Konu özeti

 • 5.60 Thermodinamik ve Kinetik

   


  Düzey: 
  Lisans

  Öğretim Üyesi: 
  Prof. Keith A. Nelson
  Prof. Moungi Bawendi 

  Çevirmen:

  Prof.Dr.Mehmet Levent Aksu
  Tersinir bir makine (A) ile tersinir Carnot çevrimi (B) arasındaki etkileşim(Bu şeklin telif hakları MIT OpenCourseWare’e aittir)
  Dersin Kapsamı


  Video Dersleri
  Seçilmiş ders notları
  Sınavlar (çözümleri verilmemiş)

  Dersin Tanımı


  Bu ders esas olarak makroskopik sistemlerin denge özellikleri, temel termodinamik, gaz ve çözelti fazında cereyan eden reaksiyonların kimyasal dengesi ve kimyasal reaksiyonların hızları ile ilgilidir.

  Teşekkür  5.60 da sunular malzeme uzun yıllar sonunda ortaya çıkmıştır. Kursun içeriğinin geliştirilmesine bir çok öğretim üyesi katkıda bulunmuştur .Aşağıda ismi yazılı olanlar açık ders portalı OpenCourseWare’de ki ders notlarının oluşturulmasında rol almışlardır :  

  Ordinaryüs Kimya Profesörleri: Robert A. Alberty, Carl W. Garland, Irwin Oppenheim, John S. Waugh.

  Kimya Profesörleri: Moungi Bawendi, John M. Deutch, Robert W. Field, Robert G. Griffin, Keith A. Nelson, Robert J. Silbey, Jeffrey I. Steinfeld.

  Biyomühendislik ve Bilgisayar Profesörü : Bruce Tidor.

  Rice Üniversitesi Kimya Profesörü: James L. Kinsey. 

  Illinois Üniversitesi Kimya Profesörü : Philip W. Phillips.


  Teknik şartlar


   
  Bu dersin içeriğini görmek için mp4 yazılımı gerekmektedir.
  • Ders İzlencesi

   Ders Saatleri
   Dersler: Haftada 3 ders, her ders 1 saat 
   Uygulama: Haftada 2 ders, her ders 1 saat 

   Açıklama
   Bu ders hem kimyasal termodinamik hem de kimyasal kinetikle ilgilidir. Burada kapsanacak konular denge halinde olan sistemler ile basit kimyasal reaksiyonların hızları ile ilgili problemleri anlamak ve çözmek hususunda size araç olma amacını gütmektedir .

   Kitaplar
    Silbey, R., R. Alberty, and M. Bawendi. Physical Chemistry. 4th ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 9780471215042.

   Diğer kaynaklar
    Atkins, P., and J. de Paula. Physical Chemistry. 7th ed. New York, NY: W.H. Freeman and Company, 2001. ISBN: 9780716735397.
    Castellan, G. Physical Chemistry. 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1983. ISBN: 9780201103861.
    Houston, P. Chemical Kinetics and Reaction Dynamics. New York, NY: McGraw-Hill, 2001. ISBN: 9780072435375.

   Sınavlar
   Dönem boyunca üç tane üç saatlik ara sınav  ve dönem sonunda üç saatlik final sınavı olacaktır. Sınavlar aksi bildirilmedikçe kitap defter kapalı olarak yapılacaktı. Sınav soruları her sınavdan sonra uygulama saatinde çözülecektir.

   Ev ödevleri
   Her hafta problemler verilecektir. Zamanında teslim edilmeyen ödevler kabul edilmeyecektir. Ev ödevleri uygulama hocası tarafından değerlendirilip uygulama sırasında geri verilecektir.  

   Değerlendirme
   Değerlendirme 600 toplam puan üzerinden yapılacaktır :

   Değerlendirme kıstasları
   Üç ara sınav100 puan (herbiri)
   Ev ödevleri100 puan
   Final sınavı200 puan

   Takvim
   DersKonularÖnemli tarihler
   1

   Sistemin hali, sıfırıncı yasa, hal denklemi

    
   2İş,ısı, birinci yasa 
   3İç enerji ve genleşme işi 
   4Entalpi 
   5Adyabatik değişimler1. problem setinin son teslim edilme tarihi
   6Termokimya 
   7Kalorimetri 
   8İkinci yasa2. problem setinin son teslim edilme tarihi
   9Entropi ve Clausius eşitsizliği 
   10Entropi ve tersinmezlik 
   11Temel denklemler, mutlak entropi , üçüncü yasa3. problem setinin son teslim edilme tarihi
   12Kendiliğinden olma kıstası 
   Birinci ara sınav
   13Gibbs Serbest Enerjisi 
   14Çok bileşenli sistemler , kimyasal potansiyel 
   15Kimyasal denge 
   16Sıcaklık, basınç ve Kp4. problem setinin son teslim edilme tarihi
   17Denge: İlaç tasarımına uygulanması 
   18Faz dengeleri — tek bileşenli sistemler 
   195. problem setinin son teslim edilme tarihi 
   20Faz dengeleri — iki bileşenli sistemler 
   İkinci ara sınav
   21İdeal çözeltiler 
   22Gerçek çözeltiler 
   23Kolligatif (sayısal) özellikler 
   24İstatistik mekaniğe giriş6. problem setinin son teslim edilme tarihi
   25Bölüşüm fonksiyonu (q) — büyük N sınırı 
   26Bölüşüm fonksiyonu (Q) — çok tanecik 
   27İstatistik mekanik ve belirli enerji seviyeleri7. problem setinin son teslim edilme tarihi
   28Model sistemler 
   29Uygulama: kimyasal ve faz dengeleri8. problem setinin son teslim edilme tarihi
   30Reaksiyon kinetiğine giriş 
   31Karmaşık reaksiyonlar ve mekanizmaları 
   32Kararlı-hal ve denge yaklaşımları 
   33Zincir reaksiyonları 
   34Ea’nın sıcaklığa bağlılığı, kataliz 9. problem setinin son teslim edilme tarihi
   35Enzim katalizi 
   36Oto kataliz ve salınım 

   • Ders Notları

    Ders notları aşağıdaki listede mevcuttur. 36 bölüm için bir ders notu yoktur.

    DersKonularDers notları
    1

    Sistemin hali, sıfırıncı yasa, hal denklemi

    (PDF)
    2İş,ısı, birinci yasa(PDF)
    3İç enerji ve genleşme işi(PDF)
    4Entalpi(PDF)
    5Adyabatik değişimler(PDF)
    6Termokimya(PDF)
    7Kalorimetri(PDF)
    8İkinci yasa(PDF)
    9Entropi ve Clausius eşitsizliği(PDF)
    10Entropi ve tersinmezlik(PDF)
    11Temel denklemler, mutlak entropi , üçüncü yasa(PDF)
    12Kendiliğinden olma kıstası

    (PDF)

    13Gibbs Serbest Enerjisi(PDF)
    14Çok bileşenli sistemler , kimyasal potansiyel(PDF)
    15Kimyasal denge(PDF)
    16Sıcaklık, basınç ve Kp(PDF)
    17Denge: İlaç tasarımına uygulanması(PDF)
    18Faz dengeleri — tek bileşenli sistemler(PDF)
    19Clausius-Clapeyron denklemi(PDF)
    20Faz dengeleri — iki bileşenli sistemler(PDF)
    21İdeal çözeltiler(PDF)
    22Gerçek çözeltiler(PDF)
    23Kolligatif (sayısal) özellikler(PDF)
    24İstatistik mekaniğe giriş(PDF)
    25Bölüşüm fonksiyonu (q) — büyük N sınırı(PDF)
    26Bölüşüm fonksiyonu (Q) — çok tanecik(PDF)
    27İstatistik mekanik ve belirli enerji seviyeleri
    28Model sistemler(PDF)
    29Uygulama: kimyasal ve faz dengeleri(PDF)
    30Reaksiyon kinetiğine giriş(PDF)
    31Karmaşık reaksiyonlar ve mekanizmaları(PDF)
    32Kararlı-hal ve denge yaklaşımları(PDF)
    33Zincir reaksiyonları(PDF)
    34Ea’nın sıcaklığa bağlılığı, kataliz (PDF)
    35Enzim katalizi(PDF)
    36Oto kataliz ve salınım 

    • Okumalar

     Bu kursun Problem setileri Physical Chemistry (Sibley, vd) kitabında mevcuttur.

     ÖdevlerOkumalar
     Problem seti 1Bölüm 1, 2.1-2.8
     Problem seti 2Bölüm 2.9-2.13
     Problem seti 3Bölüm 3.1-3.5, 3.7, 3.9
     Problem seti 4Bölüm 3.8, 4.1-4.4, 4.6-4.7, 4.9
     Problem seti 5Bölüm 5.1, 5.3-5.8
     Problem seti 6Bölüm 6.1-6.5, 6.7
     Problem seti 7Bölüm 16.1-16.2, 16.9-16.10
     Problem seti 8Bölüm 16.3-16.4, 16.12-16.13
     Problem seti 9sayfa. 641-667

     • Sınavlar

      Dönem boyunca üç tane birer saatlik vize bir de final sınavı yapılacaktır.Sınavlar aksi bildirilmedikçe kitap defter kapalı olarak yapılacaktır.

      SINAVLARİLGİLİ KONULARSINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
      Sınav I1-10. dersler 
      1-3. soru seti 
      Sınav I ile ilgili bilgi (PDF)
      Sınav II11-17. dersler 
      4-5. soru seti 
      Sınav II ile ilgili bilgi (PDF)
      Sınav III18-28. dersler 
      6-8. soru seti 
      Sınav III ile ilgili bilgi (PDF)
      Final Sınavı1-36. Dersler 
      1-9. soru seti 
      Final sınavı değerlendirilmesi (PDF)
      Final sınavı değerlendirilmesi (PDF)

      • Konu 6

       • Konu 7

        • Konu 8

         • Konu 9

          • Konu 10

           • Konu 11

            • Konu 12

             • Konu 13

              • Konu 14