Açılan Dersler (Katılımcı Üniversiteler)

Ankara Üniversitesi - http://acikders.ankara.edu.tr/

Atılım Üniversitesi - http://acikders.atilim.edu.tr/

Baskent Üniversitesi - http://acikders.baskent.edu.tr/

Doğu Akdeniz Üniversitesi - http://opencourses.emu.edu.tr/

Gazi Üniversitesi - http://acikders.gazi.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi - http://acikders.hacettepe.edu.tr/

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - http://acikders.odtu.edu.tr/

Sabancı Üniversitesi - http://ocw.sabanciuniv.edu/

En son değiştirme: 14 Mart 2012, Çarşamba, 13:42