Ders Notları

Bu bölüm ekran okuyucu yazılımına girişi yasak olan dokümanları içermektedir. "#" sembolü bu tür dokümanları göstermek için kullanılmıştır.

Ders notları MIT öğrencisi Morris Green tarafından, Prof. Vuletic’in el yazımı notlarından hazırlanmıştır.

DERS NO KONULAR
1 Genel tekrar, kuantum mekaniğinin ölçeği, klasik ve kuantum olaylar arasındaki sınır (PDF)
2 Planck sabiti, girişim, Fermat en küçük zaman ilkesi, deBroglie dalga boyu (PDF)
3 Elektron ve fotonlarla çift yarık deneyi, dalga parçacık ikili, Heisenberg belirsizliği (PDF)
4 Dalga fonksiyonları ve dalga paketleri, olasılık ve olasılık genliği, olasılık yoğunluğu (PDF)
5 Thomson atomu, Rutherford saçılımı (PDF)
6 Fotoelektrik etki, X-ışınları, Compton saçılımı, Franck Hertz deneyi (PDF)
7 Bohr modeli, hidrojen spektrum çizgileri (PDF)
8 Bohr karşılanım ilkesi, Bohr modelinin zayıf yönleri, Wilson-Sommerfeld kuantumlama kuralları (PDF)
9 Tek boyutlu Schrödinger denklemi, sonsuz 1B kuyu (PDF)#
10 Baz olarak özfonksiyonlar, açılım katsayılarının yorumu, ölçüm (PDF)
11 İşlemciler ve beklenen değerler, özdurumların zaman evrimi, klasik limit, Ehrenfest teoremi (PDF)
12 p ve x’in özfonksiyonları, Dirac delta fonksiyonu, Fourier dönüşümü (PDF)
13 Konum ve momentum uzayında dalga fonksiyonları ve işlemciler, sıra değiştiriciler ve belirsizlik (PDF)
14 Dalga paketlerinin hareketi, grup hızı ve durağan faz, potansiyel basamağında 1B saçınması (PDF)
15 Sınır şartları, 1B problemler: Sonlu kare kuyu, delta fonksiyon potansiyeli (PDF)
16 Daha fazla 1B problemler, tünelleme (PDF)
17 Harmonik salınıcı: Seri yöntemi (PDF)
18 Harmonik salınıcı: İşlemci yöntemi, Dirac notasyonu (PDF)
19 3B Schrödinger denklemi: Kartezyen, küresel koordinatlar (PDF)
20 Açısal momentum, eşzamanlı özfonksiyonlar (PDF)
21 Küresel harmonikler (PDF)
22 Hidrojen atomu: Radyal denklem (PDF)
23 Hidrojen atomu: 3B özfonksiyonlar ve spektrum (PDF)
24 Dolanıklık, Einstein-Podolsky Rosen paradoksu (PDF)

# Bölüm elle yazılmış bir draft olup, aynısı Bölüm 8 olarak Türkçe çevirisinde mevcuttur.