Ödevler

Bu bölüm, derste verilen ödevleri içermektedir. Ayrıca öğrencilerin ürenlerinden de örnekler sunulmaktadır. Öğrencilerin ürünleri izinleri alındıktan sonra kullanılmıştır.

Tartışmalar

Birinci Dünya Savaşı: Bu savaşın sorumlusu kimdir? (PDF)

İkinci Dünya Savaşı: Karar Anı – Avrupa Savaşı (PDF)

Yazılı Ödevler

Ödev 1 (PDF)

Öğrencilerin hazırladıkları ödevlerden örnekler:

 

ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ

DOSYALAR

Lebon Barış Fonu Önerisi

PDF

Gerekli Olmayan Savaş

PDF

Etnik Bölünmenin Demokratikleşme Üzerine Etkileri

PDF

Kasıtsız Savaşı Caydıran Etkenler Olarak Meritokrasi ve Şeffaflık

PDF

Ödev 2 (PDF)

Öğrencilerin hazırladıkları ödevlerden örnekler:

ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ

DOSYALAR

Nükleer Silahlar ve İkinci Dünya Savaşı (İDS)

PDF

İDS ve Nükleer Silahlar

PDF

Nükleer Silahların İskandanavya’daki İkinci Dünya Savaşı’nın Yoğunluğuna Etkisi

PDF

Savaş Barıştır: Orwell’in ‘1984’teki Savaş Zamanı Vizyonunun Bir Eleştirisi ve  Savaşımın Geleceğine İlişkin Çıkarımlar

PDF

Nükleer Silahlar ve İDS

PDF

Avrupa’da Nükleer Savaş: Bir Düşünce Deneyi

PDF