Konu özeti

 • 12.002. Yeryuvarı-benzeri Gezegenlerin Fizik ve Kimyası (Güz 2008)
  Düzey: 
  Lisans

  Ders notlarını hazırlayanlar:
  Prof. Leigh Royden
  Prof. Benjamin Weiss 

  Ders notlarını Türkçeye çeviren:
  Dr. Gültekin Topuz
  Dersin Çerçevesi


  Ders notları

  Ev ödevleri ve çözümleri   Dersin Tanımı


  Bu ders, Yeryuvarı-benzeri gezegenlerin oluşumu ve ana yörünge nitelikleri de dahil olmak üzere, yapısı, bileşimi ve bu gezegenlerde hüküm süren fiziksel süreçleri tanıtmaktadır. Konular plaka tektoniği, depremler, sismik dalgalar, reoloji, çarpma ile krater oluşumu, yer çekimi ve magnetik alanlar, ısı akımı, ısısal yapı, manto konveksiyonları, iç yapı, gezegen magnetizması ve çekirdek dinamiğini kapsamaktadır. Ders kapsam bakımından jeofizik ve gezegen yapısı konusunda temel bilgileri edinmek isteyen ana veya yan dal öğrencileri için uygundur.


  • Ders İzlencesi

   Ders saatleri
   Ders haftada üç saat olup, birer saatlik oturumlardan oluşmaktadır.

   Dersler
   Pater, I. de, and J. J. Lissauer. Planetary Sciences. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001. ISBN: 9780521482196.
   Lowrie, W. Fundamentals of Geophysics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. ISBN: 9780521467285.

   Diğer kitaplar
   Dersler, interaktif öğrenme yaklaşımı ile biçimlendirilecektir. Öğrenci katılımı (yorumlar, sorular, tartışmalar vs.) bu öğrenme yönteminin başarıya ulaşması için zaruridir. Sınıfa gelmeden önce derse ilişkin okumayı yapmış olmanız gerektiğine dikkat ediniz. Notunuzun ±%3’lük kısmı derse katılım ve derse hazırlıklı gelmeye dayanmaktadır. 

   Soru Takımları
   Soru takımlarının çözümleri yaklaşık olarak bir hafta teslim edilmelidir.  Bu çözümler gene bir hafta içinde değerlendirilip size geri verilecektir. Ev ödevlerinin ana maksadı bir öğretme vasıtasıdır. Bu maksada ulaşmada öğrenciler araında işbirliği faydalı olabilir. Aşağıdaki yaklaşımın uygun olduğunu düşünmekteyiz: İlk olarak, soru takımının çözümüne ilişkin olarak öğrencinin yalnız başına makul bir zaman geçirmesidir. Daha sonra sınıf arkadaşları ile yaklaşımların tartışılması ya da sorularla bize gelinmesi konusunda konusunda rahat davranabilirsiniz. 

   Sınavlar
   İki tane birer saatlik sınav yapılacaktır: (i) Dönemortası sınavı (ii) Dönemsonu sınavı. Bu her iki sınavın dönem sonu notuna etkisi eşit olacaktır. 

   Makale
   Dönemin son dersinde beş-sayfalık bir makale teslim edilmelidir.  Makale notunun önemli bir kısmı makale düzenine dayanacaktır. Makale düzeni  son taslaktan yaklaşık dört hafta önce tamamlanmalıdır. Makale hakkında yönlendirici ve ek bilgiler için size dağıtılan kağıta bakınız.

   Sunum
   Öğrenciler dönemin son iki dersinde dönem makalesine ilişkin beş dakikalık sunumlar yapacaklardır. 

   Notlandırma
   Ders notu aşağıdaki oranların ortalaması olacaktır:

   ETKİNLİKLERORANLAR
   Soru takımlarının çözümleri%40
   Makale ve sunum%20
   Dönemortası sınavı%20
   Dönemsonu sınavı%20
   Sınıf-içi katılımlar ve tartışmalar±%2-3

   • Takvim

    DERS #KONULARANA TARİHLER
    1Giriş ve Genel Bakış 
    2Güneş Sistemi’nin Oluşumu 
    3Elementlerin Kökeni 
    4Elementlerin Kökeni (Devam) 
    5Jeokronoloji 
    6Jeokronoloji (Devam) 
    7Güneş Sistemi’nin Yaşı 
    8Kütle ve Eylemsizlik Momenti 
    9Reoloji ve Sismoloji 
    10Elastik Gerilim-Deformasyon İlişkisiSoru Takımı 1 (Yanıtların Teslimi)
    11Sismik Dalgalar ve Dalga Denklemi 
    12Sismolojiyle Gezegenlerin Yapısı 
    13Isı ve İletmeSoru Takımı 2 (Yanıtların Teslimi)
    14Isı Konveksiyonu 
    15Hata Fonksiyonu 
    16Okyanusal Subsidans ve Isı AkısıSoru Takımı 3 (Yanıtların Teslimi)
    17Konvektif Isı AkısıSoru Takımı 4 (Yanıtların Teslimi)
    18Soğuyan GezegenlerDönem makale konusu
    19Jeomagnetizma I 
    20Jeomagnetizma IISoru Takımı 5 (Yanıtların Teslimi)
    Dönem ortası sınavı
    21Kutup Göçü ve Kıtaların Hareketi 
    22Plaka TektoniğiSoru Takımı 6 (Yanıtların Teslimi)
    23Plaka Tektoniği (Devam) 
    24Plaka Tektoniği (Devam) 
    25Plaka Tektoniği (Devam)Dönem Makale Çerçevesi ve Soru Takımı 7 (Yanıtların Teslimi)
    26Izostasi 
    27Gravite Anomalileri 
    28Gravite Anomalileri (Devam) 
    29Topografya ve Gravite Verileri 
    30Gezegen GeçmişleriDönem Makale Taslağı, Soru Takımı 8 (Yanıtların Teslimi)
    31Gezegenler 
    Ders yok, özel ödevler
    32Merkür 
    33Ay 
    34VenüsDönem Makalesi Teslimi, Soru Takımı 9 (Yanıtların Teslimi)
    35Sunumlar 
    36Sunumlar (Devam) 
    Dönem Sonu Sınavı: Tarih Bildirilecek
     

    • Ders Notları

     DERS #KONULARDERS NOTLARI
     1Giriş ve Genel Bakış 
     2Güneş Sistemi’nin Oluşumu(PDF)
     3-4Elementlerin Kökeni(PDF)
     5-6Jeokronoloji(PDF)
     7Güneş Sistemi’nin Yaşı(PDF)
     8Kütle ve Eylemsizlik Momenti(PDF)
     9Reoloji ve Sismoloji(PDF)
     10Elastik Gerilim-Deformasyon İlişkisi(PDF)
     11Sismik Dalgalar ve Dalga Denklemi(PDF)
     12Sismolojiyle Gezegenlerin Yapısı

     (PDF)

     13Isı ve İletme(PDF)
     14Isı Konveksiyonu(PDF)
     15Hata Fonksiyonu(PDF)
     16Okyanusal Subsidans ve Isı Akısı(PDF)
     17Konvektif Isı Akısı 
     18Soğuyan Gezegenler(PDF)
     19Jeomagnetizma I(PDF)
     20Jeomagnetizma II(PDF)
     21Kutup Göçü ve Kıtaların Hareketi(PDF)
     22-25Plaka Tektoniği 
     26Izostasi(PDF)
     27-28Gravite Anomalileri(PDF)
     29Topografya ve Gravite Verileri 
     30Gezegen Geçmişleri(PDF)
     31Gezegenler(PDF)
     32Merkür(PDF)
     33Ay(PDF)
     34Venüs(PDF)
      

     • Ev Ödevleri (Soru Takımları ve Çözümleri)

      SORU TAKIMIÇÖZÜMLER
      Soru Takımı#1 (PDF)(PDF)
      Soru Takımı#2 (PDF)(PDF)
      Soru Takımı#3 (PDF)(PDF)
      Soru Takımı#4 (PDF)(PDF)
      Soru Takımı#5 (PDF)(PDF)
      Soru Takımı#6 (PDF)(PDF)
      Soru Takımı#7 (PDF)(PDF)
      Soru Takımı#8 (PDF)(PDF)
      Soru Takımı#9 (PDF)(PDF)