Konu özeti

 • 17.42 Savaşın Nedenleri ve Önlenmesi (Bahar 2009)

  Bu dersin ana konusu, devletlerarası savaşların nedenleri ve bu tür savaşları önleme yollarıdır. Dersin amacı, savaşı engellemenin veya kontrol altına almanın yollarının keşfi ve bu yolların değerlendirilmesidir.

  Düzey: 
  Lisans

  Öğretim Üyesi: 
  Prof. Stephen Van Evera

  Çevirmenler:

  Dr. Ali Bilgiç
  Askerler, Kandahar'daki askeri hava üssüne dönmek üzere havalanacak olan CH-47 Chinook helikopterine koşuyorlar. (Fotoğraf, Birleşik Devletler Federal Hükümeti'nin izniyle yayınlanmıştır)
  Dersin Özellikleri


  Ders Notları

  Projeler ve Örnekler
  Sınavlar(çözümsüz)

  Dersin Tanımı


  Bu dersin ana konusu, devletlerarası savaşların nedenleri ve bu tür savaşları önleme yollarıdır. Dersin amacı, savaşı engellemenin veya kontrol altına almanın yollarının keşfi ve bu yolların değerlendirilmesidir. Dolayısıyla, bu derste, savaşın değiştirilebilir ve kontrol edilebilir nedenlerine odaklanacağız. Derste işlenecek konular arasında tarihteki savaşlara neden olan ikilemler, yanlış algılamalar, suçlar ve hatalar; bunların ve savaşın diğer nedenlerinin kökenleri bulunmaktadır. Ayrıca gelecekteki savaşların olası nedenleri ve kısa vadeli siyasi öneriler ve ütopik projeler de dahil olmak üzere, bu savaşları önlemenin yolları da dersin kapsamı içindedir.

  Derste işlenecek tarihsel olaylar arasında Peloponnoses Savaşları, Yedi Yıl Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Arap-İsrail Çatışması, ABD-Irak ve ABD-El Kaide savaşları bulunmaktadır.

  Bu ders lisans seviyesinde bir derstir; ancak lisansüstü öğrencilere de açıktır. 
  kapsar.


  • Ders İzlencesi

   Ders Saatleri

   Ders Anlatımları: Haftada 1.5 saatlik iki ders

   Tartışmalar: Haftada 1 saat

   Önkoşullar

   Bu dersi almak için herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.

   Dersin Notlandırılması

   ÇALIŞMAYÜZDESİ
   Derslere katılım%15
   İki adet 8 sayfalık ödev%35
   İki kısa sınav%15
   Final sınavı%35

   Tartışmalar

   Öğrencilerin, tartışmalara katılması gerekmektedir. Mazeretsiz katılmama durumunda öğrenci cezalandırılır. Sınıfın etkili çalışabilmesi için öğrencilerin tartışmalara katılması şarttır. Bu noktada, bize yardımcı olmanızı bekliyoruz.

   Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın işlendiği haftalarda, o konularla ilgili öğrenciler tarafından yürütülecek iki tartışma dersi yapılacaktır.

   Ödevler

   Öğrencilerin, ders anlatımlarını ve okumaları baz olarak, iki adet kısa yanıt ödevi yapması beklenmektedir. Yanıt ödevleri notlandırılmayacaktır. Ayrıca öğrenciler ders içeriğini baz alan iki adet uzun ödev yapacaklardır. Yanıt ödevlerinin çift aralıklı en çok iki sayfa olması yeterlidir. Uzun ödevlerin toplam sayfa sayısı 16'dır.

   İki sayfalık yanıt ödevlerinde, derste işlenen bir görüş geliştirilecektir. Özellikle şunları yapabilirsiniz: dersteki ve okumalardaki görüş veya görüşlere karşı çıkabilirsiniz, bu görüşlere katılabilirsiniz, politikaları ve tarihi olayları değerlendirebiliriniz, dersin konusu ile alakalı günümüzdeki olaylar hakkında yazabilirsiniz. Diğer bir deyişle, seçenekleriniz geniştir. Okumalardaki veya derste işlenen politikaların ve tarihi olayların değerlendirilmesi tercih edilebilir. Ödevinizin bir yerinde – tercihen başında- 1-2 cümlelik yargınızın veya görüşünüzün bir özetini yazınız. Bu ödevler notlandırılmayacak olsa bile zorunludur. Derse katılımdan tam not alınabilmesi için yazılmalıdır. 

   Uzun ödevlerinizden en az birinin son teslim tarihinden bir hafta önce dersin asistanına sunulması gerekmektedir. Böylece, yorum alacak, ödevinizi gözden geçirecek, ve öğreneceksiniz. Lütfen bu yorumları alıp ödevlerinizi gözden geçirmek için kendinize zaman tanıyın. 

   Ödevlerinizi yazmadan önce, atıf yapma kurallarını (bu kurallarla ilgili doküman dağıtılacaktır) öğreniniz. Bu kuralları uygulayınız. Bunu yapmamak intihal olarak kabul edilecektir.

   Kısa sınavlar

   Öğrencilere önceden haber verilmeden 15 dakikalık iki kısa sınav yapılacaktır. Her birinde, üç adet kısa 'tanımla-tarif et' soruları sorulacaktır. 

   Final sınavı

   Son derste 2,5 saatlik bir final sınavı verilecektir. Finalden önce çalışma soruları listesi dağıtılacaktır. Final soruları listeden seçilecektir. Öğrencilerin cevaplarını birlikte hazırlamaları tavsiye edilmektedir. Final sınavı, daha önceden dağıtılmayacak kısa cevaplı sorular da içerecektir. 

   Filmler

   Sınıfın kararıyla seçilen konularla ilgili film gösterimleri düzenlenebilecektir. Katılım zorunlu değildir. Konular, Küba Füze Krizi, Vietnam Savaşı ve diğer konular olabilir. 


   • Takvim

    DERS NOKONULARÖNEMLİ TARİHLER
    I. Giriş
    1Savaşın nedenlerini bir perspektife oturtmak. Uluslararası politika doğal kurallara göre mi işler? Öyleyse, bu kuralları nasıl keşfedebiliriz? Doğal bilimlerde kullanılan yöntemleri kullanabilir miyiz? 
    II. Savaşın Nedenleri İle İlgili 33 Önerme
    2-3Savaşın Nedenleri olarak Askeri Etkenlerle İlgili 8 Önerme

     

    4-7Yanlış Algılama ve Savaş; Din ve Savaş
    Savaşın Nedenleri ve Yanlış Algılama Üzerine 10 Önerme
    Psikoloji, militarizm, milliyetçilik, sarmallar ve caydırıcılık, din ve savaş, akademi ve basındaki sorunlarla ilgili önermeler
     
    8-9Savaşın ve barışın 14 nedeni: kültür, cinsiyet, dil, demokrasi, sosyal eşitlik ve adalet, azınlık ve insan hakları, refah, karşılıklı ekonomik bağımlılık, devrim, kapitalizm, emparyel düşüş ve çöküş, kültürel öğrenme, duygusal etkenler (intikam, hırs, onur), uluslararası sistemin kutupluluğu

    Sivil savaşın nedenleri 
    Yanıt ödevleri

    Kısa Sınav 1
    III. Olaylar: Savaşlar ve Krizler
    10Yedi Yıl SavaşlarıYanıt Ödevleri
    11Almanya'nın birleşme savaşları: 1864,1866 ve 1870 ve Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi

     

    12-14Birinci Dünya SavaşıBirinci Dünya Savaşı'nın Sorumluluğu Tartışması

    Ödev 1
    15Ara: Savaşın Tırmanışı ve Sınırlandırılması ile ilgili önermeler

    Nükleer silahlar, nükleer strateji, diğer kitle imha silahları ve savaşın nedenleri
     
    16-19İkinci Dünya Savaşıİkinci Dünya Savaşı'nın Sorumluluğu Tartışması
    20-21Soğuk Savaş, Çinhindi ve KoreKısa Sınav 2
    22-23İsrail-Arap Savaşı; 2003 Irak-ABD Savaşı 
    24Peloponneses Savaşları

    Ödev 2

    IV. Savaşın Geleceği
    25-26Savaşın nedenleri ile ilgili kuramları test edilmesi ve uygulanması; savaşın geleceği ve çözümler 
     Final Sınavı

     


    • Okumalar

     Okumalar derslere göre de tasnif edilmiştir. Bu dersin, geniş bir ek okuma listesi de mevcuttur.  

     Zorunlu Okumalar

     [Anlamı] = Haffner, Sebastian. The Meaning of Hitler. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. ISBN: 9780297775720.

     [Pasifik] = Ienaga, Saburo. The Pacific War, 1931-1945. New York, NY: Pantheon, 1979. ISBN: 9780394734965.

     [Savaş] = Iklé, Fred. Every War Must End. Revised ed. New York, NY: Columbia University Press, 1991. ISBN: 9780231076890.

     [Peloponneses] =Thucydides. History of the Peloponnesian War. Çevirmen Rex Warner. Baltimore, MD: Penguin, 1954. ISBN: 9780140440393.

     [Ordu] = Miller, Steven E., Sean M. Lynn-Jones, and Stephen Van Evera. Military Strategy and the Origins of the First World War. Revize edilmiş baskısı. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. ISBN: 9780691023496.

     [Uluslar] = Stoessinger, John. Nations at Dawn. 6. baskı. New York, NY: McGraw-Hill, 1994. ISBN: 9780070616264.

     [Soğuk Savaş] = Lynn-Jones, Sean M., ve Steven E. Miller, editörler. The Cold War and After: Prospects for Peace. Genişletilmiş baskı. Cambridge, MA: MIT Press, 1993. ISBN: 9780262620888.

     [Uyarı] = Rees, Martin. Our Final Hour: A Scientist's Warning: How Terror, Error, and Environmental Disaster Threaten Humankind's Future in this Century - On Earth and Beyond. New York, NY: Basic Books, 2003. ISBN: 9780465068623.

     Ayrıca, zorunlu olmasa da, ödevlerinizi geliştirebilecek aşağıdaki kaynağı da öğrencilere tavsiye ediyorum:

     Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 6. Baskı. John Grossman ve Alice Bennett revize edilmiş. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996. ISBN: 9780226816272.

     Turabian'ın dipnotların düzenlenmesiyle ilgili kuralları ve diğer stil kuralları vardır. Yazım tarzınızın düzenli ve profesyonel görünmesi için bu kuralları uygulamayı düşününüz. 

     Derslere Göre Okumalar

     OKUMALAR

     PROFESÖRÜN NOTLARI

     Ders 2-3: Savaşın Nedenleri olarak Askeri Etkenlerle İlgili 8 Önerme

     Ziegler, David. "Disarmament." Bölüm 15 War, Peace and International Politics içinde. 2. baskı. Boston, MA: Little, Brown, 1981, s. 249-267. ISBN: 9780316984935.

     Alçak gönüllü bir önerinin tartışması: Silahları okyanusa atalım. İyi bir fikir mi?

     Schelling, Thomas C. "The Dynamics of Mutual Alarm." Arms and Influenceiçinde. New Haven, CT: Yale, 1966, s. 221-251. ISBN: 9780300143379.

     İlk vuruş avantajından kaynaklanan tehlikeleri açıklayan ‘istikrar kuramı’nın klasik söylemi

     Blainey, Geoffrey. "Dreams and Delusions of a Coming War." Bölüm 3 The Causes of War içinde. 3. baskı. New York, NY: Free Press, 1988, s. 35-56. ISBN: 9780029035917. 

     Savaşın nedeni olarak yanlış iyimserlik

     Van Evera, Stephen. "Primed for Peace: Europe After the Cold War." [Cold War] içinde, s. 204-211.

     Not: 193-203 arasın sayfalarda savunma, saldırı, savaş ile ilgili hayati fikirler tartışılmaktadır. 204-236 arası sayfalar ilerleyen haftalarda okunacaktır.
     Bu makaleyi kendi görüşlerimi yansıtmak için ekledim. Eleştirileri yapmanıza izin vardır.

     Ders 4-7: Yanlış Algılama ve Savaş; Din ve Savaş
     Savaşın Nedenleri ve Yanlış Algılama Üzerine 10 Önerme
     Psikoloji, militarizm, milliyetçilik, sarmallar ve caydırıcılık, din ve savaş, akademi ve basındaki sorunlarla ilgili önermeler

     Jervis, Robert. "Hypotheses on Misperception." International Politics: Anarchy, Force, Political Economy, and Decision Making içinde. 2. Baskı. Editörler Robert J. Art ve Robert Jervis. Boston, MA: Little, Brown and Co, 1985, s. 510-526. ISBN: 9780316052399. 

     Devletlerin yanılsamaları ile ilgili klasik tartışma. Jervis’in miyopluklar listesi iyi midir? Bunlar onun vurguladığı psikolojik sorunlardan mı kaynaklanır yoksa başka nedenleri de var mıdır?

     ———. Perception and Misperception in International Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976, s. 58-84. ISBN: 9780691100494. 

     Bazıları anlaşmazlığı çözmek için en iyi yolun havuç olduğunu, sopa kullanmanın diğerlerini kışkırtıcağını söyler; bazıları da havuçun (yatıştırma) diğerlerinin taleplerini arttırmasına neden olacağını iddia edere sopa kullanmayı tavsiye eder. Kim haklıdır? Muhtemelen ikisi de – ama hangi koşullar altında? Ve hangi koşulların olduğunu nasıl anlarsınız?

     Van Evera, Stephen. "Primed for Peace." [Cold War] içinde s. 204-211.

      

     Hedges, Chris. "In Bosnia's Schools, 3 Ways Never to Learn From History." New York Times, 25 Kasım 1997, A1. 

     Eski bir deyişe göre, ‘savaşlar sınıflarda başlar’. Bu doğru mudur? Balkanlar’daki farklı gruplar ve 1990lar’daki Balkan Savaşları tarihin farklı öğretimlerinden mi kaynaklanmaktadır?

     Benjamin, Daniel ve Steven Simon. The Age of Sacred Terror. New York, NY: Random House, 2002, s. 38-55, 61-68, 91-94, ve 419-446. ISBN: 9780375508592. 

     Sayfa 38-55, 62-68, 91-94 Osama bin Ladin’in El Kaide’sini doğuran İslamcı akımları anlatıyor. El Kaide’nin şiddete yatkınlığının kökenleri 13.yüzyıl’da yaşamış savaş sever bir düşünür olan İbni Taymiyya’ya; modern Suudi Arabistan İslamının şekillendirici katı kuralları olan Abd el-Vahab (1703-1792)’a; modern İslamı şekillendiren Raşid Rida (1866-1935), Hasan el-Banna (?-1949) ve hepsinden fazla Sayid Kutb’a (?-1966)dayanır. Taymiyya, Vahab ve Kutb burada anlatılıyor. 91-94’te İslamcı dünyadaki kıyametçi görüşün doğuşu açıklanıyor. Burada tarif edilen insan hayatını yok etmeyei amaçlayan görüşü ne açıklar?
     419-446’da diğer dinlerdeki (Yahudilik, Budizm, Hristiyanlık) milenyumcu (kıyametçi) olgu anlatılıyor. Küresel boyutta bir yıkım öngören bu görüşler son 20 yılda ortaya çıktılar. Neden? Yaşatılacak dehşetli olayları meşru kılmak için kullanılmadan önce, bu görüşlerle nasıl başa çıkılabilir?

     Mishra, Pankaj. "The Other Face of Fanaticism." New York Times, Şubat 2, 2003, Son baskı. 

     Tam da herkes Müslüman dünyanın dini fanatiklikte köşe başını tuttuğunu düşünürken, burada Hindistan’daki Hindu fanatikliği anlatılıyor.

     Lampman, Jane. "Mixing Prophecy and Politics." Christian Science Monitor, 7 Temmuz 2004. 

     Hristiyan milenyumcular İsrail-Arap barışına karşı çıkarlar. Daha büyük bir amaçları vardır: dünyayı yok etmek.

     Morgenthau, Hans J. "The Purpose of Political Science." A Design for Political Science: Scope, Objectives, and Methods içinde. Editör James C. Charlesworth. Philadelphia, PA: American Academy of Political and Social Science, 1966, s. 69-74. ISBN: 9780836917895. 

     Akademisyenler çözümün mü yoksa sorunun mu parçasıdırlar?Önemli bir Uluslararası İlişkiler profesörü, meslektaşlarının, devlete veya topluma hatalı olduklarını söyleyemeyecek korkaklar olduklarını söylemiştir.

     Pearson, David. "The Media and Government Deception."Propaganda Review (Bahar 1989): 6-11. 

     Pearson, Amerikan medyasının resmi görüşe tamah ettiğini ve eleştirmekten korktuğunu iddia etmektedir. Bu gerçek midir yoksa devlet karşıtı bir paranoya mıdır?

     Gilbert, Daniel. "He Who Cast the First Stone Probably Didn't." New York Times, 24 Temmuz 2006. 

     Savaşların nedeni, tarafların kendileri iyi niyetle davranırken diğerinin kendisini kışkırttığını düşünmesidir.

     Manji, Irshad. "Is Islam to Blame? Despite Claims of Moderate Muslims, a Literal Reading of the Koran Offers Cover for Acts of Terrorism." Los Angeles Times, 22 Temmuz 2005. 

     Kuran nefreti ve şiddeti öğütleyen bölümler içermektedir. Bunlarla ilgili ne yapacağız? Müslümanların, bütün Kuran’ı Tanrı’nın kutsal sözü olarak tanımlaması ile ilgili ne yapılabilir? Manji’nin Müslümanların kutsal yazılardaki bazı günahları itiraf etmeleri zamanının geldiği fikrine ne diyorsunuz?

     Ders 8-9:  Savaşın ve barışın 14 nedeni: kültür, cinsiyet, dil, demokrasi, sosyal eşitlik ve adalet, azınlık ve insan hakları, refah, karşılıklı ekonomik bağımlılık, devrim, kapitalizm, emparyel düşüş ve çöküş, kültürel öğrenme, duygusal etkenler (intikam, hırs, onur), uluslararası sistemin kutupluluğu, Sivil savaşın nedenleri

     Bellak, Leopold. "Why I Fear the Germans." (op-ed) New York Times, Nisan 4, 1990, s. A29; ve "Responses." New York Times, 10 Mayıs 1990, A30.

     Almanya’nın sorunlu bir ulusal yapısı var. Adil bir yargı mıdır? Değilse, geçmişteki Alman politikaları nasıl açıklanabilir? Doğruysa, tatmin edici midir?

     Harris, Louis. "The Gender Gulf."New York Times, 7 Aralık 1990, A35.

     Sorun erkeklerdedir? (Kadınlar daha barışçıdır.)

     Goldstein, Joshua S. "Feminism." International Relations içinde. New York, NY: Harper Collins, 1993, s. 282-295. ISBN: 9780065018646.

     Savaşın nedenleri ile ilgili feminist yaklaşımlarını basit bir özeti.

      Mearsheimer, John. "Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War." [Cold War] içinde.

     Savaşın nedenleri ile ilgili 5 kuram irdeleniyor. Not: Mearsheimer’ın makalesinin geri kalanına göz atmanız yeterli.

     Van Evera. "Primed for Peace." [Cold War] içinde. s. 211-236.

     Demokrasi ve kutupluluk soruları: kim daha ikna edici, Mearsheimer mı yoksa bu arkadaş mı?

     Eriksson, Mikael, and Peter Wallensteen. "Armed Conflict 1989-2003." Journal of Peace Research Cilt 41, No. 5 (Eylül 2004): 625-631.

     Günümüzde neredeyse bütün savaşlar sivil savaş tipinde. 1970ler’deki savaşlarla karşılaştırdığımızda, 1990’dan itibaren savaşların sayısında önemli bir düşüş var. Yine bu sayı 1946-76 yılları arasında olan savaş sayısından fazlaç Bu eğilim devam edecek mi?

      Brown, Michael E. (editör). "Introduction." The International Dimensions of Internal Conflict içinde. Cambridge, MA: MIT Press, 1996, s. 1-31. ISBN: 9780262522090.

     İç çatışmanın nedenlerini açıklayan önermelerle ilgili bir araştırma.

     Lee, James R. "Global Warming in Just the Tip of the Iceberg."Washington Post, 4 Ocak 2009, B03.

     Küresel ısınma savaşa neden olacak. Özellikle, ısınma büyük seller ve çölleşme yaratarak, mülteci akınları başlatacak. Bu mülteciler geldikleri ülkelerdeki yerel toplumla çatışacak. Isınma ayrıca, eriyen kutuplardaki zengin mineral yatakları için yarışan devletler arasında çatışmalara da yol açacak. Ne eğlence! Başka bir güzel düşünce: ısınma, Kitle İmha Silahlarıyla terör uygulayacak yeni bir Batı karşıtı düşünce yapısı yaratır mı?

     Ders 10: Yedi Yıl Savaşları

     Palmer, R. R. ve Joel Colton. "The Great War of the Mid-Eighteenth Century." A History of the Modern World içinde. 7. baskı. New York, NY: Knopf, 1991, s. 273-285. ISBN: 9780679410140.

     Olayları anlatan standart ders kitabı. Özellikle 278-281 arasına odaklanın. Bu sayfalar savaşın başlatan süreci anlatıyor.

     Smoke, Richard. "The Seven Years War." War: Controlling Escalation içinde. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978, s. 195-236. ISBN: 9780674945951.

     Smoke’un bölümü bu savaşın iyi bir tarihsel analizi. Bu yaklaşımı destekleyen genel savaş nedenleri kuramları nelerdi? Bu savaş nasıl engellenebilirdi? Kim tarafından?

     Ders 11: Almanya’nın birleşme savaşları: 1864,1866 ve 1870 ve Birinci Dünya Savaşı’nın öncesi

     Ziegler, David. "The Wars for German Unification." Bölüm 1, War, Peace and IR içinde. 2. baskı. Boston, MA: Little, Brown, 1981, s. 7-20. ISBN: 9780316984935.

     (Çok) basit bir tarih.

     Ders 12-14: Birinci Dünya Savaşı

     Palmer, R. R. ve Colton, Joel. "The First World War." History of the Modern World içinde 7. baskı. New York, NY: Knopf, 1991, s. 695-718. ISBN: 9780679410140.

     Bu kaynak, Birinci Dünya Savaşı ile ilgilenmeyenlere temel bilgi sunmak için verildi.

     Geiss, Imanuel. German Foreign Policy, 1871-1914. Boston, MA: Routledge & Kegan Paul, 1976, s. vii-ix, 75-83, 106-181, ve 206-207. ISBN: 9780710083036.

     Önemli sayfalar, 121-127, 142-150 ve 206-207 – bunlara odaklanıp kalana göz atın (8 Aralık 1912 Savaş Konseyi’nin hikayesini ve Amiral Müller’in notlarını sakın atlamayın). Bu kitap, Fischer ekolünün yaklaşımının,yani Almanya’nın saldırganlığının Birinci Dünya Savaşı’nın temel nedeni olduğu yaklaşımının, özetidir. Diğerleri, Fischer ve Geiss’in Almanya’yı haksız yere suçladığını iddia ederler. Kim haklıdır?

     Strachan, Hew. The First World War. Vol. 1, To Arms. Oxford, UK: Oxford University Press, 2001, s. 51-55. ISBN: 9780198208778.

     Bir Fischer karşıtı olan Strachan’a göre, 8 Aralık 1912’deki Savaş Konseyi bir konseyden çok, sonuçsuz tartışmalar yığınıydı. Nedenleri ikna edici mi?

     [Ordu] s. xi-xix ve 20-108.

     Tüm Avrupa’ya yayılan ‘saldırganlık kültü’ savaşa neden oldu; ordular baş sorumludur.

     Kitchen, Martin. "The Army and the Idea of Preventive War," ve "The Army and the Civilians." Bölümler 5 ve 6 The German Officer Corps, 1890-1914içinde. Oxford, UK: Clarendon, 1968, s. 96-142. ISBN: 9780198214670.

     Alman ordusu, önleyici savaş olgusunu çarpıttı, savaşın sağlıklı ve yararlı olduğu fikrini yaydı ve başka acayip fikirler edindi; Almanya‘da Gordon Craig’in deyişiyle ‘devlet içinde devlet’ haline geldi. 

     Langsam, Walter Consuelo. "Nationalism and History in the Prussian Elementary Schools Under William II." Nationalism and Internationalism: Essays Inscribed to Carlton J. H. Hayes içinde. Editör Edward Mead Earle. New York, NY: Columbia University Press 1950, s. 241-260.

     Alman ilk ve orta dereceli okulları milliyetçi propagandanın önemli kurumlarıydı.

     Joll, James. Origins of the First World War. 2. baskı. New York, NY: Longman, 1992, Bölüm 2, s. 9-34. ISBN: 9780582089204.

     Son derece ilginç bir olay olan Temmuz krizine giden olayların özeti.
     Birinci Dünya Savaşı’nın kökenleri için daha fazla bilgi için Birinci Dünya Savaşı Belgeleri Arşivi

     Mommsen, Wolfgang J. "Nationalism, Imperialism and Official Press Policy in Wilhelmine Germany 1850-1914." Collection de l'Ecole Francaise de Rome, Opinion Publique et Politique Exterieure I 1870-1915 içinde. Milano: Universita de Milano/Ecole Francaise de Rome, 1981, s. 367-383. ISBN: 9782728300327.

     Daha çok savaşa neden olan Alman toplumunun görüşleri için.

     Ders 15: Ara: Savaşın Tırmanışı ve Sınırlandırılması ile ilgili önermeler
     Nükleer silahlar, nükleer strateji, diğer kitle imha silahları ve savaşın nedenleri

     [Savaş]  s. 1-105.

     Savaş rasyonel bir şekilde yürütülüp control altında tutulabilir mi? Bu harika kitap size merakta bırakacak.

     Ziegler, David. "The Balance of Terror." War, Peace and International Politicsiçinde. 2. baskı Boston, MA: Little, Brown, 1981, s. 221-234. ISBN: 9780316984935.

     Konuların basit bir toplaması.

     [Uyarı] s. 1-24, 41-60 ve 73-88.

     Bilimin gelişmesinin korkunç bir yan ürünü oldu: daha öncekilerden çok daha güçlü yıkım silahları. Bu yıkıcı silahlar şu an yayılmakta: bugün sadece büyük devletlerin elinde olan bu silahlar, eğer bu kargaşa durdurulmazsa, gelecekte milyonlarca insanın kullanımına sunulacak. Caydırıcılık devletlere karşı işe yarasa da, çıldırmış devlet-dışı aktörlerde ve bireylerde işe yaramayabilir. Bu yıkıcı silahların yayılması nasıl engellenir?
     Uzun vadeli biyo-silah tehlikesini kontrolu ile ilgili, "Controlling Dangerous Pathogens: A Prototype Protective Oversight System" (John Steinbruner ve Elisa Harris’in çalışması) kaynağına bakın.  

     Kelly, Henry C. "Terrorism and the Biology Lab." New York Times, 2 Temmuz 2003.

     Biyoloji bilimi, eğer düzenlenmezse, tüm toplumu tehdit edebilecek bir araştırma yaptığını anlamak zorunda. Biyologlar, biyoloji biliminin yıkıcı amaçlar için kullanılmamasını sağlamak için bir strateji geliştirmeliler.

     Ders 16-19: İkinci Dünya Savaşı

     Palmer, R. R. ve Joel Colton. A History of the Modern World. 7. baskı New York, NY: Knopf, 1991, s. 798-799 ve 822-849. ISBN: 9780679410140.

     Savaşa giden olayları anlatan basit standart tarih.

     [Anlam] s. 3-165.

      

     Herwig, Holger. "Clio Deceived: Patriotic Self-Censorship in Germany After the Great War."  [Ordu] içinde. s. 262-301.

     Almanlar, Birinci Dünya Savaşı’nın kökenlerini sonrasını nasıl yanlış hatırlamıştır.

     Wette, Wolfram. "From Kellog to Hitler (1928-1933). German Public Opinion Concerning the Rejection or Glorification of War." The German Military in the Age of Total Wariçinde. Editör Wilhelm Deist. Dover, NH: Berg, 1985, s. 71-99. ISBN: 9780907582144.

     Almanlar, Marne ve Verdun’dan sonra nasıl savaş sever hale geldi. Wette’nin tanımladığı ilginç gelişmelerin açıklaması nedir?

     Sagan, Scott. "The Origins of the Pacific War." In The Origins and Prevention of Major Wars. Editör Robert I. Rotberg ve Theodore K. Rabb. New York, NY: Cambridge University Press, 1989, s. 323-352. ISBN: 9780521379557.

      

     [Pasifik] s. vii-152 ve 247-256.

     Japonlar’ın savaş kararı koşullara göre rasyonel bir karar mıydı yoksa irrasyoney miydi? Ienaga ve Sagan anlaşamıyorlar. Kim haklı?

     Utley, Jonathan G. Going to War With Japan 1937-1941. Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 1985, s. 151-156. ISBN: 9780870494451.

      

     Heinrichs, Waldo. The Threshold of War: Franklin D. Roosevelt and American Entry into World War II. New York, NY: Oxford University Press, 1990, s. 141-142, 177 ve 246-247 (not 68). ISBN: 9780195061680.

     Amerikan bürokrasisinin Japonya’ya petrol ihracatını durduran kararı kontrolden çıktı mı? Utley ve Heinrichs anlaşamıyorlar. Bu gizem nasıl çözülür?

     Goldhagen, Daniel Jonah. "Letter to the Editor." New York Review of Books, 6 Şubat 1997, 40.

     Goldhagen’in, ‘Birçok Alman’ın yok edici bir anti-semitizmi benimsemesinin Almanya’da Yahudi Soykırımı’na yol açmıştır’ yargısının özeti. Goldhagen’in yargısını nasıl test edebiliriz?

     Kristoff, Nicholas. "A Tojo Battles History, for Grandpa and for Japan."New York Times, 22 Nisan 1999.

     Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndaki rolü ile ilgili mitler, Asya’nın diğer köşelerinde kuşku ve kızgınlık yaratarak devam ediyor.

     Ders 20-21: Soğuk Savaş, Kore ve Çinhindi

     Paterson, Thomas G., J. Gary Clifford ve Kenneth Hagan.American Foreign Policy: A History Since 1900. Lexington, VA: D.C. Heath, 1983, s. 471-480, 519-539 ve 546-563. ISBN: 9780669045673.

      

     [Uluslar] s. xi-119.

     Paterson ve diğerlerinin kitabı standart tarih anlatımıdır; Stoessinger yorumlayıcıdır.

     Ders 22-23: Arap-İsrail Savaşı; 2003 ABD-Irak Savaşı

     Humphreys, R. Stephen. "The Arab Israeli Conflict." Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age. Berkeley, CA: University of California Press, 1999, s. 46-59. ISBN: 9780520214118.

     Hem Araplar hem de İsrailliler kendilerini trajik olayların kurbanı olarak görürler.

     Shlaim, Avi. "The Middle East: Origins of the Arab-Israeli Wars." Explaining International Relations Since 1945içinde. Editör Ngaire Woods. Oxford, UK: Oxford University Press, 1996, s. 219-236. ISBN: 9780198741961.

     219-221’e göz atın, 221-236 arasını okuyun. 1948, 1967, 1969-70, 1973, 1982 Arap-İsrail savaşlarının önemli noktaları ve 1991 Körfez Savaşı anlatılıyor.

     Van Evera, Stephen. "The Israeli-Palestinian Flashpoint." Flashpoint in the War on Terrorism içinde. Editör Derek S. Reveron ve Jefferey Stevenson Murer. New York, NY: Routledge, 2006, s. 1-10 ve 15-21. ISBN: 9780415954907.

     Arap-İsrail çatışmasının tarihi, nedenleri, sonuçları ve çözümü kısaca anlatılıyor.

     Shavit, Ari. "Survival of the Fittest."Ha'aretz, 14 Ocak 2004.

     Shavit, önemli tarihçilerden Benny Morris ile, 1948 savaşı sırasında 700,000-750,000 Filistinli’nin sürülmesi olayının gerçeklerini ve ahlakı boyutuyla alakalı bir görüşme yapıyor. Geçmişte Morris bu sürgünü ortaya çıkaran lider tarihçilerdendi. Bugün bu olayı savunuyor ve bazen etnik temizliğin gerekli olduğunu savunuyor.

     Bumiller, Elisabeth. "Was a Tyrant Prefigured by Baby Saddam?" New York Times, 15 Mayıs 2004.

     Saddam Hüseyin çocukluğunda ciddi derecede suistimal edilmiş; narsizm ve kişilik bozuklukları varmış. Bunlar, 1991 ve 2003 ırak savaşlarını açıklar mı? ABD böyle insanların kişisel problemlerini anlarsa, onun bunları caydırmasına ya da zorlamasına dair daha iyi politikalar üretebilir mi?

     Stoessinger, John G. Why Nations Go To War. 9. baskı. Belmont, CA: Thompson Wadsworth, 2004, s. 273-308. ISBN: 9780534631475.

     2003 ABD-Irak Savaşı’nın anlatımı.

     al-Mughrabi, Nidal. "Hamas Says It Still Seeks Israel's Destruction."Washington Post, 17 Mart 2007.

     Aşırı İslam, İsrail-Filistin çatışmasını körüklüyor mu? Hamas, İsrail’I yok etme fikrini destekliyor. Neden? Hamas bir açıklamasında şöyle diyor: ‘Allah’a verdiğimiz sözü tutacağız.’

     Ders 24: Peloponneses Savaşları             

     [Peloponneses] s. 35-108, 118-164, 212-223, 400-429, 483-488 ve 516-538.

     Büyük bir stratejist tarafından yazılmış, yüzyıllar sonea birçoklarının kendi zamanlarındaki trajediler hakkında fikir veren ünlü bir tarihi anlatım.

     Ders 25-26: Savaşın nedenleri ile ilgili kuramları test edilmesi ve uygulanması; savaşın geleceği ve çözümler

     Kaysen, Carl. "Is War Obsolete?" [Cold War] içinde s. 81-103.

     Kaysen, geçmiş savaşların sebeplerinin ortadan kalktığını iddia ediyor. Öyleyse neden hala savaşlar var? 

     Ziegler, David. "World Government," ve "Collective Security." Bölümler 8 ve 11 War, Peace and IR içinde. Boston, MA: Little, Brown, 1981, s. 127-45 ve 179-203. ISBN: 9780316984935.

     Birçokları bu cevapları verir. Ama işe yararlar mı? (neden hala uygulanmadılar?)

     Robbins, Carla Anne. "Thinking the Unthinkable: A World Without Nuclear Weapons." New York Times, 30 Haziran 2008.

     Cumhuriyetçi eski Dışişleri Bakanları George Shultz ve Henry Kissinger, eski Savunma Bakanı William Perry, eski Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Sam Nunn (hepsi eski nükleerci şahinler) şu an küresel bir silahsızlanmayı savunuyorlar. Ünlü şahinlerden radikal bir fikir. Bunu yapmalı mıyız?

     Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, NY: Simon and Schuster, 1996, s. 209-218 ve 254-266. ISBN: 9780684811642.

     ("Islam and the West" ve "Islam's Bloody Borders." bölümleri)

     Review again Benjamin and Simon. Age of Sacred Terror. New York, NY: Random House, 2002, s. 38-55, 61-68, 91-94, ve 419-446. ISBN: 9780375508592.

     Rees, Our Final Hour, s. 41-60 ve 73-88 (yukarıda verilmiştir) tekrar göz atın.

     Bush, George W. "Second Inaugural Address." Inauguration, Washington, DC, 20 Ocak 2005.

     Başkan Bush, ABD’nin özgürlük yayma politikasını şu temelde açıklıyor: ‘Dünyanın bütün bölgeleri tiranlık ve direnişle kaynadıkça…şiddet artacak ve en iyi savunulan sınırları geçip ölümcül bir tehdit hale gelen yıkıcı bir güce dönüşecek…Topraklarımızdaki özgürlüğün yaşaması, diğer yerlerdeki özgürlüğün yaşamasına bağlıdır. Dünya barışı için en iyi şans, özgürlüğün yayılmasıdır.’

     Ek Okumalar

     Savaşın Nedeni, Genel ve Kuramsal Çalışmalar

     Silahlar ve Savaş

     Yanlış Algılama

     Militarizm

     Cinsiyet ve Savaş

     Milliyetçilik-Genel Çalışmalar

     Grupiçi-Grupdışı Dinamikler

     Milliyetçi Mitler Yaratma

     Demokratik Barış Kuramı/Diktatöryel Barış Kuramı

     İnsan İçgüdüleriyle İlgili Savaş Kuramları

     Din ve Savaş

     Sivil Savaş ve Kontrolü

     Müzakere ve Diplomasi

     Arabuluculuk

     Sınırlı Savaş

     Silahlanma Yarışı

     Küresel Uluslararası Tarih ile İlgili Genel Araştırmalar

     Avrupa Uluslararası Tarihi ile İlgili Genel Araştırmalar

     Yedi Yıl Savaşları

     Kırım Savaşı

     İtalyan Bağımsızlık Savaşları

     Almanya’nın Birleşme Savaşları

     Birinci Dünya Savaşı 

     Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı

     Pasifik Savaşı

     Soğuk Savaş’ın Kökenleri

     Kore Savaşı

     Çinhindi Savaşı

     Peloponneses Savaşı

     1990-91 Körfez Savaşı

     Küba Füze Krizi

     Arap-İsrail Çatışması

     ABD İç Politikası/Hristiyan Sağ ve İsrail/İsrail Lobisi

     Anti-semitizm-Kötülüğün Kökleri

     Sovyet Askeri Politikasının Batılılarca Analizi

     Terör Savaşı

     ABD-Irak Savaşı 2003-

     Günümüzdeki Diğer Savaşlar

     • Ders Notları

      DERS NONOTLARDOSYALAR
      1Ders ile İlgili Genel AçıklamalarPDF
      2-3Askeri Siyaset ve Savaşın Nedenleri: Sekiz ÖnermePDF
      4-7

      Ulusal Yanlış Algılama ve Savaşın Nedenleri

      ‘Sarmal Model’-‘Caydırıcılık Modeli’ Karşıtlığı

      PDF

      PDF

      8-9Savaşın ve Barışın Diğer NedenleriPDF
      10İngiltere-Fransa Arasındaki Yedi Yıl Savaşları (1756-1763): Kasıtsız Savaş?PDF
      111866 Avusturya-Prusya SavaşıPDF
      12-14Birinci Dünya Savaşı’nın KökenleriPDF
      15

      Kitle İmha Silahları ve Dünya Politikası

      Yoğunluklu Savaşın Nedenleri

      PDF

      PDF

      16-19İkinci Dünya Savaşı’nın KökenleriPDF
      20-21Soğuk Savaş ve KorePDF
      22-23İsrail-Arap Savaşının KökenleriPDF
      24MÖ 460-404 Peloponnesos SavaşlarıPDF
      25-26Savaşın Geleceği ve Savaş Sorununa ÇözümlerPDF
       

      • Ödevler

       Bu bölüm, derste verilen ödevleri içermektedir. Ayrıca öğrencilerin ürenlerinden de örnekler sunulmaktadır. Öğrencilerin ürünleri izinleri alındıktan sonra kullanılmıştır.

       Tartışmalar

       Birinci Dünya Savaşı: Bu savaşın sorumlusu kimdir? (PDF)

       İkinci Dünya Savaşı: Karar Anı – Avrupa Savaşı (PDF

       Yazılı Ödevler

       Ödev 1 (PDF)

       Öğrencilerin hazırladıkları ödevlerden örnekler

        

       ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ

       DOSYALAR

       Lebon Barış Fonu Önerisi

       PDF

       Gerekli Olmayan Savaş

       PDF

       Etnik Bölünmenin Demokratikleşme Üzerine Etkileri

       PDF

       Kasıtsız Savaşı Caydıran Etkenler Olarak Meritokrasi ve Şeffaflık

       PDF

       Ödev 2 (PDF)

       Öğrencilerin hazırladıkları ödevlerden örnekler: 

       ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ

       DOSYALAR

       Nükleer Silahlar ve İkinci Dünya Savaşı (İDS)

       PDF

       İDS ve Nükleer Silahlar

       PDF

       Nükleer Silahların İskandanavya’daki İkinci Dünya Savaşı’nın Yoğunluğuna Etkisi

       PDF

       Savaş Barıştır: Orwell’in ‘1984’teki Savaş Zamanı Vizyonunun Bir Eleştirisi ve  Savaşımın Geleceğine İlişkin Çıkarımlar

       PDF

       Nükleer Silahlar ve İDS

       PDF

       Avrupa’da Nükleer Savaş: Bir Düşünce Deneyi

       PDF

        


       • Sınavlar

        Öğrenciler, 2,5 saat süren bir final sınavına girdiler ve iki soruyu makale formatında cevapladılar.

        Final sınavı için çalışma soruları (PDF)

        • İlgili Kaynaklar

         Birinci Dünya Savaşı

         İkinci Dünya Savaşı

         Soğuk Savaş ve Kore

         Çinhindi Savaşı, 1945-75

         Yazım Kaynakları

         Yazım için ipuçları (PDF) (Diana Hendrix’in izniyle kullanılmıştır.)

         Dipnot vermek için rehber (PDF) (Diana Hendrix’in izniyle kullanılmıştır.)

         Sözlü Sunum için ipuçları (PDF) (Diana Hendrix’in izniyle kullanılmıştır.)

         Nasıl ödev yazılır (PDF)

         Türkçe yardımcı kaynaklar (PDF)

         Sözlük (PDF)