. Oxford: Basil Blackwell, 1983.

      ———. Plagues and Peoples. New York: Anchor Books, 1989.

      Pomeranz, Kenneth, and Steven Topik. The World that Trade Created. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1999.

      Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers. New York: vintage Books, 1989.

      Braudel, Fernand. Capitalism and Material Life, 1500-1800. New York: Harper Colophon, 1975. (3 cilt. - özellikle cilt 1 bkz)

      Tilly, Charles. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russell Sage Foundation, 1984. (yukarıdaki kitapların bazılarının inceleme ve eleştirileri)

      Journal of World History. (birkaç makale ve incelemeyı bakın)

      Wolf, Eric. Europe and the People Without History. Berkeley, CA: University of California Press, 1997.

      Chaudhuri, K. N. Asia Before Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

      Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. New Haven: Yale University Press, 1993. (2 cilt)
      7Tarihsel DemografiAna Okumalar

      Lee, James Z., and Wang Feng. One Quarter of Humanity: Malthusian Myths and Chinese Realities. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

      Ek Okuma

      Flinn, M. W. The European Demographic System. Baltimore: JohnsHopkins University Press, 1981.

      Livi-Bacci, Massimo. Population and Nutrition. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

      McCants, Anne. Civic Charity in a Golden Age: Orphan Care in Early Modern Amsterdam. Urbana: University of Illinois Press, 1997.
      8Yeni Kültürel Tarih [1]: Mikro TarihAna Okuma

      Darnton, Robert. The Great Cat Massacre. New York: Vintage Books, 1985. ss. 3-107.

      Geertz, Clifford. "Notes on the Balinese Cockfight." In The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press, 1993. ss. 412-453.

      Kuhn, Philip. Soulstealers. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

      Ek Okuma

      Ladurie, Emmanuel Le Roy. Montaillou. New York: George Braziller, 1978.

      Hunt, Lynn, ed. The New Cultural History. Berkeley: University of California Press, 1989. (Especially the chapter by Alberta Bierstadt)

      Clifford, James. "Identity in Mashpee." In The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

      Ginzburg, Carlo. The Cheese and the Worms. London: Penguin, 1992.

      Spence, Jonathan. The Death of Woman Wang. New York: Penguin Books, 1979.
      9Doğal Çevre Tarihi[Taught by William Turkel]

      Ana Okuma

      McNeill, John R. Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World. New York: W.W. Norton & Company, 2000.

      Ek Okuma

      Cronon, William. Changes in the Land. New York: Hill and Wang, 1983.

      Crosby, Alfred. Ecological Imperialism. 2nci basım Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

      Worster, Donald. Rivers of Empire. Oxford: Oxford University Press, 1992.

      White, Richard. The Middle Ground. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

      "A Round Table: Environmental History." Journal of American History, (1990/3).
      10Yeni Kültürel Tarih [2]: Alan ve Yerin Temsiline Post-modern ve Post-yapısalcı YalaşımlarAna Okuma

      Mitchell, Timothy. Colonising Egypt. Berkeley: University of California Press, 1991. Ss. 1-33, and 161-179.

      Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain. Berkeley: University of California Press, 1995. Ss. 106-197.

      Winichakul, Thongchai. Siam Massed. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

      Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991. Ss. 163-185.

      Ek Okuma

      Rabinow, Paul. French Modern: Norms and Forms of the Social Environment. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
      11Yeni Askeri Tarih, Yayınlarda ve FilmdeAna Okuma

      Keegan, John. The Face of Battle. London: Barrie & Jenkins, 1988.

      Burns, Ken. The Civil War. [Video]; or Henry V. [Olivier ve Branagh versiyonları]

      Ek Okuma

      Toplin, Robert B., ed. Ken Burns "The Civil War": The Historians Respond. New York: Oxford University Press, 1996.
      12Tarihsel Hafıza ve Tarih SavaşlarıAna Okuma

      Linenthal, Edward, ve Tom Engelhardt, ed. History Wars: The Enola Gay and Other Battles for the American Past. New York: Metropolitan Books, 1996.

      Ek Okuma

      Hein, Laura, and Mark Selden. Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2000.
      13Tarih ve KurmacaGhosh, Amitav. In an Antique Land.

      Goitein, S. D. A Mediterranean society: An Abridgment in One Volume. Berkeley, 1999. Ss. xi-xvii, 9-68, ve 240-247.
      14Tarihin CepheleriTurner, Frederick J. "The Significance of the Frontier in American History." American Historical Review 16 (Ocak 1911): 217-233.

      Lattimore, Owen. Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928-1958. New York: Oxford University Press, 1962. Ss. 11-31, 97-118, 165-179, ve 469-491.

      Bush, Vannevar. Science: The Endless Frontier. New York: Arno Press, 1980. Ss. 5-9.

      Williams, Rosalind. "The Expansive Disintegration of Engineering." Retooling: A Historian Confronts ikincibölüm. Technological Change.Cambridge: MIT Press, 2002. Ss. 29-89

      Perdue, Peter C. "From Turfan to Taiwan: Trade and War on Two Chinese Frontiers." In Frontiers Through Space and Time. Bradley Parker, ve Lars Rodseth der. Salt Lake City: University of Utah Press’den çıkacak.
      15Tarihciler Nereye Gidiyor? Tarih Mesleğinin GeleceğiAna Okuma

      Charles Tilly'in makalesine bir daha bakın, "How and What are Historians Doing," ve aşağıdakilerle karşılaştırın:

      Assleby, Joyce, Lynn Hunt and Margaret Jacob. Telling the Truth About History. New York: Norton, 1994.

      Ek Okuma

      "AHR Forum: The Old History and the New." Theodore Hamerow, Gertrude Himmelfarb, Lawrence Levine, Joan Scott, John Toews’un makalelerine bkz.  American Historical Review (Haziran 1989).

      Novick, Peter. "That Noble Dream." Peter Novick'in kitabı üzerine sempozyum 
      American Historical Review (Son bölüm)

      • Ders Notları

       Ders #Konular
       1Giriş (pdf)
       2Annal Okulu: Kökeni ve Kuruluşu (pdf)
       3İşçi Sınıfı Tarihi, Bir Tarihsel Kategori Olarak Sınıf (pdf)
       4Irk, Kültür, ve Savaş (pdf)
       5Kadın Tarihi: Cinsiyet ve Tekstil (pdf)
       6Global Tarih: Ekonomik ve Çevresel (pdf)
       7Tarihsel Demografi (pdf)
       8Yeni Kültürel Tarih [1]: Mikro Tarih (pdf)
       9Doğal Çevre Tarihi
       10Yeni Kültürel Tarih [2]: Alan ve Yerin Temsiline Post-modern ve Post-yapısalcı Yalaşımlar (pdf)
       11Yeni Askeri Tarih, Yayınlarda ve Filmde (pdf)
       12Tarihsel Hafıza ve Tarih Savaşları (pdf)
       13Tarih ve Kurmaca (pdf)
       14Tarihin Cepheleri
       15Tarihciler Nereye Gidiyor? Tarih Mesleğinin Geleceği (pdf)


       • Ödevler

        Her hafta ders için buluşmamızdan önce sizin okumaları tartıştığınız bir sayfa yazı (özet değil, eleştirileriniz: bir mantık üzerine kurulmuş tartışmalar tercih edilir, ancak parça parça tepkilerde kabul edilir) teslim etmeniz gerekiyor. Bunlar tartışmalar için teşvik edici olacaklar. Bu ders aslen tamamıyla tartışma üzerine kurulmuş bir dersdir; ben bazen kısa bir oryantasyon dersi verebilirim ama bunları kısa tutmaya çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse ben de sizin gibi bir tartışma yazısı yazmaya odaklanacağım, ya da biraz daha uzun birşey.

         

        DERS #KONULARÖĞRENCİ TARTIŞMA YAZILARI  
        1Giriş

         

        2Annal Okulu: Kökeni ve KuruluşuJennifer Yum ( PDF) Jennifer Yum’ın izniyle
        Öğrenci A (PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        Öğrenci C (
        PDF)
        3İşçi Sınıfı Tarihi, Bir Tarihsel Kategori Olarak SınıfJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        Öğrenci C (
        PDF)
        4Irk, Kültür, ve SavaşJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        Öğrenci C (PDF)
        5Kadın Tarihi: Cinsiyet ve TekstilJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        6Global Tarih: Ekonomik ve ÇevreselJennifer Yum (PDF)  Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        Öğrenci C (
        PDF)
        7Tarihsel DemografiJennifer Yum (PDF)  Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        Öğrenci C (
        PDF)
        8Yeni Kültürel Tarih [1]: Mikro TarihJennifer Yum (PDF)  Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        9Doğal Çevre TarihiJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        10Yeni Kültürel Tarih [2]: Alan ve Yerin Temsiline Post-modern ve Post-yapısalcı YalaşımlarJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci C (
        PDF)
        11Yeni Askeri Tarih, Yayınlarda ve FilmdeJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        12Tarihsel Hafıza ve Tarih SavaşlarıJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        13Tarih ve KurmacaJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        Öğrenci B (
        PDF)
        14Tarihin CepheleriJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)
        15Tarihciler Nereye Gidiyor? Tarih Mesleğinin GeleceğiJennifer Yum (PDF) Jennifer Yum’ın izniyle.
        Öğrenci A (
        PDF)