Konu özeti

 • 8.04 Kuantum Fiziği I (Bahar 2006)
  Düzey: 
  Lisans

  Öğretim Üyesi: 
  Prof. Vladan Vuletic

  Çevirmen:

  Prof. Dr. Selami Kılıçkaya
  Bu diyagram, bir boyutta bir çift potansiyel engelinden çok soğuk rubidyum atomlarının yansımasını göstermektedir. Düşey eksen konumu, yatay eksen ise zamanı temsil etmektedir. İki potansiyel engeli, girişim saçaklarının gözüktüğü yerde konuşlanmıştır. (Resim, William Putnam ve James Albrect’in izinleriyle konulmuştur.)
  Dersin Özellikleri


   Ders notları

   Ödevler (çözümsüz)
   Sınavlar ve Çözümleri

  Dersin Betimi


  Bu ders, kuantum fiziğinin deneysel temelini oluşturur, dalga mekaniğini,
  Schrödinger denklemini bir boyutta ve Schrödinger denklemini üç boyutta tanıtır.


  • Ders İzlencesi

   Dersin Yapılma Zamanı
   Dersler: haftada 2 kez, her oturum 1,5 saat
   Uygulamalar: haftada 2 kez, her oturum 1 saat

   Dersin Tanımlanması
   Kuantum Fizik I, kuantum mekaniğinin deneysel temelini araştırır ve bunlar aşağıdakileri içerir:

   • Fotoelektrik olay
   • Compton saçılımı
   • Fotonlar
   • Franck-Hertz Deneyi
   • Bohr atomu, elektron kırınımı
   • deBroglie dalgaları
   • Işığın ve maddenin dalga-parçacık ikiliği

   Bu ders aynı zamanda aşağıdakiler vasıtasıyla dalga mekaniğine bir giriş sağlar:

   • Schrödinger denklemi
   • Dalga fonksiyonları
   • Dalga paketleri
   • Olasılık genlikleri
   • Durağan durumlar
   • Heisenberg belirsizlik ilkesi
   • Sıfır-nokta enerjileri
   • Tek boyutlu Schrödinger denklemi çözümleri
    • Bir engelde yansıma ve geçme
    • Engelden tünelleme
    • Potansiyel kuyuları
    • Basit harmonik salınıcı
   • Üç boyutlu Schrödinger denklemi
    • Merkezsel potansiyeller
    • Hidrojenik sistemlere giriş

   Ön şartlar
   8.04 dersine yazılmak için, öğrencilerin daha önceden Titreşimler ve Dalgalar (8.03) veyahut Elektrodinamik (6.014) ve Diferansiyel Denklemler (18.03 veya 18.034) derslerini C veya daha yüksek bir notla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

   Okuma Kitapları
   Gerekli
   Gasiorowicz, Stephen. Quantum Physics. 3rd ed. Ho**en, NJ: Wiley, 2003.
   ISBN: 9780471057000.

   Kuvvetle Önerilen
   French, A. P., ve Edwin F. Taylor. Introduction to Quantum Physics. New York, NY: Norton, 1978. ISBN: 9780393090154.

   Defalarca Okunacak
   Feynman, Richard P., Robert B. Leighton ve Matthew L. Sands. The Fenyman Lectures on Physics:Commemorative Issue. Vol.3 Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1989. 
   ISBN: 978201510058.

   Kaynaklar
   Liboff, Richard L. Introductory Quantum Mechanics. 4th ed. San Francisco. CA: Addison Wesley, 2003. ISBN: 9780805387148.
   Eisberg, Robert Martin ve Robert Resnick. Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles. New York, NY: Wiley, 1974. ISBN: 9780471873730.

   Problem Kümeleri
   Haftalık problem kümeleri dersin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu problemler ile uğraşı dersin materyalini anlamak için çok önemlidir. Her bir problemi çözdükten sonra, problemleri dersin öğretim elemanları ile tartışınız–bu fiziği öğrenmenin en mükemmel yoludur! Ancak çözümlerinizi kendiniz yazılı hale getirmelisiniz. Çözümleriniz başka birisinin kopyası ve yapımının aynısı olmamalıdır.

   Sınavlar
   İki adet sınıfta yapılan yazılı sınav olacaktır. Ayrıca, final sınavları zamanında yapılacak olan ve öğrenci işleri tarafından ilan edilen kapsamlı bir final sınavı vardır.

   Değerlendirme Politikası

   FAALİYETLERYÜZDELER
   Sınav 1%20
   Sınav 2%20
   Final sınavı%40
   Ödev Problemler%20

   Takvim
   Aşağıdaki takvimde, dersin, ders konuları (D) ve sınavlarına (S) ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 

   DERS NOKONULAR
   1Genel tekrar, kuantum mekaniğinin ölçeği, klasik ve kuantum olaylar arasındaki sınır
   2Planck sabiti, girişim, Fermat en kü*** zaman ilkesi, deBroglie dalga boyu
   3Elektron ve fotonlarla çift yarık deneyi, dalga parçacık ikiliği, Heisenberg belirsizliği
   4Dalga fonksiyonları ve dalga paketleri, olasılık ve olasılık genliği, olasılık yoğunluğu
   5Thomson atomu, Rutherford saçılımı
   6Fotoelektrik etki, X-ışınları, Compton saçılımı, Franck Hertz deneyi
   7Bohr modeli, hidrojen spektrum çizgileri
   8Bohr karşılanım ilkesi, Bohr modelinin zayıf yönleri, Wilson-Sommerfeld kuantumlama kuralları
   9Tek boyutlu Schrödinger denklemi, sonsuz 1B kuyu
    Sınıfta Sınav 1
   10Baz olarak özfonksiyonlar, açılım katsayılarının yorumu, ölçüm
   11İşlemciler ve beklenen değerler, özdurumların zaman evrimi, klasik limit, Ehrenfest teoremi
   12p ve x’in özfonksiyonları, Dirac delta fonksiyonu, Fourier dönüşümü
   13Konum ve momentum uzayında dalga fonksiyonları ve işlemciler, sıra değiştiriciler ve belirsizlik
   14Dalga paketlerinin hareketi, grup hızı ve durağan faz, potansiyel basamağında 1B saçınması
   15Sınır şartları, 1B problemler: Sonlu kare kuyu, delta fonksiyon potansiyeli
   16Daha fazla 1B problemler, tünelleme
   17Harmonik salınıcı: Seri yöntemi
    Sınıfta Sınav 2
   18Harmonik salınıcı: İşlemci yöntemi, Dirac notasyonu
   193B Schrödinger denklemi: Kartezyen, küresel koordinatlar
   20Açısal momentum, eşzamanlı özfonksiyonlar
   21Küresel harmonikler
   22Hidrojen atomu: Radyal denklem
   23Hidrojen atomu: 3B özfonksiyonlar ve spektrum
   24Dolanıklık, Einstein-Podolsky Rosen paradoksu
    Final Sınavı

   • Okumalar

    G = Gasiorowicz, Stephen. Quantum Physics. 3rd ed. Ho**en, NJ: Wiley, 2003. 
    ISBN: 9780471057000.
    FT = French, A. P., ve Edwin F. Taylor. Introduction to Quantum Physics. New York, 
    NY: Norton, 1978. ISBN: 9780393090154.

     
    DERS NOKONULAROKUMALAR
    1Genel tekrar, kuantum mekaniğinin ölçeği, klasik ve kuantum olaylar arasındaki sınırFT, bölümler 1.1 –1.6
    2Planck sabiti, girişim, Fermat en kü*** zaman ilkesi, deBroglie dalga boyuG, bölüm 1.1
    FT, bölümler 2.1 –2.3
    3Elektron ve fotonlarla çift yarık deneyi, dalga parçacık ikiliği, Heisenberg belirsizliğiG, bölüm 1.4
    FT, 2.10 –2.11
    Feynman, Richard P., Robert B. Leighton ve Matthew L. Sands. The Fenyman Lectures on Physics: Commemorative Issue. Vol.3 Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1989. ISBN: 978201510058.
    4Dalga fonksiyonları ve dalga paketleri, olasılık ve olasılık genliği, olasılık yoğunluğuG, bölümler 2.1 –2.4
    FT, bölümler 2.1 –2.2 ve 2.7– 2.11
    5Thomson atomu, Rutherford saçılımıFT, bölümler 1.1 –1.12
    6Fotoelektrik etki, X-ışınları, Compton saçılımı, Franck Hertz deneyiFT, bölümler 1.1 –1.12
    G, bölümler 1.2 –1.3
    7Bohr modeli, hidrojen spektrum çizgileriG, bölüm 1.5
    FT, bölümler 1.7 –1.12
    8Bohr karşılanım ilkesi, Bohr modelinin zayıf yönleri, Wilson-Sommerfeld kuantumlama kurallarıG, bölüm 1.5
    FT, bölümler 1.7 –1.12
    9Tek boyutlu Schrödinger denklemi, sonsuz 1B kuyuG, bölümler 3.1 –3.3
    FT, bölümler 3.3 –3.10
     Sınıfta Sınav 1 
    10Baz olarak özfonksiyonlar, açılım katsayılarının yorumu, ölçümG, bölümler 3.4 ve 5.1 –5.2
    FT, bölümler 3.4 –3.7
    Feynman, Richard P., Robert B. Leighton ve Matthew L. Sands. The Fenyman Lectures on Physics: Commemorative Issue. Vol.3 Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1989. ISBN: 978201510058.
    11İşlemciler ve beklenti değerler, özdurumların zaman evrimi, klasik limit, Ehrenfest teoremiG, bölümler 5.3 –5.5
    FT, bölümler 8.1 –8.4
    12p ve x’in özfonksiyonları, Dirac delta fonksiyonu, Fourier dönüşümüG, bölüm 3.5
    FT, bölümler 6.1 –6.9
    13Konum ve momentum uzayında dalga fonksiyonları ve işlemciler, değiştiriciler ve belirsizlikFT, bölümler 4.1 –4.2 ve 8.1 –8.10
    14Dalga paketlerinin hareketi, grup hızı ve durağan faz, potansiyel basamağında 1B saçınmasıG, bölümler 2.2 –4.1
    FT, bölümler 8.7 –8.10 ve 9.1 –9.3
    15Sınır şartları, 1B problemler: Sonlu kare kuyu, delta fonksiyon potansiyeliG, bölümler 4.1 –4.3
    FT, bölümler 9.1 –9.7
    16Daha fazla 1B problemler, tünellemeG, bölümler 4.1 –4.5
    FT, bölümler 9.1 –9.5
    17Harmonik salınıcı: Seri yöntemiG, bölüm 4.7
    FT, bölüm 4.3
     Sınıfta Sınav 2 
    18Harmonik salınıcı: İşlemci yöntemi, Dirac notasyonuG, bölüm 6.2
    193B Schrödinger denklemi: Kartezyen, küresel koordinatlarG, bölüm 8.1
    FT, bölümler 5.1 –5.7 
    20Açısal momentum, eşzamanlı özfonksiyonlarG, bölümler 7.1 –7.2
    FT, bölümler 11.1 –11.2
    21Küresel harmoniklerG, bölüm 7.3
    FT, bölümler 10.1 –10.7
    22Hidrojen atomu: Radyal denklemG, bölüm 8.2
    FT, bölümler 12.1 –12.6
    23Hidrojen atomu: 3B özfonksiyonlar ve spektrumG, bölüm 8.3
    FT, bölümler 12.1 –12.6
    24Dolanıklık, Einstein-Podolsky Rosen paradoksuG, bölümler 20.1 –20.3
     Final Sınavı 

    • Ders Notları

     Ders Notları

     Bu bölüm ekran okuyucu yazılımına girişi yasak olan dokümanları içermektedir. "#" sembolü bu tür dokümanları göstermek için kullanılmıştır.

     Ders notları MIT öğrencisi Morris Green tarafından, Prof. Vuletic’in el yazımı notlarından hazırlanmıştır.

     DERS NOKONULAR
     1Genel tekrar, kuantum mekaniğinin ölçeği, klasik ve kuantum olaylar arasındaki sınır (PDF)
     2Planck sabiti, girişim, Fermat en kü*** zaman ilkesi, deBroglie dalga boyu (PDF)
     3Elektron ve fotonlarla çift yarık deneyi, dalga parçacık ikiliği, Heisenberg belirsizliği (PDF)
     4Dalga fonksiyonları ve dalga paketleri, olasılık ve olasılık genliği, olasılık yoğunluğu (PDF)
     5Thomson atomu, Rutherford saçılımı (PDF)
     6Fotoelektrik etki, X-ışınları, Compton saçılımı, Franck Hertz deneyi (PDF)
     7Bohr modeli, hidrojen spektrum çizgileri (PDF)
     8Bohr karşılanım ilkesi, Bohr modelinin zayıf yönleri, Wilson-Sommerfeld kuantumlama kuralları (PDF)
     9Tek boyutlu Schrödinger denklemi, sonsuz 1B kuyu (PDF)#
     10Baz olarak özfonksiyonlar, açılım katsayılarının yorumu, ölçüm (PDF)
     11İşlemciler ve beklenen değerler, özdurumların zaman evrimi, klasik limit, Ehrenfest teoremi (PDF)
     12p ve x’in özfonksiyonları, Dirac delta fonksiyonu, Fourier dönüşümü (PDF)
     13Konum ve momentum uzayında dalga fonksiyonları ve işlemciler, sıra değiştiriciler ve belirsizlik (PDF)
     14Dalga paketlerinin hareketi, grup hızı ve durağan faz, potansiyel basamağında 1B saçınması (PDF)
     15Sınır şartları, 1B problemler: Sonlu kare kuyu, delta fonksiyon potansiyeli (PDF)
     16Daha fazla 1B problemler, tünelleme (PDF)
     17Harmonik salınıcı: Seri yöntemi (PDF)
     18Harmonik salınıcı: İşlemci yöntemi, Dirac notasyonu (PDF)
     193B Schrödinger denklemi: Kartezyen, küresel koordinatlar (PDF)
     20Açısal momentum, eşzamanlı özfonksiyonlar (PDF)
     21Küresel harmonikler (PDF)
     22Hidrojen atomu: Radyal denklem (PDF)
     23Hidrojen atomu: 3B özfonksiyonlar ve spektrum (PDF)
     24Dolanıklık, Einstein-Podolsky Rosen paradoksu (PDF)

     # Bölüm elle yazılmış bir draft olup, aynısı Bölüm 8 olarak Türkçe çevirisinde mevcuttur.


     • Ödevler

      Haftalık problem kümeleri bu dersin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu problemlerle uğraşmak dersin içeriğinin derinlemesine anlaşılması için çok önem arz etmektedir.

      Problem Seti 1 (PDF)
      Problem Seti 2 (PDF)
      Problem Seti 3 (PDF)
      Problem Seti 4 (PDF)
      Problem Seti 5 (PDF)
      Problem Seti 6 (PDF)
      Problem Seti 7 (PDF)
      Problem Seti 8 (PDF)
      Problem Seti 9 (PDF)
      Problem Seti 10 (PDF)
      Problem Seti 11 (PDF)


      • Sınavlar

       Bu bölüm ekran okuyucu yazılımına girişi yasak olan dokümanları içermektedir. "#" sembolü bu tür dokümanları göstermek için kullanılmıştır.

       İki adet ara sınav ve birde kapsamlı final sınavı vardır. Biz burada sadece iki ara sınavı göstermiş bulunuyoruz. 

       SINAVLARÇÖZÜMLER
       Ara Sınav 1 (PDF)(PDF)
       Ara Sınav 2 (PDF)(PDF)#
       Deneme Sınavı 1 (PDF)(PDF)#
       Deneme Sınavı 2 (PDF)(PDF)