Bu dersin amacı doğru iş kararları verebilmek için gerekli finansal araçları öğrenmektir. Ders kurumsal finans teorisinin temel bulgularını sunacak, ancak esas ağırlık bunların gerçek iş kararlarına uygulanması olacaktır. Her derste sınıf içi tartışmalar oalcaktır, bunların bir kısmı dersler hakkında bir kısmı da vaka çalışmaları üzerinde olacaktır.

Finansal Yönetim işletmelerde finansal yönetimi ve finansal piyasaları, yöneticilerin kararlarının finansal tarafını vurgulayarak işler. Finansın bütün konularını kapsar, bunların arasında: gerçek veya finansal varlıkların değerlemesi, risk yönetimi, türev enstrümanlar, risk ve beklenen getiri dengesi, finansman ve temettü politikaları vardır. Ders yönetimsel kararları yönlendirmede ampirik araştırmalardan destek alır.

Bu derste yerel ve uluslararası finansal kurumlar ve piyasalar ekonomik ve teorik boyutlarıyla incelenmektedir. Ders kapsamında finansal kurumların işlevleri, modern bankacılık, sigortacılık ve yatırım kurumları ile bu kurumların sağladığı hizmetler ve özellikle kullanılan yeni ürünler ve araçlara değinilecektir. Firmalar ve kişilerin, bankacılık ve para piyasası faaliyetleri ile finansman sağlaması günümüz finans dünyasında artık yeterli değildir ve firmalar sermaye piyasalarına açılarak farklı borsalarda işlem görmek istemektedir. Bu nedenle menkul kıymet ve vadeli işlemler borsalarının sistem içerisinde sağladığı kazanımlara da ders içeriğinde geniş olarak yer verilmiştir. Piyasaların serbestleşmesi ve finansal araçların karmaşıklaşması, finansal sistemin maruz kaldığı riskleri hem azaltmakta hem de artırmaktadır. Pazar riski, faiz oranı riski, likidite riski vs. gibi sistematik risklerin finansal kurumlara etkileri ve bu risklerin ölçülmesi için kurulan temel ekonometrik modeller de ayrıca ders içerisinde ortaya konacak ve finansal kurumların piyasalardaki dalgalanmalar karşısında neler yapması gerektiği öğrenciler ile birlikte tartışılacaktır.

15.010 Sloan School'un mikroiktisattaki temel konusudur anadalıdıır- Sloan olmayan öğrenciler için dersin kodu 15.011 dir. Amacımız firmaların düzenli olarak almak zorunda olduğu iktisadi kararlari yönlendiren analitik araçlar konusunda bilgi vermektir. Piyasa yapısının ve endüstri performasının, firmalar arası stratejik etkileşimi kapsayacak şekilde üzerinde duracağız. Maliyet analizi, piyasadaki talebi belirleyenler, fiyatlandırma stratejisi, piyasa gücü ve devletin denetim politikaları üzerindeki etkileri üzerinde durularak, herbir piyasa ve bu piyasalarda alım satım yapan üreticilerin ve tüketicilerin davranışını gözden geçireceğiz. İktisadın teşvik planları, açıkarttırmalar ve transfer fiyatlandırması gibi diğer işletme uygulamalarına olan etkilerine de bakacağız.

Bu ders insan kaynakları yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını iki temel boyutta ele almak üzere hazırlanmıştır: (1) Örgüt, İnsan Kaynağının Yönetiminde nasıl sistematik ve stratejik olarak düşünülmelidir? ve (2) İnsan Kaynakları politikalarını hayata geçirmek ve rekabet avantajı elde etmek üzere gerçekte neler yapılmalıdır