Konu özeti

 • 15.010/15.011 İşletme Kararları İçin İktisadi Analiz (Güz 2004)


  Düzey: 
  Yüksek Lisans

  Öğretim Üyesi: 
  Prof. Ernst Berndt
  Prof. Joseph Doyle
  Prof. Michael Chapman
  Prof. Thomas Stoker 

  Çevirmenler:
  Dr. Özlem Yılmaz
  Fakat piyasa nedir, gerçekten? Bir yer mi? Bir ürün veya hizmet mi? Hangi satıcılar? Hangi alıcılar? (Grafik Profesör Stoker, Doyle, Chapman ve Berndt.)
  Dersin Özellikleri


  Ders Notları

  Ödevler ve Çözümler
  Sınavlar ve Çözümler

  Dersin Tanımı


  15.010 Sloan School'un mikroiktisattaki temel konusudur anadalıdıır- Sloan olmayan öğrenciler için dersin kodu 15.011 dir. Amacımız firmaların düzenli olarak almak zorunda olduğu iktisadi kararlari yönlendiren analitik araçlar konusunda bilgi vermektir. Piyasa yapısının ve endüstri performasının, firmalar arası stratejik etkileşimi kapsayacak şekilde üzerinde duracağız. Maliyet analizi, piyasadaki talebi belirleyenler, fiyatlandırma stratejisi, piyasa gücü ve devletin denetim politikaları üzerindeki etkileri üzerinde durularak, herbir piyasa ve bu piyasalarda alım satım yapan üreticilerin ve tüketicilerin davranışını gözden geçireceğiz. İktisadın teşvik planları, açıkarttırmalar ve transfer fiyatlandırması gibi diğer işletme uygulamalarına olan etkilerine de bakacağız.

  *Bazı çeviriler dersin bir önceki versiyonlarını temsil etmektedir.

  • Ders İzlencesi

   Ders Saatleri

   Dersler:  Haftada 2 kere, 1,5 saat

   Problem çözme saati: Haftada 1 kere, 1 saat

   Genel Kapsam

   15.010 Sloan School’un mikroiktisattaki temel konusudur- Sloan olmayan öğrenciler için dersin kodu 15.011 dir.  Amacımız firmaların düzenli olarak almak zorunda olduğu iktisadi kararlari yönlendiren analitik araçlar konusunda bilgi vermektir. Piyasa yapısının ve endüstri performasının, firmalar arası stratejik etkileşimi kapsayacak şekilde üzerinde duracağız. Maliyet analizi, piyasadaki talebi belirleyenler, fiyatlandırma stratejisi, piyasa gücü ve devletin denetim politikaları üzerindeki etkileri üzerinde durularak, herbir piyasa  ve  bu piyasalarda alım satım yapan üreticilerin ve tüketicilerin davranışını gözden geçireceğiz. İktisadın teşvik planları, açık arttırmalar ve transfer fiyatlandırması gibi diğer  işletme uygulamalarına olan etkilerine bakacağız..

   Okumalar

   Verilen okumalar prensipler, araçlar ve uygulamaları arasında bir denge kurmayı sağlamak amacıyla seçilmiştir. Bunlar okumalar kısmında detaylandırılmıştır. Dersin temel kitabı: Pindyck, Robert S., and Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 27 July 2000. ISBN: 0130165832.

   Diğer okumalar 15.010/15.011 ders okumasındadır. Bu dersin zorunluluklarından bir kısmı bu okumaların dikkatlice çalışılmasını kapsamaktadır. Öğrencilerin sınıfa gelmeden istenen materyali okuması beklenmektedir. Bu, dersi daha verimli kılacaktır.
   Ek olarak, bu okumalar dışında güncel ekonomi konuları hakkında bilgilenmek için Wall Street Journal veya New York Times’ın İş bölümünü düzenli olarak okumak gerekmektedir. Business Week veya The Economists gibi bir magazin de bu amaç için yararlı olacaktır.

   Ödevler ve Sınavlar

   Bu derste altı tane ödev seti vereceğiz.  Derste kapsanan materyale göre problemler üzerinde çalışacağınızı, ödevin verilmesi gereken son tarihe bırakmıyacağınızı varsayıyoruz. Bütün ödev problemlerini kendiniz çözdüğünüzden ve çözümlerini detaylı bir şekilde anladığınızdan emin olunuz- arasınav ve final sınavları ödevlerdeki problemlere benzer problemleri içerecektir.
   Arasınav R5 ten altı gün sonra verilecek, üç saat sürecek ve bütün konuları kapsayacak final sınavı L21de verilecektir.

   Notlandırma

   Genellikle, notlandırma sınavlara, ödevlere ve derse katılıma dayanarak aşağıdaki ağırlıklara göre  yapılacaktır:

   AKTİVİTELERYÜZDESİ
   Ara Sınav%55
   Final Sınavı%50
   Ödev Setleri%10
   Derse Katılım%15

   Ödev Setleri ve Sınavlar için Kurallar

   • Ödevler anlatılan dersler ve recitationların nasıl uygulandıklarını öğrenmenize yardımcı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Sınıftaki diğer öğrencilerle ödevleri ve  ders materyalini tartışmanız teşvik edilmiştir.  Ödevler size geribildirim amacıyla notlandırılacaktır, aldığınız not final notunuza katılmayacaktır. Final notunuz hakkında, yalnızca zamanında teslim edilen ödevler  tam kredi alacaklardır. Bu kuralın amacı, ödevin risksiz bir öğrenme fırsatı olmasını garanti etmek ve  ödev yapmanın bu dersin öğrenme tecrübesinde zaruri bir bölümü oluşturduğu  şeklindeki bizim çok güçlü inancımızın sinyalini vermektir. 

   • Okunaklı ve düzgün olduğu sürece el yazısı kabul edilebir. Lütfen hatırlayın: Siz okuyamıyorsanız, biz notlandıramayız.

   • Ödevlerini zamanında teslim eden öğrencilere haksızlık olmaısn diye geç verilen ödevler kabul edilmeyecektir. Ödevleri teslim edilmesi gereken tarihte sınıfta verebilirsiniz. Ek olarak, ödevler için belirlenmiş kutulara bırakılabilir. Bu kutular 16:30da boşaltılacak ve kapalı zarfta asistanlara teslim edilecektir. Lütfen not edin ki bu kutular dışında herhangi bir yere bırakılan ödevler değerlendirilmeyecektir.

   • Sınavlar:  Sınavlar sırasında sınav sorularının açıklanması gereksinimi duyarsanız sınav gözetmenine danışabilirsiniz. Bütün öğrenciler sınav kitapçıklarını teslim edene kadar başka herhangi biriyle tartışmaya veya diğer komünikasyon şekilleri izin verilmez.  Kopya çekerken veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunurken yakalanan öğrencilere sınavdan F notu verilir ve MIT’deki ilgili disiplin komitesine yönlendirilir. 8:30 şubesindeki öğrenciler 10:20 şubesindeki bütün öğrenciler sınavı bitirmeden sınavı tartışamaz. Öğrenciler başka  bir şubede sınavı alamaz ve geç gelen öğrencilere ekstra zaman verilmez.

   • Sınavdaki hesap makineleri  Sınavda kabul edilebilen tek hesap makineleri temel matematik fonksiyonlarını içerenlerdir. Yazım içeren hesap makineleri (Hewlett-Packard Palmtop gibi) sınavda kullanılamaz.

   • Tekrar Notlama Kuralı:  Yeniden notlandırılma isteği öğrencinin sınav notunu öğrendiği günden itibaren bir hafta içinde yapılmalıdır. Yeniden notlandırmayı istemek için potensiyel problemi içeren yazılı bir açıklamayı bütün sınavın notlandırmasıyla beraber asistana teslim ediniz. Yeniden notlandırma sınavın yazılı açıklamanın içerdiği  kısmıyla da sınırlandırılmayabilir.  Yeniden notlandırma 15.010 öğretim elemanları tarafından yapılacaktır. 

   Bu kurallarla ilgili sorularınız varsa lütfen bir öğretim üyesine veya asistanlara yöneltiniz.

   Öğrenci Davranışı

   Profesyonel davranış karşılıklı saygıya dayanır. Bu davranış aşağıdakileri (sınırlı kalmasa da) içerir: 

   Derse Devamlılık

   Zorunlu dersler bir nedenden dolayı gerekli kılınmıştıır ve her sınıf devamlılıktan ve katılımdan faydalanır. Katılım için olan notunuz devamsızlıktan etkilenecektir. Uygun bir yerde oturmalı ve her zaman okunaklı bir ad kartı göstermelisiniz. 

   Zamanında Gelmek

   Geç gelenler hem dersi hem de sınıf tartışmasını böler ve zamanında gelenlere saygısızlık gösterir. Ders hangi şubede olduğunuza göre 8:35 veya 10:25 te başlar.

   Kesilmeleri Minimize Etmek

   Sınıfta cep telefonları, laptop bilgisayarlar, eldeki araçlar, ve pagerlar kapatılmalıdır. Sınıfı terk edip geri gelemezsiniz. Ders başlayınca yanınızdakiyle sohbet etmekten kaçınmanız gerekir.

   Derse Hazırlıklı Olmak

   Verilen okumaları tartışmaya ve soruları yanıtlamaya hazır olmalısınız (ders günü bir vakanın açılışını yapmaya hazır olmak da dahil).

   Saygı

   Derse katılan herkese saygılı olmalısınız. Derse katılım notu bu prensipleri yansıtacaktır; değerli katılımları olan öğrenciler kredi kazanacak ve yukarıdaki kuralları benimsemeyenler ise kredi kaybedeceklerdir.

   • Takvim


    DERS NOKONULARÖNEMLİ TARİHLER

    L1

    Piyasalar

    Derse Giriş

    Piyasa Çeşitleri:Rekabetçi,Tekel/Tek alıcı (Monopson) ve Oligopol/Az alıcılı (Oligopson)

    Piyasa Sınırları

    Ürün Sınırları, Coğrafi Sınırlar

    Örnekler: Bisikletler, Reçeteli İlaçlar, Hava Yolu Seyahati ve İnternetin Rolü

    R1

    Kendi ve Çapraz Fiyat Esnekliğinin, Piyasa Tanımının, Tüketici ve Üretici Rantının Gözden Geçirilmesi

    Arz ve Talep Eğrilerinin Kullanımı

    Logaritmanın Gözden Geçirilmesi

    L2

    Piyasanın Tanımlanması

    Piyasa Tanımı ve Piyasa Stratejisinin Tartışılması

    Vak’a Çalışması: İngiltere’deki Kredi Kartları

    L3

    Rekabetçi Piyasaların Analizi

    Rekabetçi Piyasalarda Devlet Müdahalesinin Arz-Talep Analizi (Örnekler: Vergiler, Teşvikler, Gümrük Tarifesi, İthalat Kotaları)

    Şeker Kotası ve Etkilerinin Detaylı Analizi 

    R2

    Arz ve Talebin Daha İleri Gözden Geçirilmesi

    L4

    Üretim ve Maliyet

    Üretim Ekonomisinin ve Maliyet Minimizasyonunun Kısaca Gözden Geçirilmesi

    Maliyet Kavramları: Sabit, Değişken ve Batık

    Kısa ve Uzun Vadede Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet

    Muhasebe Maliyetine Karşı İktisadi Maliyet 

    1. Ödev seti Teslim Zamanı

    L5

    Üretim ve Maliyet (Devamı)

    HavaYolları Maliyet Örneği: Kullanıcının Sermaye Maliyeti

    Ölçek ve Çeşit Üretim Ekonomileri  

    Öğrenme Eğrisi ve Zaman İçinde Maliyette Azalış

    R3

    Üretim ve Maliyet İktisadının Gözden Geçirilmesi

    L6

    Tüketici Talebi

    Tüketici Talebine Giriş: Ampirik Talep Analizi ve Tüketici Seçim Modelleri

    L7

    Tüketici Talebi (Devamı)

    Fiyatlama, Ürün Özellikleri ve Kalite

    Ağ Dışsallıkları ve Bunların Rekabetçi ve Stratejik Uygulamalarının Analizi

    Bilgisayar Programı Endüstrisi Örneği

    2.Ödev setinin Teslim zamanı

    R4

    Talep İktisadının Gözden Geçirilmesi

    L8

    Zaman ve Belirsizlik

    Zamanlararası Fiyatlar ve Net Şimdiki Değer

    Belirsizlik ve Risten Kaçma

    Bekleme ve Opsiyon değeri

    L9

    Piyasa Gücü

    Rekabet ve Giriş

    Tekel gücü ve Sabit Kar Oranlı Fiyatlandırma

    Çoklu Tesisler Arası Üretim

    Ağ Dışsallıklarıyla Fiyatlandırma

    R5

    Piyasa Gücünün Gözden Geçirilmesi (Tekel)

    3. Ödev Setinin Teslim Zamanı

    Ara Sınav İçin Gözden Geçirme

    Ara Sınav

    L10

    Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma

    Fiyat Farklılaştırmasının Çeşitli Formları

    Bölümlenmiş Piyasalar ve Piyasa Bölümleştirilmesinde Fiyatlama

    Pratikte Fiyat Farklılaştırılmasına Örnekler

    L11

    Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma (devamı)

    İki Kısımlı Gümrük Tarifesinin Kullanımı

    Hacim Fiyatlandırması

    Mal Paketlenmesi

    R6

    Piyasa Gücüyle Fiyatlandırmanın Gözden geçirilmesi

    L12

    Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji

    Stratejik Düşünme

    Cournot’u Öğretmek için Düopol Uygulama (sınıfta) 

    İlk Hareket Eden Avantajı: Stackelberg

    Tekrarlanan Cournot

    Detalı Olarak Cournot-Nash 

    Diğer Çeşit Oyunlarda Nash Dengesi

    L13

    Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji (devamı)

    Dominant Stratejiler

    Tekrar Nash Dengesi

    Tekrarlanan Oyunlar

    Mahkumlar Açmazı

    Ardarda Oyunlar

    Tehditler ve Kredibilite

    Başkalarından Önce Satın Alma Hamleleri 

    Girişi Engelleme

    4. Ödev setinin Teslim zamanı

    R7

    Oyun Teorisini Gözden Geçirme

    L14

    Oligopolistik Piyasalarda Gizli Anlaşma ve Rekabet

    Gizli Ortaklık Anlaşması

    Örnekler: Elektrikli Teçhizat, Mineral Karteller

    R8

    Oyun Teorisinin Gözden Geçirilmesi, , Gizli Anlaşmalar ve Karteller

    L15

    Piyasa Gücünün Kısıtlanması

    Antitröst Yasaları

    Amerika Mikrosoft’a Karşı

    Ortak Mülkiyet Kaynakları

    5. Ödev Setinin Teslim Zamanı

    L16

    Açık arttırmalar ve Fiyat Teklif etme

    Açık arttırmaların Alternatif Formları ve Özellikleri

    Kazananın Laneti

    R9

    Açık arttırmaları ve Ortak Mülkiyet Kaynaklarını Gözden Geçirme

    L17

    Transfer Fiyatlandırma ve Dikey Bütünleşme

    Dikey Bütünleşmiş Firmada Transfer Fiyatlandırma

    Dışarıdaki Piyasalarla Transfer Fiyatlandırma

    Çifte Marjinalizasyon

    Dikey Bütünleşmenin Maliyetleri ve Kazançları

    L18

    Teşvikler ve Bilgi

    Asil-vekil sorunu ve Teşvikler

    Ahlaki Çöküntü

    Çoğul- görevlendirme

    Promosyon Turnuvaları ve Yukarı-veya-dışarı Politikaları

    Takım Teşvikleri

    Arka – yüklemeli Maaşlar

    L19

    Bilgi ve Piyasa Yapısı

    Asimetrik Bilgiyle Piyasalar

    Kalitede Belirsizlik ve “Kötü Kaliteli” (Lemons) Piyasa
    Olumsuz Seçim

    Sinyalleme

    R10

    Transfer Fiyatlandırması ve Asimetrik Bilginin Gözden Geçirilmesi

    6. Ödev Seti Teslim zamanı

    L20

    Dışsallıklar ve Piyasa Yapısı

    Pozitif ve Negatif Dışsallıklar 

    Piyasa başarısızlığı ve Devlet Müdahalesinin Formları

    Mülkiyet Hakları

    Final Sınavı için Gözden Geçirme

    L21

    Final Sınavı


    • Okumalar

     Dönem için, normal okumalarınızın yanı sıra güncel olay okumaları da eklenmiştir. Bu yılın güncel olay okumaları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

     Aşağıdaki tablodaki okumalar şu ders kitabındandır: Pindyck, Robert S., and Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 27 July 2000. ISBN: 0130165832.

     OTURUM NO

     BAŞLIKLAR

     OKUMALAR

     L1

     Piyasalar

     Derse Giriş

     Piyasa Çeşitleri:Rekabetçi,Tekel/Tek alıcı (Monopson) ve Oligopol/Az alıcılı (Oligopson)

     Piyasa Sınırları

     Ürün Sınırları, Coğrafi Sınırlar

     Örnekler: Bisikletler, Reçeteli İlaçlar, Hava Yolu Seyahati ve İnternetin Rolü

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 1 ve 2

     Piyasalar ve Piyasa Tanımı üzerine Ders Notları

     L2

     Piyasanın Tanımlanması
     Piyasa Tanımı ve Piyasa Stratejisinin Tartışılması

     Vak’a Çalışması: İngiltere’deki Kredi Kartları

     Stuart, Harborne W., Jr. "Pricing for Profit: The U.K. Credit Card Industry in the Late 1980s (A)." Boston, MA: Harvard Business School, 1997. Case No. 9-897-168.

     L3

     Rekabetçi Piyasaların Analizi

     Rekabetçi Piyasalarda Devlet Müdahalesinin Arz-Talep Analizi (Örnekler: Vergiler, Teşvikler, Gümrük Tarifesi İthalat Kotaları)

     Şeker Kotası ve Etkilerinin Detaylı Analizi 

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 9

     "Amerika’da Şeker Programı."

     L4

     Üretim ve Maliyet
     Üretim Ekonomisinin ve Maliyet Minimizasyonunun Kısaca Gözden Geçirilmesi
     Maliyet Kavramları: Sabit, Değişken ve Batık

     Kısa ve Uzun Vadede Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet

     Muhasebe Maliyetine Karşı İktisadi Maliyet 

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 6.1-6.4, 7.1-7.5

     Maliyet kavramları üzerine ders notları

     L5

     Üretim ve Maliyet (Devamı)

     HavaYolları Maliyet Örneği: Kullanıcının Sermaye Maliyeti

     Ölçek ve Çeşit Üretim Ekonomileri  

     Öğrenme Eğrisi ve Zaman İçinde Maliyette Azalış

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 7.6

     Havayolları Maliyetleri Üzerine Veri

     Argote, L., and D. Epple. "Learning Curves in Manufacturing." Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University, Tepper School of Business, 1990. GSIA Working Papers No. 89-90-02.

     Ghemawat, P. "Building Strategy on the Experience Curve." Harvard Business Review 63 (March-April 1985): 143-49.

     L6

     Tüketici Talebi

     Tüketici Talebine Giriş: Ampirik Talep Analizi ve Tüketici Seçim Modelleri

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 7.7, 3.1-3.3, 4.6

     L7

     Tüketici Talebi (Devamı)

     Fiyatlama, Ürün Özellikleri ve Kalite

     Ağ Dışsallıkları ve Bunların Rekabetçi ve Stratejik Uygulamalarının Analizi
     Bilgisayar Programı Endüstrisi Örneği

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 4.1-4.5

     L8

     Zaman ve Belirsizlik

     Zamanlararası Fiyatlar ve Net Şimdiki Değer

     Belirsizlik ve Risten Kaçma

     Bekleme ve Opsiyon değeri

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 15.1-15.4, 15.7, 5.1-5.2

     L9

     Piyasa Gücü

     Rekabet ve Giriş

     Tekel gücü ve Sabit Kar Oranlı Fiyatlandırma
     Çoklu Tesisler Arası Üretim

     Ağ Dışsallıklarıyla Fiyatlandırma

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 8, 10.1-10.3

     L10

     Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma

     Fiyat Farklılaştırmasının Çeşitli Formları

     Bölümlenmiş Piyasalar ve Piyasa Bölümleştirilmesinde Fiyatlama

     Pratikte Fiyat Farklılaştırılmasına Örnekler

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 11.1-11.3

     L11

     Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma (devamı)

     İki Kısımlı Gümrük Tarifesinin Kullanımı

     Hacim Fiyatlandırması

     Mal Paketlenmesi

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 11.4-11.5

     L12

     Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji

     Stratejik Düşünme

     Cournot’u Öğretmek için Düopol Uygulama (sınıfta) 

     İlk Hareket Eden Avantajı: Stackelberg

     Tekrarlanan Cournot

     Detalı Olarak Cournot-Nash 

     Diğer Çeşit Oyunlarda Nash Dengesi

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 12.2-12.3

     L13

     Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji (devamı)

     Dominant Stratejiler

     Tekrar Nash Dengesi

     Tekrarlanan Oyunlar

     Mahkumlar Açmazı

     Ardarda Oyunlar

     Tehditler ve Kredibilite

     Başkalarından Önce Satın Alma Hamleleri 

     Girişi Engelleme

     Pfeifer, Phillip E. and James V. Gelly.  "Lesser Antilles Lines: The Island Of San Huberto." Charlottesville, VA: Darden, University of Virginia, 1991. Case No. UVA-QA-0355. (derse hazırlık zorunlu değil - ödev seti 5‘de analiz edilmiştir)

     L14

     Oligopolistik Piyasalarda Gizli Anlaşma ve Rekabet

     Gizli Ortaklık Anlaşması

     Örnekler: Elektrikli  Teçhizat, Mineral Karteller

     Porter, Michael. "General Electric vs. Westinghouse in Large Turbine Generators (A)." Boston, MA: Harvard Business School, 1980. Case No. 9-380-128.

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 12.6

     L15

     Piyasa Gücünün Kısıtlanması

     Antitröst Yasaları

     Amerika Mikrosoft’a Karşı

     Ortak Mülkiyet Kaynakları

     "Executive Summary of the Antitrust Laws." Kaye, Scholer's Antitrust Deskbook. New York: Kaye, Scholer, Fierman, Hays & Handler, 1992, pp. 3-19. 

     McGahan, Anita and Julia Kou.  "Microsoft® Corp.'s Pricing Policies." Boston, MA: Harvard Business School, 1995. Case No. 9-975-173).

     Ortak Mülkiyet hakları Üzerine Ders Notları

     L16

     Açık arttırmalar ve Fiyat Teklif etme

     Açık arttırmaların Alternatif Formları ve Özellikleri

     Kazananın Laneti

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 13.9

     L17

     Transfer Fiyatlandırma ve Dikey Bütünleşme

     Dikey Bütünleşmiş Firmada Transfer Fiyatlandırma

     Dışarıdaki Piyasalarla Transfer Fiyatlandırma

     Çifte Marjinalizasyon

     Dikey Bütünleşmenin Maliyetleri ve Kazançları

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 11 Ekleri

     L18

     Teşvikler ve Bilgi

     Asil-vekil sorunu ve Teşvikler

     Ahlaki Çöküntü

     Çoğul- görevlendirme

     Promosyon Turnuvaları ve Yukarı-veya-dışarı Politikaları

     Takım Teşvikleri

     Arka – yüklemeli Maaşlar

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 11 Ekleri

     L19

     Bilgi ve Piyasa Yapısı

     Asimetrik Bilgiyle Piyasalar

     Kalitede Belirsizlik ve “Kötü Kaliteli” (Lemons) Piyasa
     Olumsuz Seçim

     Sinyalleme

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 17.1-17.3

     L20

     Dışsallıklarve Piyasa Yapısı

     Pozitif ve Negatif Dışsallıklar 

     Piyasa başarısızlığı ve Devlet Müdahalesinin Formları

     Mülkiyet Hakları

     Pindyck and Rubinfeld: Kısım 18.1-18.4

     Final Sınavı için Gözden Geçirme

     L21

     Final Sınavı

     Güncel Olay Okumaları

     Lieber, Ron. "Credit-Card Companies Escalate Battle of the Perks." The Wall Street Journal Online, 14 September 2004.

     Cox, James. "Some see Bush sheltering sugar for votes." USAToday.com, 10 February 2004
     .
     Waddington, Richard. "WTO Hits EU Again Over Sugar Sales." Yahoo! News, 8 September 2004.

     Shlaes, Amity. "More PDA Pleasures for Your dollar." FT.com: Financial Times, 20 September 2004.

     Carty, Sharon Silke. "GM to Start Loan Blitz for '04 Models." The Wall Street Journal Online, 22September 2004.

     Markoff, John. "Sun Alters Its Pricing Strategy For Sales to Developing Nations." Business/Financial Desk, The New York Times, 1 June 2004.

     Guth, Robert A. "Microsoft Tests Low-Price Windows." The Wall Street Journal Online, 30 September 2004.

     Kranhold, Kathryn. "Nuclear-Power Industry Sees Signs of a U.S. Revival." The Wall Street Journal Online, 9 November 2004.

     • Ders Notları

      DERS NOKONULARDERS NOTLARIÇALIŞMA NOTLARI

      L1

      Piyasalar

      Derse Giriş

      Piyasa Çeşitleri:Rekabetçi,Tekel/Tek alıcı (Monopson) ve Oligopol/Az alıcılı (Oligopson)

      Piyasa Sınırları

      Ürün Sınırları, Coğrafi Sınırlar

      Örnekler: Bisikletler, Reçeteli İlaçlar, Hava Yolu Seyahati ve İnternetin Rolü

      Derse Özeti Piyasalar (PDF)

      Extra Sources 
      (PDF)

      Questions for U.K. Credit Card Case Discussion (PDF)

      L2

      Piyasanın Tanımlanması

      Piyasa Tanımı ve Piyasa Stratejisinin Tartışılması

      Vak’a Çalışması: İngiltere’deki Kredi Kartları

      Piyasa Tanımı (PDF)Table: Profitability of Consumer Groups - Stuart, Harborne W., Jr. "Pricing for Profit: The U.K. Credit Card Industry in the Late 1980s (A)." Boston, MA: Harvard Business School, 1997. Case No. 9-897-168.

      Tips for Homework Solutions and Exams (PDF)

      Exhibit 2: UK Credit Card System - Stuart, Harborne W., Jr. "Pricing for Profit: The U.K. Credit Card Industry in the Late 1980s (A)." Boston, MA: Harvard Business School, 1997. Case No. 9-897-168.

      L3

      Rekabetçi Piyasaların Analizi

      Rekabetçi Piyasalarda Devlet Müdahalesinin Arz-Talep Analizi (Örnekler: Vergiler, Teşvikler, Gümrük Tarifesi, İthalat Kotaları)

      Şeker Kotası ve Etkilerinin Detaylı Analizi 

      Rekabetçi Piyasaların Analizi (PDF)Thurow, Roger and Geoff Winestock. A Global Journal Report --- Bittersweet: How an Addiction To Sugar Subsidies Hurts Development --Politically Vital Farm Support, Especially in EU, Throttles Exports From Poor Nations --- Negating $50 Billion in Aid." The Wall Street Journal, 16 September 2002.

      Sugar Surplus (PDF)

      L4

      Üretim ve Maliyet

      Üretim Ekonomisinin ve Maliyet Minimizasyonunun Kısaca Gözden Geçirilmesi

      Maliyet Kavramları: Sabit, Değişken ve Batık

      Kısa ve Uzun Vadede Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet

      Muhasebe Maliyetine Karşı İktisadi Maliyet 

      Üretim ve Maliyet 1 (PDF) 

      L5

      Üretim ve Maliyet (Devamı)

      HavaYolları Maliyet Örneği: Kullanıcının Sermaye Maliyeti

      Ölçek ve Çeşit Üretim Ekonomileri  

      Öğrenme Eğrisi ve Zaman İçinde Maliyette Azalış

      Üretim ve Maliyet 2 (PDF)

      L6

      Tüketici Talebi

      Tüketici Talebine Giriş: Ampirik Talep Analizi ve Tüketici Seçim Modelleri

      Tüketici Talebi (PDF)

      L7

      Tüketici Talebi (Devamı)

      Fiyatlama, Ürün Özellikleri ve Kalite

      Ağ Dışsallıkları ve Bunların Rekabetçi ve Stratejik Uygulamalarının Analizi

      Bilgisayar Programı Endüstrisi Örneği

      Tüketici Talebi ve Ürün Özellikleri 
      (PDF)

       

      L8

      Zaman ve Belirsizlik

      Zamanlararası Fiyatlar ve Net Şimdiki Değer

      Belirsizlik ve Risten Kaçma

      Bekleme ve Opsiyon değeri

      Zaman ve Belirsizlik 
      (PDF)

      L9

      Piyasa Gücü

      Rekabet ve Giriş

      Tekel gücü ve Sabit Kar Oranlı Fiyatlandırma

      Çoklu Tesisler Arası Üretim

      Ağ Dışsallıklarıyla Fiyatlandırma

      Piyasa Gücü (PDF)

      L10

      Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma

      Fiyat Farklılaştırmasının Çeşitli Formları

      Bölümlenmiş Piyasalar ve Piyasa Bölümleştirilmesinde Fiyatlama

      Pratikte Fiyat Farklılaştırılmasına Örnekler

      Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma 1 (PDF)Maremont, Mark. "The Only Difference is When You Throw Them Away." Business Week, 12 July 1993.

      L11

      Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma (devamı)

      İki Kısımlı Gümrük Tarifesinin Kullanımı

      Hacim Fiyatlandırması

      Mal Paketlenmesi

      Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma 2Game Theory Cournot Questions (PDF)

      Tran, Khanh T.L. "Fans of Web Games Pay to Play." The Wall Street Journal, 9 November 2000.

      L12

      Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji

      Stratejik Düşünme

      Cournot’u Öğretmek için Düopol Uygulama (sınıfta) 

      İlk Hareket Eden Avantajı: Stackelberg

      Tekrarlanan Cournot

      Detalı Olarak Cournot-Nash 

      Diğer Çeşit Oyunlarda Nash Dengesi

      Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji 1 (PDF)

      L13

      Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji (devamı)

      Dominant Stratejiler

      Tekrar Nash Dengesi

      Tekrarlanan Oyunlar

      Mahkumlar Açmazı

      Ardarda Oyunlar

      Tehditler ve Kredibilite

      Başkalarından Önce Satın Alma Hamleleri 

      Girişi Engelleme

      Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji 2 (PDF)Barnett, F. William. "Making Game Theory Work in Practice." The Wall Street Journal, 13 February 1995.

      Myerson, Allen R. "Philip Morris Cuts Cigarette Prices, Stunning Market -- Stocks Plunge as Result -- 40 cent-a-pack Reduction in No. 1 Marlboro Brand is Directed at Its Lower-Cost Rivals." The New York Times,3 April 1993.

      Ortega, Bob. "Retail Combat -- Warehouse-Club War Leaves Few Standing, And They Are Bruised -- Wal-Mart and Price-Costco Survive Bitter U.S. Clash, Will Resume it in Mexico -- An Intense Game of Chicken." The Wall Street Journal, 18 November 1993.

      L14

      Oligopolistik Piyasalarda Gizli Anlaşma ve Rekabet

      Gizli Ortaklık Anlaşması

      Örnekler: Elektrikli Teçhizat, Mineral Karteller

      Oligopolistik Piyasalarda Gizli Anlaşma ve Rekabet (PDF)

      L15

      Piyasa Gücünün Kısıtlanması

      Antitröst Yasaları

      Amerika Mikrosoft’a Karşı

      Ortak Mülkiyet Kaynakları

      Piyasa Gücünün Kısıtlanması (PDF)Antitrust and Monopolies (PDF)

      Surowiecki, James. "Mixed Motives." The Financial Page, The New Yorker, 8 November 2004.

      L16

      Açık arttırmalar ve Fiyat Teklif etme

      Açık arttırmaların Alternatif Formları ve Özellikleri

      Kazananın Laneti

      Açık arttırmalar ve Fiyat Teklif etme (PDF)Double Marginalization (PDF)

      L17

      Transfer Fiyatlandırma ve Dikey Bütünleşme

      Dikey Bütünleşmiş Firmada Transfer Fiyatlandırma

      Dışarıdaki Piyasalarla Transfer Fiyatlandırma

      Çifte Marjinalizasyon

      Dikey Bütünleşmenin Maliyetleri ve Kazançları

      Transfer Fiyatlandırma ve Dikey Bütünleşme (PDF)Outsourcing Sales (PDF)

      Phillips, Michael M. "Taking Shelter -- As Congress Ponders New Tax Breaks, Firms Already Find Plenty -- Using Tactics Such as Shifting Profit to Havens Abroad, Some Pare Bills to Zero -- GM Keeps the Tab Down." The Wall Street Journal, 9 August 1999.

      L18

      Teşvikler ve Bilgi

      Asil-vekil sorunu ve Teşvikler

      Ahlaki Çöküntü

      Çoğul- görevlendirme

      Promosyon Turnuvaları ve Yukarı-veya-dışarı Politikaları

      Takım Teşvikleri

      Arka – yüklemeli Maaşlar

      Teşvikler ve İstihdam (PDF)

      L19

      Bilgi ve Piyasa Yapısı

      Asimetrik Bilgiyle Piyasalar

      Kalitede Belirsizlik ve “Kötü Kaliteli” (Lemons) Piyasa
      Olumsuz Seçim

      Sinyalleme

      Asimetrik Bilgi ve Piyasa Yapısı (PDF)

      L20

      Dışsallıklar ve Piyasa Yapısı

      Pozitif ve Negatif Dışsallıklar 

      Piyasa başarısızlığı ve Devlet Müdahalesinin Formları

      Mülkiyet Hakları

      Dışsallıklar ve Piyasa Yapısı (PDF)Other Economics Courses (PDF)

      L21

      Final Sınavı


      • Problem Çözme Oturumları

       NOKONULARNOTLAR

       R1

       Kendi ve Çapraz Fiyat Esnekliğinin, Piyasa Tanımının, Tüketici ve Üretici Rantının Gözden Geçirilmesi

       Arz ve Talep Eğrilerinin Kullanımı

       Logaritmanın Gözden Geçirilmesi

       Piyasa Tanımı, Esneklikler ve Rantlar (PDF)

       R2

       Arz ve Talebin Daha İleri Gözden Geçirilmesi

       Devlet  Müdahelsinde Rant Analizi (PDF)

       R3

       Üretim ve Maliyet İktisadının Gözden Geçirilmesi

       Üretim ve Maliyet Kavramlarının Gözden Geçirilmesi (PDF)

       R4

       Talep İktisadının Gözden Geçirilmesi

       Ağ Dışsallığı ve Talep Kavramları (PDF)

       R5

       Piyasa Gücünün Gözden Geçirilmesi (Tekel)

       Zaman Belirsizliği ve Piyasa Gücü (PDF)

       R6

       Piyasa Gücüyle Fiyatlandırmanın Gözden geçirilmesi

       Fiyat Farklılaştırması ve İki Bölümlü Tarife (PDF)

       R7

       Oyun Teorisini Gözden Geçirme

       Temel Oyun Teorisi (PDF)

       R8

       Oyun Teorisinin Gözden Geçirilmesi, , Gizli Anlaşmalar ve Karteller

       Bira Oyunu, Gizli Anlaşmalar ve Karteller (PDF)

       R9

       Açık arttırmaları ve Ortak Mülkiyet Kaynaklarını Gözden Geçirme

       Açık Arttırmalar ve Ortak Mülkiyet (PDF)

       R10

       Transfer Fiyatlandırması ve Asimetrik Bilginin Gözden Geçirilmesi

       Bilgi Asimetrisi ve Transfer Fiyatlandırması (PDF)

       • Ödevler


        ÖDEVLERÇÖZÜMLERGENEL HATALAR

        Ödev 1 (PDF)

        (PDF)

        Ödev 1 Genel Hatalar (PDF)

        Ödev 2 (PDF)

        (PDF)

         

        Ödev 3 (PDF)

        (PDF)

        Ödev 3 Genel Hatalar (PDF)

        Ödev 4 (PDF)

        (PDF)

         

        Ödev 5 (PDF)

        (PDF)

         

        Ödev 6 (PDF)

        (PDF)

        Ödev 6 Genel Hatalar (PDF)

        • Sınavlar

         SINAVLARÇÖZÜMLER

         2004 Ara Sınavı (PDF)

         (PDF)

         2003 Ara Sınavı (PDF)

         (PDF)

         2003 Final Sınavı (PDF)

         (PDF)

         2002 Ara Sınavı (PDF)

         (PDF)

         2002 Final Sınavı (PDF)

         (PDF)

         2001 Ara Sınavı (PDF)

         (PDF)

         2001 Final Sınavı (PDF)(PDF)
         2000 Ara Sınavı (PDF)(PDF)
         2000 Final Sınavı (PDF)(PDF)
         1999 Ara Sınavı (PDF)(PDF)
         1999 Final Sınavı (PDF)(PDF)