Ödevler

Haftalık problem kümeleri bu dersin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu problemlerle uğraşmak dersin içeriğinin derinlemesine anlaşılması için çok önem arz etmektedir.

Problem Seti 1 (PDF)
Problem Seti 2 (PDF)
Problem Seti 3 (PDF)
Problem Seti 4 (PDF)
Problem Seti 5 (PDF)
Problem Seti 6 (PDF)
Problem Seti 7 (PDF)
Problem Seti 8 (PDF)
Problem Seti 9 (PDF)
Problem Seti 10 (PDF)
Problem Seti 11 (PDF)