Sınavlar

Bu bölüm ekran okuyucu yazılımına girişi yasak olan dokümanları içermektedir. "#" sembolü bu tür dokümanları göstermek için kullanılmıştır.

İki adet ara sınav ve birde kapsamlı final sınavı vardır. Biz burada sadece iki ara sınavı göstermiş bulunuyoruz.

SINAVLAR ÇÖZÜMLER
Ara Sınav 1 (PDF) (PDF)
Ara Sınav 2 (PDF) (PDF)#
Deneme Sınavı 1 (PDF) (PDF)#
Deneme Sınavı 2 (PDF) (PDF)