Bu ders Otuz Yıl Savaşları’nın bitişinden II. Dünya Savaşı’nın sonrasına kadar geçen dönemde modern Avrupa Tarihi’nin genel bir özetini sunmayı amaçlamaktadır. Dersimiz boyunca Fransız Devrimi ve Napolyon gibi önemli olay ve şahısları incelemenin yanı sıra, sıradan insanların başkaldırı ve geçiş zamanlarındaki deneyimlerinin de üzerinde duracağız. Böylece ele aldığımız döneme tarihsel bir kaçınılmazlık bağlamında ve büyük adamların sürüklediği bir süreç olarak değil, daha ziyade nüfustaki değişiklikler, siyasi devrimler ve kültürel gelişme arasındaki karmaşık ilişkilerin penceresinden bakacağız. Ders kitabındaki okumalara sanat, edebiyat ve sinemanın klasik örnekleri eşlik edecek.

Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerinin nasıl geliştiği üzerinde durulmakta, diplomasi uygulamaları dönemlere ayrılarak anlatılmaktadır.

Dersin amacı sizleri yirminci yüzyılda yazan tarihcilerin kullandıkları geçmişle ilgili birçok yaklaşımla tanıştırmak. Bence (ve başkalarına göre de) listedeki çoğu kitap sosyal ve ekonomik tarih alanında modern klasikleri veya potansiyel klasikleri oluşturuyor. Bu tarihcilerin çalışma nesnelerini nasıl anladıklarını, birinci el kaynakları kendi anlatımları için nasıl temel olarak kullandıklarını, konularının anlatımsal ve analitik yapılarını nasıl inşa ettiklerini, ve bu yaklaşımlarının avantaj ve eksikliklerinin ne olduğunu inceleyeceğiz.