Ders Notları

Ders notları aşağıdaki listede mevcuttur. 36 bölüm için bir ders notu yoktur.

Ders Konular Ders notları
1

Sistemin hali, sıfırıncı yasa, hal denklemi

(PDF)
2 İş,ısı, birinci yasa (PDF)
3 İç enerji ve genleşme işi (PDF)
4 Entalpi (PDF)
5 Adyabatik değişimler (PDF)
6 Termokimya (PDF)
7 Kalorimetri (PDF)
8 İkinci yasa (PDF)
9 Entropi ve Clausius eşitsizliği (PDF)
10 Entropi ve tersinmezlik (PDF)
11 Temel denklemler, mutlak entropi , üçüncü yasa (PDF)
12 Kendiliğinden olma kıstası

(PDF)

13 Gibbs Serbest Enerjisi (PDF)
14 Çok bileşenli sistemler , kimyasal potansiyel (PDF)
15 Kimyasal denge (PDF)
16 Sıcaklık, basınç ve Kp (PDF)
17 Denge: İlaç tasarımına uygulanması (PDF)
18 Faz dengeleri — tek bileşenli sistemler (PDF)
19 Clausius-Clapeyron denklemi (PDF)
20 Faz dengeleri — iki bileşenli sistemler (PDF)
21 İdeal çözeltiler (PDF)
22 Gerçek çözeltiler (PDF)
23 Kolligatif (sayısal) özellikler (PDF)
24 İstatistik mekaniğe giriş (PDF)
25 Bölüşüm fonksiyonu (q) — büyük N sınırı (PDF)
26 Bölüşüm fonksiyonu (Q) — çok tanecik (PDF)
27 İstatistik mekanik ve belirli enerji seviyeleri
28 Model sistemler (PDF)
29 Uygulama: kimyasal ve faz dengeleri (PDF)
30 Reaksiyon kinetiğine giriş (PDF)
31 Karmaşık reaksiyonlar ve mekanizmaları (PDF)
32 Kararlı-hal ve denge yaklaşımları (PDF)
33 Zincir reaksiyonları (PDF)
34 Ea’nın sıcaklığa bağlılığı, kataliz (PDF)
35 Enzim katalizi (PDF)
36 Oto kataliz ve salınım