Derste, elektromanyetizmanın temel kavramlarının yanı sıra, geniş bir alanda ilgi çekici konular işlenecektir: Yıldırım, Kalp pilleri, Elektroşok Tedavisi, elektrokardiyogramlar, Metal Dedektörleri, Müzik Aletleri, Manyetik Levitasyon, Hızlı Trenler, Elektrik Motorları, Radyolar, TV, Araba Bobinleri, Süperiletkenlik, Aurora Borealis, Gökkuşakları, Radyo Teleskoplar, interferometreler, Parçacık Hızlandırıcıları (diğer adıyla Atom parçalayıcı veya Çarpıştırıcılar), Kütle Spektrometresi, Kırmızı Günbatımı, Mavi Gökyüzü, Güneş ve Ay'ın etrafındaki halkalar, Renk Algılama , Doppler etkisi, Büyük Patlama Kozmolojisi.

8.01 dersi Newton mekaniğini, akışkanlar mekaniğini ve kinetik gaz teorisini içeren birinci sınıflara güz döneminde anlatılan bir derstir. Newton mekaniğinin, akışkanlar mekaniğinin ve kinetik gaz teorisinin temel kavramlarına ilaveten, Çift yıldızlar, Kara delikler, rezonans olayı, müzik aletleri, yıldız çökmeleri, süpernovalar, oldukça yüksekte ucan balon vasıtasıyla astronomik gözlemler (35.ders) gibi çok sayıda ilginç konularda bu derste anlatılmaktadır. Ve kuantum dünyasına giriş konusunda bir ön bilgi ediniyorsunuz.

İstatistiksel Mekanik, büyük sayıda serbestlik derecelerinin denge özelliklerine olasılıkçı bir yaklaşımdır. Bu iki dönemlik derste, temel ilkeler incelenmiştir. Konular arasında: termodinamik, olasılık teorisi, kinetik teori, klasik istatistiksel mekanik, etkileşen sistemler, kuantum istatistiksel mekanik, ve özdeş parçacıklar bulunmaktadır.

Bu, istatistiksel mekanik hakkında iki dönemlik bir dersin ikinci dönemidir. Termodinamik yasaları ve sıcaklık, iş, ısı ve entropi kavramları ve termodinamiğin yasaları gibi temel prensipler, 8.334'te incelenmiştir. Hidrodinamik limit ve alanların klasik kuramı gibi modern istatistiksel mekanik başlıkları da araştırılmıştır..

Bu ders, kuantum fiziğinin deneysel temelini oluşturur, dalga mekaniğini,
Schrödinger denklemini bir boyutta ve Schrödinger denklemini üç boyutta tanıtır.

Bu dersi tamamladıktan sonra sizler (1) kuvantum mekaniğinin temellerinin, tekniklerinin, anahtar sonuçlarının kullanabilecek kadar bilgiye sahip olmalısınız; (2) temel kuantum mekaniksel uygulamaları araştırma düzeyinde, örneğin araştırma makalelerindekileri, kavrayabilmelisiniz; (3) bu konuları
başkalarına açıklayabilecek/öğretebilecek yeterlilikte olmalısınız; (4) gerektiğinde kuantum mekaniği ile ilgili herhangi başka bir konuyu kendi kendinize öğrenebilmelisiniz.

Bu dersin amacı, hızla gelişen ve şimdiden yaşam şeklimizi değiştirmiş olan optoelektronik teknolojisinin esaslarını anlamak ve bu alanda akademik veya Ar-Ge çalışması yapmak isteyen öğrenci ve araştırmacılara temel düzeyde optoelektronik bilgisi vermektir. Optoelektronik teknolojisi üstüne yabancı dilde birçok kaynak olmasına rağmen ciddi derecede Türkçe kaynak eksikliği vardır. Bu dersin hazırlanmasındaki amaçlardan biri de optoelektronik teknolojisinde kullanılan temel kavramlar için Türkçe terimlerin kullanıllmasını özendirmek ve yaygınlaştırmaktır.