Video Lectures

Ders Konular
1 Sistemin hali, sıfırıncı yasa, hal denklemi
2 İş,ısı, birinci yasa
3 İç enerji ve genleşme işi
4 Entalpi
5 Adyabatik değişimler
6 Termokimya
7 Kalorimetri
8 İkinci yasa
9 Entropi ve Clausius eşitsizliği
10 Entropi ve tersinmezlik
11 Temel denklemler, mutlak entropi , üçüncü yasa
12 Kendiliğinden olma kıstası
13 Gibbs Serbest Enerjisi
14 Çok bileşenli sistemler , kimyasal potansiyel
15 Kimyasal denge
16 Sıcaklık, basınç ve Kp
17 Denge: İlaç tasarımına uygulanması
18 Faz dengeleri — tek bileşenli sistemler
19 Clausius-Clapeyron denklemi
20 Faz dengeleri — iki bileşenli sistemler
21 İdeal çözeltiler
22 Gerçek çözeltiler
23 Kolligatif (sayısal) özellikler
24 İstatistik mekaniğe giriş
25 Bölüşüm fonksiyonu (q) — büyük N sınırı
26 Bölüşüm fonksiyonu (Q) — çok tanecik
27 İstatistik mekanik ve belirli enerji seviyeleri
28 Model sistemler
29 Uygulama: kimyasal ve faz dengeleri
30 Reaksiyon kinetiğine giriş
31 Karmaşık reaksiyonlar ve mekanizmaları
32 Kararlı-hal ve denge yaklaşımları
33 Zincir reaksiyonları
34 Ea’nın sıcaklığa bağlılığı, kataliz
35 Enzim katalizi
36 Oto kataliz ve salınım