Konu özeti

 • 18.112 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Güz 2008


  Düzey: 
  Lisans
  Öğretim Üyesi:
  Prof. Sigurdur Helgason
  Çevirmenler:

  Prof.Dr.Yusuf Avcı 
  Dr. Faruk Uçar

  23. derste incelenen Zeta fonksiyonu için Riemann'ın fonksiyonel denklemi. (Resim MIT OpenCourseWare tarafından hazırlanmıştır.)


  Ders Materyalleri


  Ders Notları

   Ödevler ve Çözümleri
  Sınavlar ve Çözümleri  
  Dersin Tanımı


  Bu ders, geometrik vurgusu olan, bir değişkenli kompleks analiz ile ilgili bir ileri seviyede lisans dersidir. Analysis I (18.100B) dersi önkoşul olduğundan, kompaktlık, bağlantılılık gibi topolojik kavramlar ve sürekli fonksiyonların ilgili özelliklerinin bilindiği varsayılacaktır. Bu derste, iki haftada bir çözümleri ile birlikte problemler, tüm çözümleriyle birlikte iki ara sınav ve bir final sınavı verilecektir.


  • Ders İzlencesi

   Amazon logo Herhangi bir alıntının sol tarafındaki Amazon logosunun üzerine tıkladığınızda ve Amazon.com’ dan kitap (veya diğer medya) satın alırsanız, MIT Açık Ders Malzemeleri bu satın alımınızdan ve yaptığınız diğer alımlardan %10 kazanacaktır. Bu satın alma maliyetinin artacağı anlamına gelmemektedir. Linkler ABD Amazon sitesine sağlanmıştır, ancak diğer bölgelerden de Amazon siteleri vasıtasıyla ADM’ yi destekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

    

   Haftalık Ders Saatleri

   Dersler: 2 kez / hafta, 1.5 saat / ders


   Dersin Amacı

   Bu dersin amacı, analitik fonksiyonlar teorisinin yöntemlerini ve esas tekniklerini öğretmektir. Bu notlar reel analizden oldukça farklı olup biraz daha fazla geometrik vurguya sahiptir. Ayrıca analitik sayılar kuramı gibi diğer alanlara da önemli uygulamaları vardır.


   Önkoşul

   Analiz I (18.100B) veya dengi.


   Ders Kitabı

   Amazon logo Ahlfors, Lars V. Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1979. ISBN: 9780070006577.


   Bu ders kitabı, geometrik havası olan ilgi çekici bir kitaptır. Bu ders, 232. sayfaya kadar olan konuların çoğunu kapsayacak fakat, kitaptaki Riemann zeta fonksiyonu ile doğal olarak oldukça ilgili olan, Asal Sayı Teoreminin tam ispatına ayrılmış iki ders eklenecektir.


   Derslerin birçoğunda kitapta olmayan, kısmen değişik ispatlarla, bazı konular verilecek ve kısmen biraz daha ilginç soruların çözümleri ile çalışılacaktır. Ders #2, 13, 14, 16, 19, 21 ve 22 deki işleyiş kitapta bu konulara karşı gelen notlardan gerçekten oldukça farklıdır. Ders #21 ve 22 aslında Asal Sayı Teoreminin tam ispatını içerir. 

   Dersler kitaptaki biçiminden oldukça ayrıldığı için, derslere düzenli katılımı şiddetle tavsiye ederim.

   Ödevler

   Her Perşembe günü verilecek ve sonraki Perşembe toplanacaktır. Ödevler ders kitabındaki problemler arasından seçilecektir.

    

   Sınavlar

   4. ve 16. derslerden sonra sınıfta 2 test uygulanacaktır. Bunlara ek olarak bir final sınavı yapılacaktır.

   Puanlama

   Final notu birikimli puan üzerinden hesaplanacaktır.

   ETKİNLİKLERYÜZDELERİ
   Ödevler10%
   İki sınıf içi testi (her biri 20%)40%
   Final sınavı50%

   Genel Uyarılar

   Ödev problemlerle uğraşmak konuyu anlamanız ve öğrenmeniz için çok önemlidir. Bunun için oldukça fazla zamanınız olduğunu unutmayınız. Arkadaşlarınızla problemlerin çözümü üzerine tartışmanız sizin için yararlı olacaktır, ancak çözümleri kendi açıklamalarınızla yapmanız gerekmektedir. Bu süreç, sizin daha iyi bir çözüm bulmanıza yardımcı olacaktır. Çözümlerinizi özenle sunmanız sizin için oldukça önemlidir. Bu sizin matematiksel yazım sitilinizi geliştirmeniz için en uygun yerdir. (Tex yazılımı en çok rağbet görendir). Dikkatsizce ve özensizce yapılmış ödevler kabul edilmeyecektir.

   Kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisi üzerine yayımlanmış birçok kitap mevcuttur. Bunların bazılarını kütüphanede taramanızı tavsiye ederim. Örneğin, Caratheódory’ nin Fonksiyonlar Teorisi cilt I ve II bizim kitabımıza oldukça yakındır. Buna ek olarak, özellikle Pólya and Szegö’ nin yazdığı Analizde Teoremler ve Problemler isimli kitabın birçok bölümü kompleks değişkenler konusu üzerinedir. Rudin’in Reel ve Kompleks Analiz isimli kitabı da oldukça önemli kaynakçadır.

   Amazon logo Caratheódory, Constantin. Theory of Functions of a Complex Variable. Rhode Island: AMS Chelsea Pub, 2001. ISBN: 9780821828311.

   Caratheódory, Constantin, and F. Steinhardt. Theory of Functions of a Complex Variable. Vol. 2. New York, NY: Chelsea, 1960.


   Amazon logo Pólya, George, and Gábor Szego. Problems and Theorems in Analysis. Berlin: Springer, 1978. ISBN: 9780387056722.

   Amazon logo Rudin, Walter. Real and Complex Analysis. New York, NY: McGraw-Hill, 1986. ISBN: 9780070542341.

    


   • Takvim

    Aşağıdaki takvim Ders konuları (D) ve Sınav oturumları (S) ile ilgili olarak bilgi amaçlıdır.

    OTURUM #KONULAR
    D1Kompleks sayılar cismi: Kompleks düzlemin geometrisi, küresel gösteriliş
    D2Üstel Fonksiyon ve Kompleks değişkenler için Logaritma Fonksiyonu: Kompleks üs ve trigonometrik fonksiyonlar, kompleks logaritma
    D3Analitik Fonksiyonlar; rasyonel fonksiyonlar: Cauchy-Riemann denklemlerinin rolü
    D4Kuvvet serileri: kompleks kuvvet serileri, düzgün yakınsaklık
    S1Sınıf içi testi -1
    D5Üstel ve Trigonometrik fonksiyonlar
    D6Konform dönüşümler; Doğrusal dönüşümler: Analitik fonksiyonlar ve elemanter geometrik özellikleri, konformluk ve skalar değişmezlik
    D7Doğrusal dönüşümler (devamı): çifte oran, simetri, çemberlerin rolü
    D8Eğrisel integral: yoldan bağımsızlık ve ilkel fonksiyonun varlığına denkliği
    D9Cauchy-Goursat teoremi
    D10Özel Cauchy formülü ve uygulamaları: Kaldırılabilir tekil noktalar, kalan terimli kompleks Taylor teoremi
    D11Ayrık Tekil noktalar
    D12Yerel tasvir; Schwarz lemması ve Öklidyen olmayan yorum: topolojik özellikleri, maksimum modül teoremi
    D13Genelleştirilmiş Cauchy Teoremi
    D14Rezidü teoremi ve uygulamaları: Rezidülerin hesaplanması, argüman prensibi ve Rouché teoremi
    D15Çevre integrali ve uygulamaları: Belirli integrallerin hesabı, logaritmanın özenli kullanımı
    D16Harmonik fonksiyonlar: Harmonik fonksiyonlar ve holomorfik fonksiyonlar, Poisson formülü, Schwarz teoremi
    S2Sınıf içi testi -2
    D17Mittag-Leffer Teoremi: Laurent serileri, basit kesirlere ayrılış
    D18Sonsuz çarpımlar: Weierstrass kanonik çarpımı, Gamma fonksiyonu
    D19Normal aileler: holomorfik fonksiyonlar için eşsüreklilik, Arzela teoremi
    D20Riemann tasvir teoremi
    D21-D22Asal sayı teoremi: teoremin tarihçesi ve ispatı, ispatın ayrıntıları
    D23Zeta fonksiyonunun C ye genişlemesi, fonksiyonel denklem
    S3Final sınavı

    • Ders Notları

     Amazon logo Herhangi bir alıntının sol tarafındaki Amazon logosunun üzerine tıkladığınızda ve Amazon.com’ dan kitap (veya diğer medya) satın alırsanız, MIT Açık Ders Malzemeleri bu satın alımınızdan ve yaptığınız diğer alımlardan %10 kazanacaktır. Bu satın alma maliyetinin artacağı anlamına gelmemektedir. Linkler ABD Amazon sitesine sağlanmıştır, ancak diğer bölgelerden de Amazon siteleri vasıtasıyla ADM’ yi destekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

     Bu ders için okuma bölümleri ders kitabından belirlenmiştir ve Prof. Helgason’un yazdığı orijinal notlarla desteklenmektedir. Ders notları Prof. Helgason rehberliğinde Zuoqin Wang tarafından hazırlanmıştır.

     Text

     Amazon logo Ahlfors, Lars V. Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1979. ISBN: 9780070006577.

     DERS #KONULAROKUNACAK BÖLÜMLERDESTEKLEYİCİ NOTLAR
     D1Kompleks sayılar cismi: Kompleks düzlemin geometrisi, küresel gösterilişAhlfors, ss. 1-11 ve 19-20.(PDF)
     D2Üstel Fonksiyon ve Kompleks değişkenler için Logaritma Fonksiyonu: Kompleks üs ve trigonometrik fonksiyonlar, kompleks logaritma(PDF)
     D3Analitik Fonksiyonlar; Rasyonel fonksiyonlar: Cauchy-Riemann denklemlerinin rolüAhlfors, ss. 21-32.(PDF)
     D4Kuvvet serileri: kompleks kuvvet serileri, düzgün yakınsaklıkAhlfors, ss. 33-42.(PDF)
     D5Üstel ve Trigonometrik fonksiyonlarAhlfors, ss. 42-47.(PDF)
     D6Konform dönüşümler; Doğrusal dönüşümler: Analitik fonksiyonlar ve elemanter geometrik özellikleri, konformluk ve skalar değişmezlikAhlfors, ss. 69-80.(PDF)
     D7Doğrusal dönüşümler (devamı): çifte oran, simetri, çemberlerin rolüAhlfors, ss. 80-89.(PDF)
     D8Eğrisel integral: yoldan bağımsızlık ve ilkel fonksiyonun varlığına denkliğiAhlfors, ss. 101-108.(PDF)
     D9Cauchy-Goursat TeoremiAhlfors, ss. 109-115.(PDF)
     D10Özel Cauchy formülü ve uygulamaları: Kaldırılabilir tekil noktalar, kalan terimli kompleks Taylor teoremiAhlfors, ss. 118-126.(PDF)
     D11Ayrık Tekil noktalarAhlfors, ss. 126-130(PDF)
     D12Yerel tasvir; Schwarz lemması ve Öklidyen olmayan yorum: topolojik özellikleri, maksimum modül teoremiAhlfors, ss. 130-136(PDF)
     D13Genelleştirilmiş Cauchy Teoremi(PDF)
     D14Rezidü teoremi ve uygulamaları: Rezidülerin hesaplanması, argüman prensibi ve Rouché teoremi(PDF)
     D15Çevre üzerindeki integraller ve uygulamaları: Belirli integrallerin hesabı, logaritmanın özenli kullanımıAhlfors, ss. 154-161(PDF)
     D16Harmonik fonksiyonlar: Harmonik fonksiyonlar ve holomorfik fonksiyonlar, Poisson formülü, Schwarz teoremi(PDF)
     D17Mittag-Leffer Teoremi: Laurent serileri, basit kesirlere ayrılışAhlfors, ss. 187-190(PDF)
     D18Sonsuz çarpımlar: Weierstrass kanonik çarpımı, Gamma fonksiyonuAhlfors, ss. 191-200(PDF)
     D19Normal aileler: holomorfik fonksiyonlar için eşsüreklilik, Arzela teoremi(PDF)
     D20Riemann tasvir teoremiAhlfors, ss. 229-231(PDF)
     D21-D22Asal sayı teoremi: teoremin tarihçesi ve ispatı, ispatın ayrıntıları(PDF)
     D23Zeta fonksiyonunun C ye genişlemesi, fonksiyonel denklem

     Ahlfors, pp. 214-217

     Amazon logo Orjinal ispat için bkz. s. 146, Heinrich Weber, ed.The Collected Works of Bernhard Riemann. Reprint ed. New York, NY: Dover Publications, 1953. ASIN: B000KGER80. (Richard Dedekind in Yardımıyla).

     (PDF)

     • Ödevler

      Herhangi bir alıntının sol tarafındaki Amazon logosunun üzerine tıkladığınızda ve Amazon.com’ dan kitap (veya diğer medya) satın alırsanız, MIT Açık Ders Malzemeleri bu satın alımınızdan ve yaptığınız diğer alımlardan %10 kazanacaktır. Bu satın alma maliyetinin artacağı anlamına gelmemektedir. Linkler ABD Amazon sitesine sağlanmıştır, ancak diğer bölgelerden de Amazon siteleri vasıtasıyla ADM’ yi destekleyebilirsiniz.Daha fazla bilgi edinin..

      Ödevler aşağıdaki ders kitabından hazırlanmıştır:

      Ahlfors, Lars V. Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1979. ISBN: 9780070006577.

      Ödev çözümleri aşağıda verilmiştir.

      ÖDEVLERÇÖZÜMLERİ
      Problem Grubu 1: s. 11 - problemler 1, 4 ve s. 17 - problemler 1, 5.(PDF)
      Problem Grubu 2: s. 58 - problem 7, s. 66 - problemler 1, 3, 4 ve s. 72 - problem 3.(PDF)
      Problem Grubu 3: s. 83 - problem 2, s. 88 - problemler 3, 5 ve s. 108 - problemler 2, 4.(PDF)
      Problem Grubu 4: s. 130 - problem 3, s. 133 - problem 4 ve s. 148 - problem 4.(PDF)
      Problem Grubu 5: s. 161 – problemler 1(f), 3(b), 3(f) ve 3( h )(PDF)
      Problemler Grubu 6: s. 193 - problemler 1, 2 ve 3.(PDF)

       


      • Sınavlar

       Sınıfta 2 test uygulanacak ve bir final sınavı yapılacaktır. Tüm sınavlarda kitap kullanmak serbesttir.

       SINAVLARÇÖZÜMLER
       Sınıf içi testi 1 (PDF)(PDF)
       Sınıf içi testi 2 (PDF)(PDF)
       Final Sınavı (PDF)(PDF)