Dersin ana hedefleri:
- CBS teknolojileri temellerinin verilmesi
- CBS’nin fiziksel ve işlevsel bileşenlerinin anlatılması
- Coğrafi Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları kavramlarının
temellerine giriş
- Veri yönetimi ve mekansal veri modellerinin (vektör ve hücresel)
açıklanması
- Grafik ve öznitelik verinin bütünleşik analiz teknikleri ve kavramlarının
verilmesi
- Mekansal modelleme kavramına giriş
- Katılımcılara bir açık kaynak sistem üzerinde CBS yazılımı tecrübesinin
kazandırılması

Lisans düzeyindeki petroloji dersi, yerkabuğu ve üst manto kayaçlarının dağılımını, kimyasal bileşimini ve mineral ilişkilerini inceler. Bu dersin önemi, kayaç oluşturan süreçlerin, fizik ve kimya kullanarak yorumlanmasıdır.

Bu dersde, uzaktan algılama konusunda hiçbir ön deneyime sahip olmayan öğrencilere, uzaktan algılamanın temel prensiplerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Derste öğrencilerin uzaktan algılamanın temelini oluşturan elekromayetik radyosyonun genel hatları, uzaktan algılamada kullanımı anlatıldıktan sonra uzaktan algılamanın veri tipleri verinin ön işleme evreleri ve tipleri genel hatları ile verilmektedir. Ayrıca öğrencileri uzaktan algılama verisini tamamlayan konumlandırma ve harita projeksiyonları konusunda da bilgi sahibi, olmaları hedeflenmiştir. Tüm bunlara ek olarak dersi alan öğrencilerin uzaktan algılama ile görüntülerin çeşitli analiz metodlarını anlamaları ve farklı uygulamalarda kullanımını kavramaları dersin ana amaçlarındandır.

Yapısal jeoloji, kayaç deformasyon süreçlerini ve ürünlerini inceleyen bir çalışmadır. Bu ders, gerilme analizi teknikleri, kıvrım/fay geometrisi ve özelliklerinin incelenmesi ve kayaç deformasyonunun mekaniği ile ilgili yapısal jeoloji tekniklerini öğretmektedir. Bölgesel yapısal jeoloji ve tektonik öğretilmektedir. Teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve sunumlar ile yersel yüzleklere arazi gezileri ile desteklenmektedir.

Bu ders, Yeryuvarı-benzeri gezegenlerin oluşumu ve ana yörünge nitelikleri de dahil olmak üzere, yapısı, bileşimi ve bu gezegenlerde hüküm süren fiziksel süreçleri tanıtmaktadır. Konular plaka tektoniği, depremler, sismik dalgalar, reoloji, çarpma ile krater oluşumu, yer çekimi ve magnetik alanlar, ısı akımı, ısısal yapı, manto konveksiyonları, iç yapı, gezegen magnetizması ve çekirdek dinamiğini kapsamaktadır. Ders kapsam bakımından jeofizik ve gezegen yapısı konusunda temel bilgileri edinmek isteyen ana veya yan dal öğrencileri için uygundur.

Bu ders, jeomorfik süreçlerin nicel analizlerine bir girişi vermekte ve Yer yüzeyinin şekillenmesinde yeryüzü süreçleri, tektonik ve iklim etkileşimini incelemektedir.