Ders Notları

 
OTURUM # KONULAR DERS NOTLARI
I. Termodinamik
L1 Temel Tanımlar, Sıfırıncı Yasa, Birinci Yasa (PDF)
L2 İkinci Yasa, Carnot Makineleri ve Termodinamik Sıcaklık, Entropi (PDF)
L3 Dengeye Yaklaşma ve Termodinamik Potansiyeller, Yararlı Matematiksel Sonuçlar (PDF)
L4 Kararlılık Koşulları, Üçüncü Yasa (PDF)
II. Olasılık
L5 Genel Tanımlar, Bir Rassal Değişken, Bazı Önemli Olasılık Dağılımları (PDF)
L6 Çok Sayıda Rassal Değişken, Rassal Değişkenlerin Toplamları ve Merkezi Limit Teoremi, Büyük Sayılar için Kurallar, Bilgi, Entropi, and Tahmin  (PDF)
III. Gazların Kinetik Teorisi 
L7 Genel Tanımlar, Liouville Teoremi  (PDF)
L8 Bogoliubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon Hiyerarşisi, Boltzmann Denklemi  (PDF)
L9 H-Teoremi ve Tersinmezlik, Denge Özellikleri (PDF)
L10 Korunum Yasaları  (PDF)
L11 Sıfırıncı Derece Hidrodinamik, Birinci Derece Hidrodinamik  (PDF)
IV. Klasik İstatistiksel Mekanik
L12 Genel Tanımlar, Mikrokanonik Topluluk, İki Seviyeli Sistemler (PDF)
L13 İdeal Gaz, Karışma Entropisi ve Gibbs Paradoksu, Kanonik Topluluk (PDF)
L14 Örnekler, Gibbs Kanonik Topluluğu, Büyük Kanonik Topluluk (PDF)
V. Etkileşen Parçacıklar
L15 Kümülant Açılımı (PDF)
L16 Öbek Açılımı (PDF)
L17 İkinci Virial Katsayısı ve Van der Waals Denklemi, Van der Waals Denkleminin Çöküşü, Yoğuşmanın Ortalama Alan Teorisi (PDF)
L18 Varyasyonel Metodlar, İlgili Durumlar, Kritik Nokta Davranışı (PDF)
VI. Kuantum İstatistiksel Mekanik
L19 Yoğuşmanın Ortalama Alan Teorisi, İlgili Durumlar, Kritik Nokta Davranışı (L17 & L18’den) (PDF)
L20 Seyreltik Çok Atomlu Gazlar, Bir Katının Titreşimleri, Karacisim Işıması (PDF)
L21 Kuantum Mikrodurumları, Kuantum Makrodurumları (PDF)
VII. İdeal Kuantum Gazları
L22 Özdeş Parçacıkların Hilbert Uzayı (PDF)
L23 Kanonik Formülasyon, Büyük Kanonik Formülasyon (PDF)
L24 Yozlaşmış Fermi Gazı (PDF)
L25 Yozlaşmış Bose Gazı (PDF)
L26 Süperakışkan He4 (PDF)