Proje Hakkında

Türkiye Bilimler Akademisi, Massachusetts Institute of Technology'de (MlT) 2000 yılından beri yürütülmekte olan Açık Ders Malzemeleri Projesi'nin Türkiye'de de uygulanması için harekete geçti.

Sadece Amerika değil, Çin, Japonya, Fransa, Hollanda, Hindistan, Vietnam ve Tayland ile İspanyolca konuşulan ülkelerde benzer şekillerde uygulanan Açık Ders Malzemeleri Projesi konusunda üniversitelere aracılık yapan Akademi, konuya ilgi gösteren 24 üniversite, YÖK, DPT ile TÜBİTAK-ULAKBİM temsilcilerini buluşturdu.

23 Mart 2007'de TÜBA'nın Ankara'daki hizmet binasında biraraya gelen üniversite ve diğer kurum yetkililerine proje hakkında bilgi verildi ve projenin Türkiye'de yüksek öğretim sistemine yapacağı katkılar tartışıldı.

Türk üniversitelerinin benzer girişimlerinin ele alındığı toplantıda; üniversitelerimizde, öğretim üyelerinin bireysel girişimi olarak ders malzemelerini kişisel web ortamında veya üniversitenin bir açık erişim hizmeti içinde sunma çabalarının teşvik edilmesi, yabancı dersleri çevirmenin yanı sıra üniversitelerimizin özgün Türkçe ders malzemelerini bir web ortamında tüm Türkiye'nin yararlanmasına sunmalarının desteklenmesi ve bu amaçla ulusal eşgüdüm ve farkındalığın sağlanması gerektiği dile getirildi.

Toplantının sonunda bir çalışma grubu oluşturuldu ve şu kararlar alındı:

  • MIT Açık Ders Malzemeleri Projesi ışığında gerekli girişimlerin yapılıp bu kaynağın Türkçe olarak Türk üniversite toplumuna kazandırılması;
  • Projeyi gerçekleştirmek için, üniversitelerimizin kendi aralarında bir konsorsiyum oluşturmaları;
  • TÜBİTAK-ULAKBİM'in bu girişime altyapı ve hizmet desteği vermesi gereği;
  • TÜBA'nın, bu oluşumun gerekli aşamalarında destek vermesi.

Toplantıda Açık Ders Malzemelerinin Türkçe olarak kullanıma sunulmasının özgün Türkçe ders notlarını hazırlayan öğretim üyelerine de katkıda bulunacağı vurgulandı.

Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışma Grubu'nun 30 Mart 2007 tarihinde yaptığı ikinci toplantıda ise bir rapor ve bir konsorsiyum kurulmasına ilişkin protokol taslağı hazırlandı.

TÜBA, bu konsorsiyuma katılmak isteyecek üniversiteler için yeni bir davet yazısı göndererek 11 Mayıs 2007'de yapılacak toplantıya davet etti. Toplantıda projenin uygulamasında yer alacak üniversite ve kurumların işbirliği esasları, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, imzalanacak protokole son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Proje tanıtım kitapçığı için tıklayınız.

En son değiştirme: 23 Temmuz 2019, Salı, 03:05