Konu özeti

 • 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar

  x-ray of a nautilius shell


  Düzey: 
  Lisans

  Öğretim Üyesi: 

  Dr. Vera Mikyoung Hur

  Çevirmenler:

  Prof. Dr. Ağacık Zafer 
  Prof. Dr. Aydın Tiryaki 
  Odacıklı natilus kabuğunun X-ray’i dr/dθ=br diferansiyel denkleminin çözümünün grafiği olan logaritmik spirale benzer özellikler göstermektedir. (X-ray: C. C. Jones, Union College, Schenectady, NY nin izni ile; Logaritmik Spiral: Wolfram Web Kaynağı MathWorld’den Eric W. Weisstein’nın izni ile) 
  Dersin Özellikleri


  Seçilmiş ders notları

  Ödevler ve çözümleri  Dersin Tanımı


  Bu ders teoriye daha fazla ağırlık vererek 18.03 (Diferansiyel Denklemler) dersinin aynı konularını kapsamaktadır. Ek olarak, diferansiyel denklemlerin varlık ve teklik teoremleri gibi matematiksel yönlerini ele alır.

  • Ders İzlencesi

   Haftalık Ders Planı 
   Dersler: 3 oturum / hafta, 1 saat / oturum
   Uygulamalar: 2 oturum / hafta, 1 saat / oturum

   Önkoşul
   Çok değişkenli Kalkülüs (18.02) veya Çok değişkenli Kalkülüsün diğer versiyonları (18.02A veya 18.022 veya 18.023 veya 18.024).

   Yan Koşul
   Öğrenciler aynı dönemde 18.02x and 18.034 derslerini alabilirler (bu durumda, Tek Değişkenli Kalkulüs (18.01) veya Teorik Tek Değişkenli Kalkulüs (18.014) önkoşuldur). 18.034 adi diferansiyel denklemlerin teorisini inceler, ve aslında 18.014 dersini alan öğrencilere tavsiye edilir.

   Ders Tanımı
   18.034 dersinin resmi adı İleri Diferaniyel Denklemlerdir. Daha uygun bir başlık Diferansiyel Denklemler Teorisi olurdu. Bu ders teoriye daha fazla ağırlık vererek 18.03 (Diferansiyel Denklemler)  dersinin aynı konularını kapsamaktadır. Ek olarak, diferansiyel denklemlerin varlık ve teklik teoremleri gibi matematiksel yönlerini ele alır. İki sömestirlik Kalulus Teorisi I ve II (18.014 ve 18.024) dizi dersleriyle ile aynı tabiattadır.   
   İçerilen konular:  Birinci ve ikinci mertebeden lineer denklemler; n'inci mertebeden sabit katsayılı lineer denklemler;   Green fonksiyonları,  konvolusyon, Laplace dönüşüm yöntemleri;  Kuvvet serileri ile çözümler ve majorantlar yöntemi;  Birinci mertebeden sistemler; Varlık, teklik ve süreklilik; Nümerik yöntemler; Fourier seri yöntemi; Sturm-Liouville teorisi ve çatallanma teorisi (zaman kalırsa).^

   Ders Kitabı
   Birkhoff, Garret, and Gian-Carlo Rota. Ordinary Differential Equations. 4th ed. New York, NY: Wiley, 1989. ISBN: 9780471860037.

   Ödevler
   Problem saatlerinde verilecek haftalık problem setleri olacaktır. Ödevler, izleyen hafta teslim edilecektir. Yardımlaşmayı teşvik ediyorum, ançak öğrenciler problemlerin yanıtları için kendi yazdıklarını  teslim etmeli ve cevap kağıtına birlikte çalışan öğrencilerin isimleri yazılmalıdır.  Ayrıca bir de isteğe bağlı proje var.

   Sınavlar
   Üç ara sınav ve bir de kapsamlı final sınavı olacak.

   d'AIMP apletler/CAD/Hesap makinaları
   Derslerde ve problem saatlerinde "d'AIMP appletler" denilen özel olarak yazılmış bir dizi JAVA™ Aplet uygulayacağız.   Bunlara ilgili bölümlerden bağlanılmaktadır. Kendi menfaatiniz için ödevlerde  d'AIMP appletlerini veya diğer CAD araçlarını (Mathematica® ve MATLAB® gibi) kullanmanızı teşvik ediyoruz. bununla birlikte, sınavlarda hesap makinalarına izin verlmeyecektir. 

   Notlandırma
   Final notu  %100 kümülatif toplama dayanılarak aşağıdaki bibi hesaplanacaktır:

    
   AKTİVİTELERYÜZDELER
   Ödevler%20
   İki ara sınav (herbiri %20)%40
   Final sınavı%40

   • Takvim

    OTURUMLARKONULARÖNEMİ TARİHLER
    D0Terminoloji ve kapalı çözümler 
    Bölüm I: Birinci mertebeden diferansiyel denklemeler
    D1Integrasyon ve çözümler 
    PS1Problem saati 1 
    D2Temel prensipler 
    D3Birinci mertebeden lineer denklemler 
    PS2Problem saati 2 
    D4Değişkenlerine ayrılabilir denklemler 
    PS3Problem saati 3 
    D5Lineer rasyonel denklemlerProblem seti 1
    Bölüm II: İkinci mertebeden lineer denklemeler
    D6İkinci mertebeden lineer denklemler 
    D7Mekanik salınım 
    PS4Problem saati 4 
    D8Teklik ve wronskiyenProblem seti 2
    D9Ayırma ve karşılaştırma teoremleri 
    PS5Deneme sınavı 1 
    AS1Ara sınav 1 
    PS6Problem saati 6 
    D10Maksimum prensibi 
    Bölüm III: Yüksek mertebeden lineer denklemeler
    D11Yüksek mertebeden lineer denklemeler 
    PS7Problem saati 7 
    D12Temel çözümler 
    PS8Problem saati 8 
    D13Homogen olmayan denklemlerProblem seti 3
    D14Kararlılık 
    PS9Problem saati 9 
    D15İyi tanımlılık; Giriş 
    PS10Problem saati 10 
    D16Düzgün yakınsaklıkProblem seti 4
    D17Teklik ve süreklilik 
    PS11Deneme sınavı 2 
    AS2Ara sınav 2 
    D18İyi tanımlılık üzerine uyarılar 
    Bölüm V: Laplace dönüşümü
    D19Laplace dönüşümü 
    D20Laplace dönüşümü ve diferansiyel denklemler: genelleştirilmiş çözümle, ADD'e uygulamalar 
    PS12Problem saati 12 
    D21Basamak fonksiyonlarıProblem seti  5
    D22Konvolusyon 
    PS13Problem saati 13 
    D23Dirac distribüsyonu 
    PS14Problem saati 14 
    D24Transfer fonksiyonu ve kutup diyagramıProblem seti  6
    Bölüm VI: Lineer sistemler
    D25Lineer sistemler 
    PS15Problem saati 15 
    D26Özdeğer ve özvektörler 
    PS16Problem saati 16Problem seti  7
    D27Karmaşık (değerli) çözümler ve temel matris 
    PS17Deneme sınavı 3 
    AS3Ara sınav 3 
    D28Tekrarlanan özdeğerler ve üstel matris 
    D29Faz uzayları I 
    D30Faz uzayları II 
    D31Düzlem otonom sistemlerProblem seti  8
    D32Kararlılık ve hemen hemen lineer sistemler 
    D33Ekolojiden problemler 
    D34Lyapunov yöntemiProblem seti  9
    D35Lineer olmayan salınımlar 
    D36Poincare-Bendixson teoremi 
    PS18Problem saati 18 
    FSFinal sınavı 

    • Ders Notları

     Ders kitabından bölümler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Öğretim üyesinin geliştirdiği ders notları ayrıca verilmiştir. D15-18 ve D31-35 için deskteleyici malzeme yoktur.

     [BR] Bölüm numaraları “Birkhoff, Garret, and Gian-Carlo Rota. Ordinary Differential Equations. 4th ed. New York, NY: Wiley, 1989. ISBN: 9780471860037” kitabına aittir. 

      
     OTURUMLARKONULARDERS NOTLARIİLGİLİ BÖLÜMLER
     D0Terminoloji ve kapalı çözümler(PDF)[BR] Böl. 1.1 Terminoloji & kapalı çözümler
     Bölüm I: Birinci mertebeden diferansiyel denklemeler
     D1Integrasyon ve çözümler(PDF)[BR] Böl. 1.2 Kalkulüsün temel teoremi & Kareleme yöntemi
     D2Temel prensipler(PDF)[BR] Böl. 1.9 Temel prensipler-lineerlik, varlık ve teklik, kararlılık
     D3Birinci mertebeden lineer denklemler(PDF)[BR] Böl. 1.3 Birinci mertebeden lineer denklemler & Logaritmik spiral
     D4Değişkenlerine ayrılabilir denklemler(PDF)[BR] Böl. 1.4 Değişkenlerine ayrılabilir denklemler &Dik yörüngeler
     D5Lineer rasyonel denklemler(PDF)[BR] Sec. 1.7 Linear Fractional Equations
     Bölüm II: İkinci mertebeden lineer denklemeler
     D6İkinci mertebeden lineer denklemler(PDF)[BR] Böl. 2.1-2.2 İkinci mertebeden lineer denklemler
     D7Mekanik salınım(PDF) 
     D8Teklik ve wronskiyen(PDF)[BR] Böl. 2.4-2.5Teklik & Wronskiyen
     D9Ayırma ve karşılaştırma teoremleri(PDF)[BR] Böl. 2.6 Ayırma ve karşılaştırma teoremleri
     D10Maksimum prensibi(PDF) 
     Bölüm III: Yüksek mertebeden lineer denklemeler
     D11Yüksek mertebeden lineer denklemeler(PDF)[BR] Böl. 3.1-3.3 Karakteristik polinom
     D12Temel çözümler(PDF)[BR] Böl. 3.4 Temel çözümler-Varlik & Teklik
     D13Homogen olmayan denklemler(PDF)[BR] Böl. 3.5 Homogen olmayan denklemler
     D14Kararlılık(PDF)[BR] Böl. 2.3,3.7 Asimtotik kararlılık
     D15İyi tanımlılık; Giriş [BR] Böl. 6.2,6.6 İyi tanımlılık; Giriş
     D16Düzgün yakınsaklık [BR] Böl. 6.7,6.9 Picard iterasyonu
     D17Teklik ve süreklilik [BR] Böl. 6.3,1.9-1.10 Teklik ve süreklilik
     D18İyi tanımlılık üzerine uyarılar [BR] Böl. 6.5,6.8,6.10 İyi tanımlılık üzerine uyarılar
     Bölüm V: Laplace dönüşümü
     D19Laplace dönüşümü(PDF) 
     D20Laplace dönüşümü ve diferansiyel denklemler: genelleştirilmiş çözümle, ADD'e uygulamalar(PDF) 
     D21Basamak fonksiyonları(PDF) 
     D22Konvolusyon(PDF) 
     D23Dirac distribüsyonu(PDF) 
     D24Transfer fonksiyonu ve kutup diyagramı(PDF) 
     Bölüm VI: Lineer sistemler
     D25Lineer sistemler(PDF)[BR] Böl. 5.4 Matrisler & Lineer sistemler
     D26Özdeğer ve özvektörler(PDF)[BR] Böl. 5.4 Özdeğer & Özvektörler
     D27Karmaşık (değerli) çözümler ve temel matris(PDF) 
     D28Tekrarlanan özdeğerler ve üstel matris(PDF)[BR] App. A1-2 Tekrarlanan özdeğerler & Üstel matris
     D29Faz uzayları I(PDF)[BR] Böl. 5.5 Faz uzayları
     D30Faz uzayları II(PDF)[BR] Böl. 5.5 Faz uzayları; Dejenere durumlar
     D31Düzlem otonom sistemler [BR] Böl. 5.1-5.2,5.7 Düzlem otonom sistemler
     D32Kararlılık ve hemen hemen lineer sistemler [BR] Böl. 5.7-5.8 Kararlılık ve hemen hemen lineer sistemler
     D33Ekolojiden problemler  
     D34Lyapunov yöntemi [BR] Böl. 5.7-5.8 Kararlılık ve hemen hemen lineer sistemler
     D35Lineer olmayan salınımlar [BR] Böl. 5.7-5.8 Lineer olmayan salınımlar
     D36Poincare-Bendixson teoremi(PDF)[BR] Böl. 5.12 Poincare-Bendixson teoremi

     • Problem Saatleri

      Bazı problemler ders kitabından alınmıştır.  Problem saatlerinde, öğrenciler soruları asistanlarla birlikte inceleme fırsatı bulacaktırlar.

      Birkhoff, Garret, and Gian-Carlo Rota. Ordinary Differential Equations. 4th ed. New York, NY: Wiley, 1989. ISBN: 9780471860037.

       
      OTURUMLARKONULAR
      Bölüm I: Birinci mertebeden diferansiyel denklemeler
      PS1Problem Saati 1 (PDF)
      PS2Problem Saati 2 (PDF)
      PS3Problem Saati 3 (PDF)
      Bölüm II: İkinci mertebeden lineer denklemeler
      PS4Problem Saati 4 (PDF)
      PS5Deneme Sınavı 1 (PDF
      PS6Problem Saati 6 (PDF)
      Bölüm III: Yüksek mertebeden lineer denklemeler
      PS7Problem Saati 7 (PDF)
      PS8Problem Saati 8 (PDF)
      PS9Problem Saati 9 (PDF)
      PS10Problem Saati 10 (PDF)
      PS11Deneme Sınavı 2 (PDF)
      Bölüm V: Laplace dönüşümü
      PS12Problem Saati 12 (PDF)
      PS13Problem Saati 13 (PDF)
      PS14Problem Saati 14 (PDF)
      Bölüm VI: Lineer sistemler
      PS15Problem Saati 15 (PDF)
      PS16Problem Saati 16 (PDF)
      PS17Deneme Sınavı 3 (PDF)
      PS18Problem Saati 18 (PDF)

      • Ödevler

       Tavsiye: Çalışmalarınızı kü*** bölümler halinde yapınız. Her şeyi son dakikaya bırakmayınız.

       Ödev Kuralları 
       1. Her problemi kendiniz deneyin. Yardım istemeden önce problemin her parçasını okuyunuz. Ne sorulduğunu anlamıyorsanız, problemi yorumlayarak yardım isteyiniz ve sonrasında problemi içtenlikle bir hamle ile çözünüz.  
       2. Her problemi bağımsız biçimde yazınız. Yanıtınızı kendi kelimelerinizle yazmanız beklenmektedir. 
       3. Problem üzerine kimden yardım aldığınızı ve hangi kaynakları kullandığınızı yazınız. Aksi halde, intihal yapmakla suçlanırsınız ve ciddi cezalara maruz kalırsınız. 

       Ödevler
       Problem setileri tabloda listelenen oturumlarda teslim edilecektir. Sayfa numaraları aşağıdaki ders kitabına aittir:
       Birkhoff, Garret, and Gian-Carlo Rota. Ordinary Differential Equations. 4th ed. New York, NY: Wiley, 1989. ISBN: 9780471860037.

        
       OTURUMÖDEVLERCEVAPLAR
       D5Problem seti 1 (PDF)(PDF)
       D8Problem seti 2 (PDF)(PDF)
       D13Problem seti 3 (PDF)(PDF)
       D16Problem seti 4 (PDF)(PDF)
       D21Problem seti 5 (PDF)(PDF)
       D24Problem seti 6 (PDF)(PDF)
       PS16Problem seti 7 (PDF)(PDF)
       D31Problem seti 8 (PDF)(PDF)
       D34Problem seti 9 (PDF)(PDF)

       • Sınavlar

        Üç ara sınav ve bir de kapsamlı final sınavı olacak. Tüm sınavlar kitaplar kapalı şekilde derste yapılacaktır. Sınavlarda hesap makinası kullanmaya izin verilmeyecektir.

         
        SINAV SAYILARIDENEME SINAVLARISINAVLAR
        1(PDF)(PDF)
        2(PDF)(PDF)
        3(PDF)(PDF)
        4(PDF)Final sınavı eksik

        • Projeler

         İsteğe Bağlı Final Projesi

         Final projesinin amacı, herbirinizi diferansiyel denklemler üzerine ilginç konular hakkında düşündürmek, kendiniz veya arkadaşlarınız için teori ve metotlar öğretmek ve matematiksel yazılarla diğer insanlarla iletişim kurmayı sağlamaktır.

         Kendi konunuza yaklaşık iki hafta çalşacaksınız ve yaklaşık beş sayfalık bir raporu son dersten önce teslim edeceksiniz. Proje isteğe bağlı olmasına rağmen, yapılması durumunda notlandırılacaktır.  Projeyi tamamlayan bir öğrenci  final notunda %5'e kadar ilave puan alabilir.  bir group içerisinde çalışmanız tavsiye edilmektedir.

         Proje, 18.034 dersindeki bir  arkadaşınızın ne yaptığınızı anlayacağı ve yazdıklarınızdan iş üretebileceği şekilde (anlaşılır) yazılmalıdır.

         Tavsiye Edilen Projeler

         Bazı konular aşağıdakileri içermektedir:

         • Dirichlet sınır koşulu için Green fonksiyonları;
         • Kuvvet serisi yöntemi ile çözüm ve majjorant yöntemi; 
         • Başlangıç değer probleminin düzgünlüğü (smoothness); 
         • Sturm-Liouville sistemi olarak  Schrodinger denklemi; 
         • Diferansiyel denklemlerin nümerik çözüm yöntemleri; 
         • Gezegen hareketi ve koruma kanunlari; 
         • Dallanma teorisi ve elastik cubuk; 
         • Davulun şekli duyulabilir mi? 
         • Sınır tekilliğinden kaynaklanan serbest yüzey kesme akışının lineer kararsızlığı  

         Kendi proje konunuzu kendiniz seçebilirsiniz.

         Örnek Öğrenci Projeleri

         Çevirmenlerin notu: Projelerdeki matematiksel hatalar düzeltilmemiştir.

         1. Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri için  Adım Boyu Uyarlamalı Sayısal Yöntemler
          (PDF) (Oleg Golberg'in izni ile kullanılmıştır.) 
         2. Nümerik İntegrasyon İin Euler Yönteminin Kısıtlamaları (PDF) (Laura Evans'ın izni ile kullanılmıştır.) 
         3. Diferansiyel Denklemlerde Nümerik Çözümler Runge-Kutta Yöntemi (PDF) (Ernest Ngaruiya'nın izni ile kullanılmıştır.) 
         4. Yüksek Mertebeden Taylor Yöntemleri (PDF) (Marcelo Julio Alvisio ve Lisa Marie Danz'ın izni ile kullanılmıştır.) 

         • İlgili Kaynaklar

          Bu bölüm sayfa okuyan yazılımların ulaşamadığı dosyalar içermektedir. # işareti bu tip dosyaları göstermek için kullanılmıştır.

          18.03 AçıkDersMalzemeleri, Bahar 2006 

          Açık Ders Malzemeleri 18.03 web sitesi, ders notları, ödevler, ve video derslerinin tam bir takımını içermektedir. Bunlar, 18.034 dersinde yaptıklarımızı iyi bir şekilde tamamlamaktadır. Özellikle, diferansiyel denklemlerin basit problemlerini çözmek isteyenler 18.03 dersinin ödevlerini faydalı bulabilirler.

          d'IAMP Appletler ("Mathletler")

          Ders ve problem saatlerinde biz özel olarak yazılmış bir dizi Java ™ Apleti veya uygulmalarını kullanacağız.

          MIT Mezunlar Derneği'nden (Nisan 1997), Gian-Carlo Rota (PDF)# tarafından yazılmış MIT eğitiminin 10 dersi.