Konu özeti

 • 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009
  Düzey:

  Lisans

  Dersi Veren:

  Konrad Menzel

  Çevirmen:

  Prof. Dr. Ramazan Sarı
  Üç olasılık dağılım fonksiyonun şekli: normal, öğrenci t ve ki-kare. (kaynak: MIT OpenCourseWare.)
  Dersin Özellikleri

  Ders Notları
  Ödevler ve Çözümler
  Sınavlar (çözümler yok)
     Dersin Açıklaması

  Bu ders, iktisatçılar ve diğer sosyal bilimciler için olasılık ve istatistik alanında sağlam bir alt yapı sunacaktır. Daha ileri bir çalışma olan Ekonometri için gerekli olan konulara yoğunlaşacağız ve 14.32 dersinin temel hazırlığını yapacağız. İşlenecek başlıca konular arasında olasılık teorisinin öğeleri, örneklem teorisi, istatistiki tahmin ve hipotez testi yer alacaktır.


  • İzlence

   Ders Saatleri
   Dersler: Haftada 2 kere/ Her birisi 1.5 saat
   Tekrarlar: Haftada 1 kere/ 1 saat

   Açıklama
   Bu ders, iktisatçılar ve diğer sosyal bilimciler için olasılık ve istatistik alanında sağlam bir alt yapı sunacaktır. Daha ileri bir çalışma olan Ekonometri için gerekli olan konulara yoğunlaşacağız ve 14.32 dersinin temel hazırlığını yapacağız. İşlenecek başlıca konular arasında olasılık teorisinin öğeleri, örneklem teorisi, istatistiki tahmin ve hipotez testi yer alacaktır.

   Ön Koşul
   Olasılık ve istatistik ile ilgili herhangi bir ön hazırlık gerekmez, ancak temel cebir ve kalkülüs (tekli veya çoklu değişkenler) bilgisi gereklidir. 18.01 ve 18.02 düzeyindeki Kalkülüs yeterlidir.

   Ders Kitapları
   Gerekli
    Larsen, R., and M. Marx. Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN: 9780131867932.

   Önerilenler
   Ayrıca, aşağıdaki iyi fakat bir şekilde daha zor olan kitaplardan da faydalanabilirsiniz:
   DeGroot, M., and M. Schervish. Probability and Statistics. 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 2001. ISBN: 9780201524888.

    Lindgren, B. Statistical Theory. 4th ed. New York, NY: Chapman and Hall, 1993. ISBN: 9780412041815. 
   Lindgren sezgisel olarak çok faydalı olmaz, ancak iyi bir referanstır.

   İlave Arka Plan
   İlave olarak, olasılık ve istatistik üzerine çok iyi yazılmış bir kaç popüler-bilim kitap listesi vereceğim. Onlardan herhangi birini okumak elbette tercihe bağlıdır ve problem setleri ile sınavlarda daha başarılı olmanıza fazla yardımcı olmayacaklardır. Fakat daha geniş bir perspektife ve çalışılan konu hakkında daha az biçimsel sezgi geliştirmek her zaman iyi bir alışkanlıktır.
    Ekeland, I. The Broken Dice and Other Mathematical Tales of Chance. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996. ISBN: 9780226199924. 

    Huff, D., and I. Geis. How to Lie With Statistics. New York, NY: W.W. Norton, 1993. ISBN: 9780393310726. 

    Stigler, S. The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1990. ISBN: 9780674403413. 

    ———. Statistics on the Table: The History of Statistical Concepts and Methods. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. ISBN: 9780674009790. 

    Taleb, N. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. 2nd ed. New York, NY: Random House, 2008. ISBN: 9781400067930.

   Gerekenler
   Normal koşullarda problem setleri Salı günü verilecektir ve diğer Salı getirmeniz istenecektir. Problem setlerini eski problem setlerinin çözümlerine bakmadan kendi başınıza çözmeniz beklenecektir. Problem setlerindeki bütün konuları anlamış olmanız sizin çıkarınıza olacaktır. Eğer iki ve daha fazla problem setini getirmezseniz, dersten alacağınız en yüksek not D'dir. Problem setlerinin genel notu en iyi yedi problem seti notunuza göre hesaplanacaktır, bu nedenle notunuzu etkilemeyecek şekilde sadece bir problem setini getirmeyebilirsiniz. 

   Sınavlar birikimli değildir. Sınavlardan ilk ikisi dersler sırasında, üçüncüsü final haftasında yapılacaktır. Aksi belirtilmedikçe sınavlar kitap ve defter kapalı olacak şeklinde yapılacaktır. 

   Tekrarlara düzenli katılım kesinlikle önerilmektedir. Asistanlar problem setlerini tartışacak, ders materyalini açıklayacak ve diğer konularda yararlı yol gösterici olacaklardır.

   Dersin Kuralları
   Problem Setleri
   Problem setleri derslerde ve tekrarlarda sunulan materyalin uygulanması konusunda size yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin materyalini, ödevler dâhil, sınıftaki diğer öğrenciler ile tartışmanıza izin verilir. Ancak, her bir ödev sorusunun cevabını kendi başınıza getirmek zorundasınız. Konuları diğerleri ile tartışmak fikirlere, kavramlara ve teknik sorunlara açıklık getirmek maksadıyla yapılacaktır, yoksa ödev yapma grubu oluşturmak için değil. Bir birinin aynısı olan ödev çözümleri bu kuralla aykırı olur (özelikle çözüm adımları gösterilmediyse ve eğer soru yorum gerektiriyorsa) ve not almanıza engel olabilir. Aynı zamanda, eski problem setlerinin çözümlerine başvurmadan problem setlerini çözmeniz beklenir. 

   Problem Setlerinin Çözümleri
   Okunabilir ve güzel yazıldığı sürece, el yazımı çözümler sorun değildir. Lütfen unutmayınız: okuyamazsak, not veremeyiz. 

   Gecikmeler
   Ödevini zamanında yapan öğrencilere haksızlık yapılmaması için, geç getirilen ödevler kabul edilmeyecektir. Getirilmesi gereken günde, ödevleri ders süresince verebilirsiniz. Dersten sonra ödevler belirtilmiş kutuya konulabilir. Ödevleri öğretim üyesinin odasına getirmeyiniz veya posta kutusuna koymayınız. Gecikmiş ödevler kabul edilmediğinde, en düşük ödev puanınızı hesaplama dışı bırakmanıza izin verilecektir. Belirtilen tarihten önce ödevlerinizi email ile de gönderebilirsiniz. Diğer alternatif yollar için dersin hocasıyla önceden konuşup izin almanız gerekir. 

   Sınavlar
   Üç sınava da girmek ders için zorunludur. Geçerli bir mazerete gösterilmeden bir sınava girmemek bütün dersin başarısızlık ile sonuçlanmasına yol açacaktır. 

   Katılım
   Bir mazeretin geçerli olabilmesi için, girilmeyecek sınavdan önce, mümkün ise, yazılı olarak ve onaylanabilir şekilde belirtilmesi gerekir. Bu kriterler zorunludur, ancak yeterli değildir. Yukarıdaki kurallara uyan bir mazereti geçerli kabul etmeme hakkımız saklıdır. Sağlık ile ilgili herhangi bir mazeret MIT Tıp Merkezce tarihi yazılmış belge ile beraber belirtilmelidir. Sınava girmemek için sebebiniz ne olursa olsun, dekanlıktan izin belgesi getirmelisiniz. 

   Kurtarma Sınavları
   Mazeretin geçerli olması halinde kaçırılan sınavlar için sözlü sınav yapılacaktır 

   Yeniden Değerlendirme
   Notların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili bütün talepler sınav sonuçlar açıklandıktan sonra bir hafta içinde yazılı olarak verilmek zorundadır. Bütün sınav yeniden değerlendirilecektir. Dolaysıyla, yeniden değerlendirme daha düşük bir not ile sonuçlanabilir. 

   Akademik Dürüstlük
   Herhangi bir şekilde kopya çekmek veya akademik sahtekarlık hoş görülmeyecektir ve bu tür davranışlar çok hızlı bir şekilde cezalandırma ile sonuçlanacaktır. Bu, diğer öğrencilerden kopyalamayı, sınav sırasında diğer öğrenciler ile iletişim kurmayı, ders notları, hesap makinesi gibi konularda sınav kurallarına uymamayı, yeniden değerlendirme maksadıyla sınavı tahrif etmeyi, sahte yazılı mazerete belgesi düzenlemeyi vs. kapsar fakat bunlarla sınırlı değildir. Kopya çektiği, dürüst veya etik davranmadığı belirlenen öğrencilerin sınavdan alacağı not F'tir ve diğer cezalar için aynı zamanda MIT disiplin kuruluna sevk edilirler.

   Puanlama

   ETKİNLİKLERYÜZDELER
   Problem setleri%25
   Sınav 1%25
   Sınav 2%25
   Sınav 3%25

  • Takvim

   SIRA NO:KONULARÖNEMLİ TARİHLER
   Olasılık Dağılımları ve rasgele değişkenler
   I. Olasılık
   1Kümeler ve olaylar 
   2Olasılık ve sayma kuralları 
   3Koşullu olasılık ve bağımsızlık 
   II. Rasgele Değişkenler ve dağılım fonksiyonları
   4Bayes teoremi ve rasgele değişkenProblem set 1
   Son Gün
   5Kesikli ve sürekli rasgele değişkenler 
   6Olasılık dağılım fonksiyonları (PDF), birikimli dağılım fonksiyonları (CDFs), 2 veya daha fazla değişkenin bileşik dağılımıProblem set 2 
   Son Gün
   7Bileşik ve marjinal dağılımlar 
   8TekrarProblem set 3
   Son Gün
   E1Sınav 1 
   Beklenen değerler ve rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi
   III. Rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi
   9Rasgele değişkenlerin fonksiyonları 
   10Bir kaç rasgele değişkenin fonksiyonuProblem set 4
   Son Gün
   IV. Beklenen değerler ve koşullu dağılımlar
   11Sıra istatistikleri ve beklenen değerler 
   12Medyan, ondalık ve varyans 
   13Kovaryans ve koşullu beklenen değerler 
   V. Özel dağılımlar
   14Koşullu beklenen değerler ve özel dağılımlarProblem set 5
   Son Gün
   VI. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi
   15Büyük sayılar kanunu 
   16TekrarProblem set 6
   Son Gün
   E2Sınav 2 
   Tahmin ve hipotez testleri
   VII. Tahmin yöntemleri ve özelikleri
   17Merkezi limit teoremi, tahminler, sapma, ve tutarlılık 
   18Tahmin oluşturmakProblem set 7
   Son Gün
   VIII. Güven aralıkları
   19Güven aralıkları 
   20Güven aralıkları (devam)Problem set 8
   Son Gün
   IX. Hipotez testleri
   21Hipotez testleri 
   22Hipotez testleri (devam) 
   23Hipotez testleri (devam)Problem set 9
   Son Gün
   24Tekrar 
   E3Sınav 3 

   • Okumalar

    Ders Kitapları
    Gerekli
     [LM] = Larsen, R., and M. Marx. Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications.4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN: 9780131867932. 

    Önerilen
    [DS] = DeGroot, M., and M. Schervish. Probability and Statistics. 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 2001. ISBN: 9780201524888. 

     [L] = Lindgren, B. Statistical Theory. 4th ed. New York, NY: Chapman and Hall, 1993. ISBN: 9780412041815.

    SIRA NO:KONULAROKUMALAR
    Olasılık Dağılımları ve rasgele değişkenler
    I. Olasılık
    1Kümeler ve olaylar[LM] bölüm 1.1-1.3 ve 2.1-2.7.
    [DS] bölüm 1.1-1.11 ve 2.1-2.2.
    [L] bölüm 1.1-1.3.
    2Olasılık ve sayma kuralları
    3Koşullu olasılık ve bağımsızlık
    II. Rasgele Değişkenler ve dağılım fonksiyonları
    4Bayes teoremi ve rasgele değişken[LM] bölüm 3.1-3.4 ve 3.7.
    [DS] bölüm 3.1-3.4 ve 3.7.
    [L] bölüm 2.1.
    5Kesikli ve sürekli rasgele değişkenler
    6Olasılık dağılım fonksiyonları (PDF), birikimli dağılım fonksiyonları (CDFs), 2 veya daha fazla değişkenin bileşik dağılımı
    7Bileşik ve marjinal dağılımlar
    8Tekrar 
    Beklenen değerler ve rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi
    III. Rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi
    9Rasgele değişkenlerin fonksiyonları[LM] bölüm 3.8-3.10.
    [DS] bölüm 3.8-3.9.
    [L] bölüm 2.1.6.
    10Bir kaç rasgele değişkenin fonksiyonu
    IV. Beklenen değerler ve koşullu dağılımlar
    11Sıra istatistikleri ve beklenen değerler[LM] bölüm 3.5-3.6 ve 3.11.
    [DS] bölüm 3.6 ve 4.1-4.7.
    [L] bölüm 2.1.8 ve 2.2.
    12Medyan, ondalık ve varyans
    13Kovaryans ve koşullu beklenen değerler
    V. Özel dağılımlar
    14Koşullu beklenen değerler ve özel dağılımlar[LM] ünite 4. 
    [DS] ünite 5, dahil olmayan 5.7-5.8.
    [L] ünite 3.
    VI. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi
    15Büyük sayılar kanunu[LM] bölüm 4.3.
    [DS] bölüm 5.7.
    [L] bölüm 2.5.
    16Tekrar 
    Tahmin ve hipotez testleri
    VII. Tahmin yöntemleri ve özelikleri
    17Merkezi limit teoremi, tahminler, sapma, ve tutarlılık[LM] bölüm 5.1-5.5 ve 5.7.
    [DS] bölüm 6.1 ve 6.5-6.7.
    [L] bölüm 5.1-5.2.
    18Tahmin oluşturmak
    VIII. Güven aralıkları
    19Güven aralıkları[LM] bölüm 5.3.
    [DS] bölüm 7.5.
    [L] bölüm 5.3.
    20Güven aralıkları (devam)
    IX. Hipotez testleri
    21Hipotez testleri[LM] bölüm 6.1-6.5, 7.1-7.5, ve 9.1-9.4.
    [DS] ünite 8.
    [L] bölüm 6.1-6.2.
    22Hipotez testleri (devam)
    23Hipotez testleri (devam)
    24Tekrar 

    • Ders Notları

     SIRA NO:KONULAR
     Olasılık Dağılımları ve rasgele değişkenler
     I. Olasılık
     1Kümeler ve olaylar (PDF)
     2Olasılık ve sayma kuralları (PDF)
     3Koşullu olasılık ve bağımsızlık (PDF)
     II. Rasgele Değişkenler ve dağılım fonksiyonları
     4Bayes teoremi ve rasgele değişken (PDF)
     5Kesikli ve sürekli rasgele değişkenler (PDF)
     6Olasılık dağılım fonksiyonları (PDF), birikimli dağılım fonksiyonları (CDFs), 2 veya daha fazla değişkenin bileşik dağılımı (PDF)
     7Bileşik ve marjinal dağılımlar (PDF)
     8Tekrar (PDF)
     Beklenen değerler ve rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi
     III. Rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi
     9Rasgele değişkenlerin fonksiyonları (PDF)
     10Bir kaç rasgele değişkenin fonksiyonu (PDF 1) (PDF 2)
     IV. Beklenen değerler ve koşullu dağılımlar
     11Sıra istatistikleri ve beklenen değerler (PDF)
     12Medyan, ondalık ve varyans (PDF)
     13Kovaryans ve koşullu beklenen değerler (PDF)
     V. Özel dağılımlar
     14Koşullu beklenen değerler ve özel dağılımlar (PDF)
     VI. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi
     15Büyük sayılar kanunu (PDF)
     16Tekrar (PDF)
     Tahmin ve hipotez testleri
     VII. Tahmin yöntemleri ve özelikleri
     17Merkezi limit teoremi, tahminler, sapma, ve tutarlılık (PDF)
     18Tahmin oluşturmak (PDF)
     VIII. Güven aralıkları
     19Güven aralıkları (PDF)
     20Güven aralıkları (devam) (PDF)
     IX. Hipotez testleri
     21Hipotez testleri (PDF)
     22Hipotez testleri (devam) (PDF)
     23Hipotez testleri (devam) (PDF)
     24Tekrar (PDF)

     • Ödevler

      Bu ödevler Randall Lewis tarafından hazırlanmıştır ve izin alınarak kullanılmıştır.

      ÖDEVLERÇÖZÜMLER
      Problem seti 1 (PDF)(PDF - 1.2MB)
      Problem seti 2 (PDF)(PDF - 1.6MB)
      Problem seti 3 (PDF)(PDF - 1.6MB)
      Problem seti 4 (PDF)(PDF)
      Problem seti 5 (PDF)(PDF - 2.1MB)
      Problem seti 6 (PDF)(PDF - 1.3MB)
      Problem seti 7 (PDF)(PDF - 1.1MB)
      Problem seti 8 (PDF)(PDF - 1.6MB)
      Problem seti 9 (PDF - 2.3MB)(PDF - 2.0MB)

      • Sınavlar

       SINAV NO:DENEME SINAVLARI2009 SINAVLARI
       1(PDF)(PDF)
       2(PDF)(PDF)
       3(PDF)(PDF)

       Normal, Öğrenci t, ve Ki-kare dağılımlarının istatistiksel tabloları (PDF)