Konu özeti

 • Siyaset Biliminin Temelleri

  Siyaset Bilimi’nde doktora yapmakta olan öğrencilerin, birinci akademik yılda almalarının zorunlu olduğu bu ders kapsamında, günümüz siyaset bilimindeki temel fikirler, teoriler ve metodlar, alanda, iyi ve etkili olan ana kitaplar ve makaleler vasıtasıyla aktarılır. İlk dönemde, öncelikle siyaset teorisi ve uluslararası ilişkilerle ilgili meselelere odaklanılır. İkinci dönemde ise, öncelikle ABD politikası ve karşılaştırmalı politikaya odaklanılır. İlk dönemde derste okunacak materyal şunlardır: Rawls, A Theory of Justice; Hayek, The Constitution of Liberty; Arrow Social Choice and Individual Values; Olson, The Logic of Collective Action; Waltz, Theory of International Relations; Bull, The Anarchical Society; Foucault, Discipline and Punish; Elster, Cement of Society; Keohane, After Hegemony, Allison and Zelikow, The Essence of Decision, and Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs."

  • 17.960 Siyaset Biliminin Temelleri (Güz 2004)
   Düzeyi: 
   Doktora

   Öğretim Üyesi:
   Prof. Joshua Cohen

   Çevirmen:

   Doç. Dr. Hatice Simten Coşar
   1883’te, Paris’teki parkta sergilendiği şekliyle, Özgürlük Heykeli’nin Başı (Library of Congress, Prints and Photographs Division‘ın izniyle kullanılmıştır [reprodüksiyon numarası, LC-USZ62-18086 (b&w film kopyası neg.)])
   Dersin Özellikleri


   Seçilmiş ders notları

    
    
    
   Ders Tanımı


   Siyaset Bilimi’nde doktora yapmakta olan öğrencilerin, birinci akademik yılda almalarının zorunlu olduğu bu ders kapsamında, günümüz siyaset bilimindeki temel fikirler, teoriler ve metodlar, alanda, iyi ve etkili olan ana kitaplar ve makaleler vasıtasıyla aktarılır. İlk dönemde, öncelikle siyaset teorisi ve uluslararası ilişkilerle ilgili meselelere odaklanılır. İkinci dönemde ise, öncelikle ABD politikası ve karşılaştırmalı politikaya odaklanılır. İlk dönemde derste okunacak materyal şunlardır: Rawls, A Theory of Justice; Hayek, The Constitution of Liberty; Arrow Social Choice and Individual Values; Olson, The Logic of Collective Action; Waltz, Theory of International Relations; Bull, The Anarchical Society; Foucault, Discipline and Punish; Elster, Cement of Society; Keohane, After Hegemony, Allison and Zelikow, The Essence of Decision, and Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs."


   • Ders İzlencesi

    Ders Saatleri
    Seminerler: 1 oturum / hafta, 3 saat / oturum

    Dersin Tanımı 
    Bu ders, doktora düzeyindeki siyaset bilimi öğrencilerine modern siyaset bilimi kapsamında temel fikirler, teoriler ve yöntemler hakkında, bu alanda kendi içinde iyi ve etkili olan başat eserlere ve makalelere dayanarak giriş düzeyinde bilgi aktarmak üzere düzenlenmiştir. İlk dönemde, özellikle, siyaset teorisi ve uluslararası ilişkilerle ilgili konulara odaklanılmaktadır. İkinci dönemde ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri siyaseti ve karşılaştırmalı politika üzerine odaklanılmaktadır. 

    Dersin İşleyişi 
    Her ders saatinin ilk yarısı öğretim üyesinin anlattıklarına ve sorulara ayrılacaktır. Ardından, 15 dakika ara verilecek ve ikinci yarı öğrenci sunumlarına ve tartışmaya ayrılacaktır. Genel olarak, her hafta iki sunum yapılacak ve sunumla ilgili olarak yapılacak olan tartışmalara seminerin üyelerinden biri başkanlık yapacaktır. 

    Dersin Gerekleri 
    üzerinden, 1000 ilâ 1200 kelime arası, kısa ve analitik nitelikte ödev hazırlayacaksınız. (900 kelimenin altında ya da 1300 kelimenin üstünde ödev vermeyin.) Aşağıda, bu ödevlerle ilgili başlıkları listeledim. Yazılı ödevlerinizi dersin başında teslim etmeniz gerekiyor. Ödev hazırlamadığınız hafta sayısı ikiyi geçmeyecek. (Diğer bir ifadeyle, ödevlerin hepsini, dönemin son haftalarına erteleyemezsiniz ya da dönem başında veremezsiniz.) Bu kısa ödevleri yazarken, her bir haftanın okuması için hazırladığım soruları yanıtlamanız gerekiyor. Yazılı ödevler, okumadaki temel iddiaları ve argümanları anlamanızı sağlar. Esasen, ödevler vasıtasıyla, bu iddialara ve argümanlara vakıf olmanız amaçlanıyor. Soruları yanıtlamak için, ilgili haftanın okuması dışında araştırma ya da okuma yapmanız gerekmiyor. Dipnotlar, literatür taramaları ya da doktrinlerle ilgili tartışmalar ya da sorumlu olduğunuz okumalar dışındaki referanslar gerekmeyecek (ya da ödevleriniz açısından ek fayda sağlamayacaklar).

    Her hafta için ayrılan okumayı yaparken üzerine düşünmeniz için ek sorular da sordum (İleriye Dönük Sorular). Bu soruları sormamın amacı farklı derslerde tartışacağımız fikirler ve argümanlar arasındaki olası bağlantılara dikkat çekmek ve böylece haftalar arası devamlılığı sağlamak ve ileride üzerinde düşünülmesi, araştırılması ve yazılması muhtemel alanlara dair öneri getirmek. Bir ölçüde keyfi olarak hazırlanmış ‘önerilen okumalar listesi’ de hazırladım. Bu okumaları yapmanızı beklemiyorum ve yazılı ödevlerinizin hiçbirinde bu okumalara ihtiyaç duymayacaksınız. 

    Kısa yazılı ödevlerin yanı sıra, ders kapsamında yapmakla sorumlu olduğunuz dört şey daha var: 

    1. Her hafta için belirlenmiş okumaların hepsini yapın. Okumaları 100 sayfadan az olacak şekilde belirledim: Sadece Keohane’in okuması 100 sayfanın üstünde, ama diğer okumalara göre daha kolay. Daha zor okumalardan daha kısa bölümleri zorunlu tuttum. 
    2. Tartışmaya katılın ve katkıda bulunun: bazılarınız kendilerini konuşmaya zorlayabilirler; bazılarınızın daha az konuşmak için dikkat etmeleri gerekebilir (kendiliğinden katılımda bulunmazsanız teşvik edileceksiniz.) Tartışmaya hazırlanırken, o hafta için yazılı ödev yapsanız da yapmasanızda, ilgili soru üzerine düşünmeniz gerekecek.
    3. Kısa bir sunum yapın: 15 dakikayı aşmayan kısa bir sunum yapın. Sunumlarınızın, o hafta okumakla sorumlu olduğunuz materyaller kapsamındaki bir konuya odaklanması gerekiyor. Sunumlar, bizi, seminer katılımcılarından birinin (sunum yapan öğrenci ve benim dışında) başkanlık edeceği bir tartışmaya **ürecek. Sunumun hangi temaya odaklanacağına sunumu yapan öğrenci karar verecek. Yazılı ödev konusu üzerine sunum yapamazsınız, ama sunumuzun teması olarak ileriye dönük sorulardan birini seçebilirsiniz. 
    4. Bir sunum/tartışmada başkanlık yapın. Başkanın sorumluluğu, katılımın geniş olmasını, tartışmanın dağılmamasını, zaman sınırlamasına uyulmasını sağlamaktır. Tartışmaya başkanlık yapan öğrenci sunum konusu üzerine sunumu yapan öğrenciyle, ders başlamadan, görüşmelidir. 

    Değerlendirme Ölçütleri 
    Notlar, kısa yazılı ödevler, okumaların yapılması, derse devam, sınıf içi tartışmalara katkı, kısa sunumlar ve sınıf içi tartışmalara başkanlık üzerinden verilecektir 

    • Takvim

     DERS NUMARASIKONULAR
     1Ders Akışının Belirlenmesi için Toplantı
     2Özgürlük, Eşitlik, Demokrasi
     3Özgürlük ve Hukuk
     4Demokrasi ve Sosyal Seçim
     5İktidar ve Uluslararası Politika
     6Kolektif Eylem
     7Bireyler: Öncüller mi, Ürünler mi?
     8Uluslarası Politikada Örgütler
     9Küresel Toplum
     10Sosyal Normlar ve Kolektif Eylem
     11Kurumların Önemi
     12Demokrasi ve Barış?


     • Okumalar

       Kaynakların solundaki Amazon logosuna tıkladığınızda ve ilgili yayını Amazon.com adresinden satın aldığınızda, MIT OpenCourseWare (OCW) bu ve bu ziyaretinizde yaptığınız diğer alışverişlerin %10’unu alacaktır. Bu, sizin ödemeniz gereken miktarı artırmayacaktır. Buradaki bağlantılar, sizi, ABD’deki Amazon sitesine yönlendirmektedir. Ancak, diğer bölgelerdeki Amazon siteleri vasıtasıyla da OCW’yu destekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için.

      DERS NUMARASIKONULAROKUMALAR
      1Ders Akışının Belirlenmesi için Toplantı 
      2Özgürlük, Eşitlik, DemokrasiZorunlu Okumalar 
       Rawls, John. A Theory of Justice. Gözden geçirilmiş baskı. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1999, s. 1-5, 11-14, 17, 24, 26, 29, and 82. ISBN: 9780674000780. 

      Önerilen Okumalar 
      Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 2001. 

      Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia. New York: Harper and Row, 1974. 

      Freeman, Samuel, der. The Cambridge Companion to Rawls. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2003. 

      Daniels, Norman, der. Reading Rawls. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1989. 

      Walzer, Michael. Spheres of Justice. New York: Basic Books, 1983. 

      Sandel, Michael. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1998. 

      Okin, Susan Moller. Justice, Gender and the Family. New York: Basic Books, 1989. 
      3Özgürlük ve HukukZorunlu Okumalar 
       Hayek, Friedrich A. von. The Constitution of Liberty.Chicago: Regnery, 1978, 1, 2, 6, 7, 9, ve 10. Bölümler ISBN: 9780226320847. 

      Önerilen Okumalar 
      Hayek, Friedrich A. von. The Road to Serfdom. London: Routledge, 2001. 

      Gray, John. Hayek on Liberty. New York: Routledge, 1998. 

      Berlin, Isaiah. Two Concepts of Liberty, An Inaugural Lecture Delivered Before the University of Oxford on 31 October 1958. Oxford: Clarendon Press, 1958. 

      Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996. 

       Raz, Joseph. The Authority of Law. New York: Oxford University Press, 1979, özellikle 3. Kısım ISBN: 9780198253457. 

      Pettit, Philip. Republicanism. New York: Oxford University Press, 1997. 

       MacKinnon, Catherine. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989, 8, 12, ve 13. Bölümler ISBN: 9780674896451. 

      Epstein, Richard. Simple Rules for a Complex World.Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. 
      4Demokrasi ve Sosyal SeçimZorunlu Okumalar 
       Arrow, Kenneth Joseph. Social Choice and Individual Values. New Haven: Yale University Press, 1970, 1-3, 5, 7, ve 8. Bölümler (3. Altbölüm). ISBN: 9780300013641. 

      Önerilen Okumalar 
      Sen, Amartya. Collective Choice and Social Welfare. New York: Elsevier Science, 1984. 

      Sen, Amartya. "Rationality and Social Choice." American Economic Review 85, no. 1 (1995): 1-24. 

      Cohen, Joshua. "Social Choice and Democracy." Unpublished. 

      Riker, William. Liberalism Against Populism. San Francisco, CA: W. H. Freeman, 1982. 

      Rawls, John. "The Idea of Public Reason Revisited." The Law of Peoples içinde. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. 
      5İktidar ve Uluslararası PolitikaZorunlu Okumalar 
       Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill, 1979, 5. Bölüm (3. Altbölüm, s. 88-101), 6-9. ISBN: 9780075548522. 

      Önerilen Okumalar 
      Morgenthau, Hans. Politics Among Nations. New York: McGraw-Hill, 1993. 

      Waltz, Kenneth. Man, the State, and War. New York: Columbia University Press, 1959. 

      Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics.New York: Norton, 2001. 

      Kratochwil, Friedrich. Rules, Norms, and Decisions.Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1989. 

      Keohane, Robert O., der. Neorealism and Its Critics. New York: Columbia University Press, 1986. (Özellikle Richard K. Ashley, "The Richness of the Tradition of Political Realism.") 

      Fearon, James D. "Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations." Annual Review of Political Science 1 (1998): 289-313. 
      6Kolektif EylemZorunlu Okumalar 
       Olson, Mancur. The Logic of Collective Action. New York: Schocken Books, 1971. Giriş, 1. Bölüm (E altbölümü dışında hepsi), 3. Bölüm (A ve B Altbölümleri), 5. Bölüm (C ve D altbölümleri), ve 6. Bölüm (A, B, D, ve H altbölümleri). ISBN: 9780674537514. 

      Önerilen Okumalar 
      Schattschneider, E. E. The Semi-Sovereign People. Fort Worth, TX.: Harcourt Brace Jovanovich, 1975. 

      Hardin, Russell. Collective Action. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1982. 

      Offe, Claus, and Helmut Wiesenthal. "Two Logics of Collective Action." Political Power and Social Theory 1 (1980): 67-115. 

      McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. The Dynamics of Contention. New York: Cambridge University Press, 2001. 
      7Bireyler: Öncüller mi, Ürünler mi?Zorunlu Okumalar 
       Foucault, Michel. Discipline and Punish. New York: Vintage Books, 1979, s. 130-31, 3. Kısım ("Discipline"), s. 231-33. ISBN: 9780394727677. 

      Önerilen Okumalar 
      Foucault, Michel. "Two Lectures." Power/Knowledge içinde. Der. ve çev. Colin Gordon. Brighton, Sussex: Harvester Press, 1980. 

      Kennedy, Duncan. "The Stakes of Law, or Hale and Foucault!"Sexy Dressing Etc. içinde.Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993. 

      Fearon, James, ve Alexander Wendt. "Rationalism v. Constructivism: A Skeptical View." Handbook of International Relations içinde. Der. Walter Carlsnaes, Thomas Risse ve Beth A. Simmons. Londra ve Thousand Oaks: Sage Publications. s. 52-72 

      Butler, Judith. Gender Trouble. New York: Routledge, 1990. 

       Habermas, Jürgen. The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987, 9. ve 10. Bölümler ISBN: 9780262081634. 
      8Uluslarası Politikada ÖrgütlerZorunlu Okumalar 
       Allison, Graham ve Philip Zelikow. The Essence of Decision. 2. Basım. New York: Longman, 1999. Giriş, 3. ve 4. Bölümler. ISBN: 9780321013491. 

      Önerilen Okumalar 
      March, James ve Johan Olsen. Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. New York: Free Press, 1989. 

      Van Evera, Stephen. Causes of War. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999. 

      Posen, Barry. Sources of Military Doctrine. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984. 

      Jervis, Robert. Perception and Misperception in International Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976. 

      Perrow, Charles. Normal Accidents. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999. 

      Powell, Walter ve Paul Dimaggio, der. The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1991. 
      9Küresel ToplumZorunlu Okumalar
       Bull, Hedley. The Anarchical Society. 3. Basım. New York: Columbia University Press, 2002, 1-3 ve 5. Bölümler (s. 97-112), 8. (s. 178-83) ve 10. Bölümler (s. 240-47). ISBN: 9780231127639. 

      Önerilen Okumalar 
      Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics.Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999. 

      Krasner, Stephen D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999. 

      Ruggie, John. "What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge."International Organization 52, no. 4 (Güz 1998): 855-885. 

      Alker, Hayward R. "The Presumption of Anarchy in World Politics." Rediscoveries and Reformulations içinde. Cambridge ve New York: Cambridge University Press, 1996. 

      Rawls, John. The Law of Peoples. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999.
      10Sosyal Normlar ve Kolektif EylemZorunlu Okumalar 
       Elster, Jon. The Cement of Society. Cambridge ve New York: Cambridge University Press, 1989, Giriş, 3. ve 5. Bölümler. ISBN: 9780521376075. 

      Önerilen Okumalar 
       Coleman, James. Foundations of Social Theory.Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990, 10. ve 11. Bölümler. ISBN: 9780674312258. 

      Petersen, Roger. Resistance and Rebellion. Cambridge ve New York: Cambridge University Press, 2001.
      11Kurumların ÖnemiZorunlu Okumalar 
       Keohane, Robert. After Hegemony. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984, 3-6 ve 9. Bölümler ISBN: 9780691022284. 

      Önerilen Okumalar 
      Axelrod, Robert. The Evolution of Cooperation. New York: Penguin Books, 1990. 

      Coase, R. H. The Firm, the Market, and the Law. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1988. 

      North, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge ve New York: Cambridge University Press, 1990. 

      Mearsheimer, John. "The False Promise of International Institutions." International Security 19, no. 3 (Kış 1994-95): 5-49; ve Mearsheimer’la tartışması için bkz. International Security 20, no. 1 (Yaz 1995). 
      12Demokrasi ve Barış?Zorunlu Okumalar 
      Doyle, Michael. "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs." Philosophy and Public Affairs 12, no. 3 ve 4 (Yaz ve Güz 1983): 205-235 ve 323-53. 

      Önerilen Okumalar 
      Rawls, John. "The Law of Peoples." The Law of Peoples içinde. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. 

      Brown, Michael, Sean M. Lynn-Jones ve Steven E. Miller. Debating the Democratic Peace. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996. 

      Russett, Bruce. Grasping the Democratic Peace. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993. 

      Russett, Bruce, John Oneal ve Michael Berbaum. "Causes of Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations, 1886- 1992." International Studies Quarterly 47, no. 3 (Eylül 2003): 371-93. 

      Mansfield, Edward ve Jack Snyder. Electing to Fight.Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004. 

       


      • Ders Notları

       Ders Notları

       DERS NUMARASIKONULARDERS NOTLARI
       1Ders Akışının Belirlenmesi için Toplantı 
       2Özgürlük, Eşitlik, DemokrasiÖzgürlük ve Eşitliği Uzlaştırmak: Hakkaniyet olarak Adalet (PDF

       Felsefenin Önemi: John Rawls üzerine Düşünceler (PDF)
       3Özgürlük ve HukukHayek (PDF)
       4Demokrasi ve Sosyal SeçimSosyal Seçim (PDF)
       5İktidar ve Uluslararası PolitikaWaltz (PDF)
       6Kolektif EylemOlson (PDF)
       7Bireyler: Öncüller mi, Ürünler mi?Foucault (PDF)
       8Uluslarası Politikada ÖrgütlerAllison (PDF)
       9Küresel ToplumBull (PDF)
       10Sosyal Normlar ve Kolektif EylemElster (PDF)
       11Kurumların Önemi 
       12Demokrasi ve Barış? 
        

       • Ödevler

        Bu ders kapsamında öğrencilerin çalışmaları da yer almaktadır.. 

        Dönem boyunca altı tane kısa, analitik bir perspektiften yazılmış olan ödev hazırlamakla yükümlüsünüz. Ödevlet, ders kapsamındaki okuma materyalleri hakkında öğretim üyesinin sizler için belirlediği sorular üzerine yazılmalı ve uzunlukları 1000 ilâ 1200 kelime arasında olmalı (900 kelimeden az ya da 1300 kelimeden fazla olan ödevler kabul edilmeyeceklerdir.) Bu ödevlerle ilgili başlıkları aşağıda liste halinde, yapılması gereken okumaların konularına paralel bir şekilde belirledim.Yazılı ödevlerinizi ilgili dersin başında vermeniz gerekiyor. Derse en fazla iki hafta üstüste ödev yapmadan gelinebilir (diğer bir ifadeyle: bütün ödevleri dönemin sonlarına erteleyemezsiniz, ya da tüm ödevleri dönemin başlarına sıkıştıramazsınız). Bu kısa ödevleri yazarken her haftanın okuma materyali için belirlediğimi soruyu/soruları yanıtlamak zorundasınız. Ödevler, ilgili okumadaki ana iddiaları ve argümanları görmenizi sağlarlar. Ödevlerin, bu ders açısından işlevi, söz konusu iddialara ve argümanlara hâkim olmanızdır. Sorulara yanıt vermek için haftalık okuma materyallerinin ötesinde bir araştırma ya da okuma yapmanız gerekmiyor. Yapmanız gereken okumalar dışında kalan dipnotlar ya da literatür taramaları ya da doktrinler üzerine araştırmalar ya da herhangi bir referans ödevleriniz açısından gerekli olmadığı gibi fayda da sağlamayacaktır. 

        Her hafta için, okumaları yaparken üzerine düşünmeniz için ek sorular da sordum (İleriye Dönük Sorular). Bu sorularla amaçlanan, farklı derslerde tartışacağımız fikirler ve argümanlar arasındaki olası bağlantıları görmek ve böylelikle dersin farklı bölümleri arasındaki devamlılığı sağlamak ve ileriye dönük olarak üzerine düşünülecek, araştırma yapılacak ve yazılacak alanlar önermektir. Bu, önerilen okumaları bu dönem yapmanızı beklemiyorum. Yazılı ödevlerin hiçbiri için bu okumaları yapmanız gerekmiyor.

        DERS #KONULARÖDEVLER
        1Ders Akışının Belirlenmesi için Toplantı 
        2Özgürlük, Eşitlik, DemokrasiYazılı Ödev
        Rawls, iki adalet ilkesinin başlangıç durumunda, cehalet perdesinin arkasında, seçileceğini ileri sürer. 26. ve 29. sayfalara (özellikle 29. sayfaya) odaklanarak bu ilkelerin seçileceğini neden düşündüğünü açıklayın. Ya mutabakat usûlleri (s. 29, 2-3. paragraflar) ya da kamusallık ve istikrar hususları (s. 29, 4-7. paragraflar) hakkındaki argümana odaklanmanız gerekiyor. Nedenleri açıklamadan önce söz konusu iki ilkeyi aktarmanız gerekiyor.

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Rawls, hakkaniyet olarak adalet kavramsallaştırmasının “özgürlük ve eşitlik arasında uzlaşma” (179) sağladığını ileri sürer. Bu değerleri, temelden gerilimli bir ilişki içerisinde almak ve ikisinden birini seçmemiz gerektiğini ileri sürmek yerine kendi iki ilkesini kabul ederek her ikisini de bağdaştırabileceğimizi önerir. İki adalet ilkesi, tam olarak nasıl özgürlük ve eşitlik arasında bir uzlaşma sağlarlar? Bu tür bir uzlaşmanın mümkün olduğu konusunda ikna oldunuz mu?

        (2) Cehalet perdesi, Rawls’un iddia ettiği gibi, “adalet ilkelerini destekleyen argümanlara dayatılması makul olan”(16) koşulları ifade eder mi? Ccehalet perdesi arkasında yapılan seçim fikrinin aydınlatıcı olabileceği başka ortamlar tasavvur edebilir misiniz?

        (3) Rawls, adalet anlayışının “düzenli [bir] toplum”a uygun olduğunu söyler. Düzenli bir toplum nedir ve böyle bir toplum fikri, belirli adalet anlayışı için toplumsal işbirliğine gereğidnen fazla bir rol atfederek insani motivasyonlar üzerinde aşırı taleplerde bulunur mu?

        (4) Rawls, “özgürlüğün öncelikli olması”yla ne demek istiyor?

        (5) Demokrasiyle hakkaniyet olarak adalet arasında nasıl bir bağlantı vardır?
        3Özgürlük ve HukukYazılı Ödev
        "Herkese eşit uygulanabilir, genel, soyut kuralların bile özgürlük üzerinde ciddi kısıtlamalara yol açabileceklerini inkâr etmemek gerekiyor. Fakat düşündüğümüzde bu ihtimalin ne kadar düşük olduğunu " (154-55). Hayek’in “özgürlük” (bkz. 1. Bölüm, s. 1, 4, 7; 9. Bölüm, s. 1) ve “genel, soyut kurallar”la neyi kastettiğini belirtin (bkz. 10. Bölüm, s. 1, 2). Bu tür kuralların özgürlük üzerinden ciddi kısıtlamalara yol açabilme ihtimallerinin düşük olduğunu düşünmesinin arkasında yatan nedenleri açıklayın (açıklamanızı yaparken ciddi kısıtlamaların ihtimalleri yüksek olmamakla birlikte mümkün olduğunu aklınızda tutun). Daha sezgisel bir şekilde söylemek gerekirse: Neden, hukuk devletinin, özgürlük açısından böylesine güçlü bir teminat sağladığını düşünüyor? (Bunun üzerine düşünürken 1. Bölüm, s. 4’teki, özgürlük ve iktidar arasındaki ayrıma özellikle dikkat edin.)

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Hayek’e göre, "Kanun önünde eşitlik ve maddi eşitlik, bu nedenle, sadece birbirlerinden farklı değildirler; aynı zamanda, birbirleriyle çelişirler" (87). Bu iki eşitlik türü birbirleriyle hangi açılardan çelişirler? Hayek’in söz konusu ihtilafla ilgili iddiası, Rawls’un özgürlük ve eşitliği uzlaştırma iddiasına aykırı mıdır?

        (2) Hayek, özgürlüğün, baskının olmaması ve baskının ise, başkalarının keyfî istemlerine taabiyet olduğunu ileri sürer. “Başkalarının keyfî istemleri” ne anlama gelir? Keyfilik öngörülemezlikle ilgili bir durum mudur? Daha başka neleri içerir?

        (3) Bireysel özgürlük meselesinde cehaletin rolü nedir?

        (4) "Baskının engellenmesi, devletin baskı tehdidini kullanmasının tek gerekçesi midir” (143)? Devletin baskıcı iktidarını kullanmasının farklı biçimlerinin de haklılaştırıldığını düşünüyor musunuz? Hangi kullanım biçimleri?

        (5) Demokrasiyle Hayek’in özgürlük ve hukuk anlayışı arasında nasıl bir bağıntı kurulabilir?

        (6) Hayekci genel, soyut kurallar şeması modern idari devletle bağdaşır mı?
        4Demokrasi ve Sosyal SeçimYazılı Ödev
        Arrow, teoremini özetlerken, “sonuç şu şekilde ifade edilebilir” der: “Tüketicinin değerleri geniş bir alana yayılan bireysel sıralamalarla temsil edilebiliyorsa [bu durumda] seçmenlerin egemenliği doktrini kolektif rasyonalite doktriniyle bağdaşamaz” [vurgu eklenmiştir]. “Genel olasılık teoremi”ne başvurarak Arrow’un burada ne demek istediğini açıklayınız. Açıklamanıza, italikle yazılan ifadeler hakkındaki yorumlarınızı ekleyin.

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Arrow’un dikkat çektiği, seçmenlerin egemenliğyle kolektif rasyonalite arasındaki (geniş bir alana yayılan bireysel sıralamalar olduğu varsayımına bağlı olarak ortaya çıkan) gerilim demokratik teori ve pratik için ciddi bir soruna yol açar mı? Ne tür bir sorun?

        (2) Rawls ve Hayek’in geliştirdikleri yaklaşımlar kolektif rasyonaliteyle “seçmenlerin egemenliği” arasındaki çatışmayı nasıl engeller (tabii, eğer engelliyorlarsa)?

        (3) Arrow’un teoremi bireysel tercihleri sorgulamadan, verili olarak kabul ediyor mu? Nasıl? Bu kötü bir şey mi?

        (4) Vatandaşlar en iyi politika üzerine akıl yürütüyorlarsa “geniş bir alana yayılmış bireysel sıralamaların” azaltılmasını bekler miydiniz?

        (5) Arrowcu bir diktatör, gerçek bir diktatör kadar kötü müdür?

        (6) Bir çok durumda, gruplara ve kurumlara kişilik atfeder ve bunlara fâillermişcesine muamele ederiz. Arrow’un teoremi bu tür kişiselleştirmeler için sorun yaratıyor mu?
        5İktidar ve Uluslararası PolitikaYazılı Ödev
        Waltz, uluslararası siyaset teorisini dış politika teorisinden keskin bir şekilde ayırır (121). Bu ayrıştırmayı açıklayın. Bunu yaparken, diğer şeylerin yanında, aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekiyor:

        (i) Her iki alandaki teorilerin yanıt vermesi beklenen birkaç soru yazın.

        (ii) Bir uluslararası siyaset teorisinin, yanlışlıkla bir dış politika teorisi üzerinden nasıl kurulabileceğini belirtin ve

        (iii) “[S]istem düzeyinde [bağımsız] değişkenler” için birkaç örnek verin. (Argümanlarınızı açıklayabilmek için “güç dengesi teorisi”ni kullanmanız gerekiyor.)

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Waltz, Man, the State, and War başlıklı kitabında şunları söyler: “Milliyetçiliğin merkezcil kuvveti, devletlerin neden birimler olarak düşünülebileceğini kendi başına açıklayabilir” (177). Ardından, devleti bir “birim” olarak ele almayı uygun kılan iki hususu daha ekler: söz konusu devletteki belirli bir iktidar, kendi kararlarının devletin kararları olarak kabul edilmesini sağlayabilir. Ve kriz anlarında (özellikle savaş esnasında) devletler (hem yukarıdan hem aşağıdan gelen baskılardan dolayı) birimler olarak, daha tutarlı bir şekilde hareket ederler. Uluslararası Siyaset Teorisi’ndeki argüman, devletleri, tek tek fâiller olarak ele almanın neden makul olduğunu nasıl açıklar? Waltz’un bu ders kapsamında okuduğumuz ve daha önceki metinlerindeki argümanları, Arrow’un dikkat çektiği, grupları tekil, rasyonel fâiller olarak ele almanın yol açabileceği sorunlar karşısında nasıl yanıt verirler?

        (2) "Anarşi ortamında, güvenlik en yüksek hedeftir... Sistemin, onları, izlemeleri için teşvik ettiği hedef güvenliktir” (126). Güvenlik ne demektir? Güvenliğin içeriği siyasi rejimin biçimiyle değişir mi?

        (3) Anarşik sistem, devletleri (siyasi kültür ve rejim türüne bağlı olmaksızın) güvenliği sağlamak için çabalamaya nasıl “teşvik eder”? Bu teşvikin biçimi tam olarak nedir?

        (4) Bir sistemin yapısı, yapabilirliklerin dağılımına bağlıdır. “Birimler genelinde yapabilirliğin dağılımı”nı nasıl ölçersiniz?

        (5) (Waltz’a göre) daha az büyük gücün bulunduğu sistemlerde karşılıklı bağımlılık neden daha düşük düzeydedir? Bu karşılıklı bağımlılık nosyonu önemli midir? Uluslararası siyaset hakkındaki hangi gerçeklerin açığa çıkartılmasında yardımcı olur? Bu karşılıklı bağımlılık nosyonu, örneğin küresel çevre meselelerini anlamamız açısından ne ölçüde işlevseldir?
        6Kolektif EylemYazılı Ödev
        Olson’un işin kontrolüne odaklı sendikacılığı açıklama biçimiyle Perlman’a atfettiği açıklamayı karşılaştırın (76-77, özellikle, “örgütsel mecburiyetler” üzerinde temellenen bir açıklamayla işçilere “özgü kötümserlik” üzerinde temellenen açıklama arasındaki ayrımla ilgili kısım). İki açıklamayı kısaca anlatın. Olson’un, kendi görüşünü desteklemek için kullandığı tarihsel kanıtı özetleyin ve bu kanıtın ne kadar destekleyici olduğunu değerlendirin. Olson’un örgütsel mecburiyetler üzerine yaptığı vurgunun, ortak çıkarlar söz konusu olsa bile, kolektif eylemin devamlılığını sağlamanın zorluklarıyla ilgili daha derindeki fikirleriyle bağlantısını göstermeyi ihmal etmeyin.

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Olson’un kolektif eylem teorisi doğruysa, belirli grup çeşitleri tipik olarak siyaseten yetersiz temsil edileceklerdir ve—siyasal çıktıların, bu çıktılardan etkilenen gruplar arasındaki, adil pazarlık sonucu ortaya çıktıkları—ideal bir çoğulcu düzenin gerçekleşmesi ihtimali düşük olacaktır. Olson, hangi grup çeşitlerinin yetersiz temsil edilmesini beklerdi (Kitabın son iki sayfasına bakın)? Bu gruplar yetersiz temsil ediliyorlar mı? Daha iyi nasıl temsil edilebilirler? (Tüketicilerle ilgili örneğini dikkate alın.)

        (2) Olson (160) görüşünün hayırsever ve dinî lobilerin faaliyetlerini açıklamak açısından pek işlevsel olmayabileceğini söyler. Neden? Yine, düşük bir ekonomik rasyonalite düzeyine ve yüksek bir “ideolojik olarak yönlendirilmiş davranış” düzeyine sahip kitle hareketlerini açıklamak açısından da pek işlevsel olmayabileceğini söyler (162). Bu sınırlar ne kadar etkilidir? Kolektif eylem hakkında hangi düşünce biçimlerini kullanırsak hayırsever ve dinî lobileri ya da kitlesel hareketleri daha iyi anlayabiliriz?

        (3) “Kimlik siyaseti” ne demektir ve Olson’un teorik çerçevesine nasıl yerleştirilebilir? Kimlik temelinde mobilizasyon aslen seçici teşviklere mi dayanır?

        (4) Olson daha büyük fâil gruplarının ortak çıkarlar için birlikte hareket etmekte karşılaştıkları zorluklara vurgu yapar. Bu argüman, bireyler için olduğu ölçüde örgütler ve devletler için de geçerli midir?
        7Bireyler: Öncüller mi, Ürünler mi?Yazılı Ödev
        Foucault şöyle der (218): “[D]isiplin toplumunun oluşumu, kendisinin de bir parçasını oluşturduğu bir dizi tarihsel süreçle—ekonomik [218-221], yargısal-siyasal [221-224] ve son olarak bilimsel [224-28]—bağlantılıdır. Bir disiplin toplumunun oluşumuyla bu üç süreçten en az biri arasındaki bağlantıyı kısaca açıklayın. Foucault’nun “disipline edici iktidar” ve “disiplin toplumu”yla ne kastettiğini (kısaca) açıklamayı unutmayın. (Disiplinin dört boyutu için bkz. “Docile Bodies” ve disipline edici iktidarın üç aracı için bkz. “Three Means of Correct Training”.)

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Foucault’nun disipline edici iktidar anlatısının sosyal bilimsel etkileri üzerine düşünürken “disiplin[in] bireyleri ‘yarattığı’”(170) yönündeki önemli iddiasını ve bununla bağlantılı olarak, sıklıkla, toplumun “kurucu unsurları” olarak görülen bireylerin “’disiplin’ olarak adlandırdığım bu özgül iktidar teknolojisi tarafından imâl” (194) edildikleri fikrini aklınızda tutun. “Disiplin[in] bireyleri yarattığı” hakikati, kolektif eylemin açıklanması ya da uluslararası siyaset hakkındaki bir anlatı ya da Arrow’unki gibi bir kolektif seçim teorisi ya da bireysel özerklik kavramsallaştırmasına dayanan bir normatif teori açısından ne tür bir fark yaratır?

        (2) Foucault, disiplinlerin bedeni hem daha kullanışlı hem de daha itaatkâr yaptıklarını söyler. İtaat ve kullanışlılığın birbirlerine zıt düştükleri örnekler var mıdır?

        (3) Eğer disiplin bireyleri yaratıyorsa, disiplini kim kuruyor? Disiplin toplumunun ortaya çıkışıyla ilgili anlatının varsaydığı bir bireysel fâil anlayışı var mıdır?

        (4) Foucault, “gerçek, bedeni disiplinler formel, hukuki özgürlüklerin temelini oluşturdu” (222) derken ne demek istiyor? Bu tespit (doğru olduğunu varsayarsak) Hayekci bir özgürlük ve hukuk kuralları anlatısının sorunlu olduğuna işaret eder mi?

        (5) Foucault, “disiplin[in] bireyleri yarattığı”nı söyler. Aynı anlamda “bireyleri yaratan” başka toplumsal süreçler var mıdır? Sizce disiplin, bu diğer süreçlerden daha az mı, yoksa daha çok mu önemlidir?
        8Uluslarası Politikada ÖrgütlerYazılı Ödev
        Allison ve Zelikow, Küba füze krizi üzerine bir anlatının yanıtlaması gereken üç soruyu öne çıkartırlar:

        (1) Sovyetler Birliği stratejik taarruz füzelerini Küba’ya neden yerleştirdi;

        (2) Birleşik Devletler neden denizden ablukaya alarak yanıt verdi;

        (3) Sovyetler Birliği füzeleri neden geri çekti? Bu meselelerden hangisi örgüt teorisinden çıkarsanan içgörülerle açıklanabilir—tabii, herhangi biri açıklanabilirse? Yanıtınızda, “örgüt davranışı merceği”nden (197) bakılanan kadar anormal görünen belirli olaylara değinin.

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Olson, işin kontrolüne odaklı sendikacılık üzerine “örgütsel mecburiyetler” temelinde yaptığı açıklamayı Perlman’ın, sendika üyelerinin tercihlerine ve inançlarına odaklanan açıklamasının karşısına koyar. Olson’un, potansiyel beleşçilere seçici fayda sağlama gereğine odaklanan örgütsel mecburiyetler kavramsallaştırması Allison ve Zelikow’un sunduğu, iç normlara ve standart işleyiş prosedürlerine odaklanan örgüt teorisiyle nasıl karşılaştırılabilir? Allison ve Zelikow’un kullandıkları örgüt teorisi biçemi işin kontrolüne odaklı sendikacılıkla ilgili nasıl bir açıklama getirebilir?

        (2) İçerisinde yer alan her bir üyenin, normal şartlar altında, örgüt içerisindeki konumuyla bağlantılı belirli standart prosedürlere uyma ve sıradışı şartlarda ise, standart prosedürleri ihlâl etme pahasına da olsa örgütün iyiliği için harekete geçme sorumluluğunu taşıdığı bir örgütü düşünün. Örgüt teorisi (Allison ve Zelikow’da tasvir edilen türden) böyle bir örgütü ne ölçüde açıklayabilir? Çoğu örgüt böyle hipotetik midir? Değilse, neden değildir?

        (3) Bir devletin davranışlarının kafa karıştırıcı olmasıyla ilgili şu iki açıklamayı ele alın: Açıklamalardan biri başat oyuncuların örgüt temelli rollerine başvurur; diğeri, bu oyuncuların (rolleriyle özellikle alâkalı olmaması muhtemel) inançlarına başvurur. Bu iki açıklama arasından daha ikna edici olana karar verebilmek için ne tür kanıtlara ihtiyaç duyarız?
        9Küresel ToplumYazılı Ödev
        (1) Bull, “modern uluslararası sistemde toplumsal öğe her zaman varolagelmiştir ve varolmaya devam etmektedir” sözüyle neyi kastediyor?

        (2) Bull, bu varolma hâlini nasıl gösteriyor?

        (3) Uluslararası siyasal hayatta “toplumsal öğe”nin mevcudiyetiyle açıklanan ve aksi takdirde açıklanması zor olacak olan örüntüler var mıdır? (Savaş ve güç dengesi üzerine olan tartışmaları göz önüne alın.) “Toplumsal öğe” ifadesiyle neyi kastettiğini açık ve belirgin bir şekilde belirtmeye dikkat edin.

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Bull’un kitabına paralel ama iç siyasete odaklanan bir çalışma düşünün. Kitapta “toplumsal öğe[nin] (Bull’un toplumdan kastettiği şekilde) iç siyasette varolageldiği[nin] ve varolmaya devam ettiği”nin ifade edildiğini farzedin. İç düzenin –ortak çıkarlar ve değerler, ortak kurallar ve ortak kurumlarla [tanımlanan]—bu “toplumsal” kavramsallaştırması, Olson’un tartıştığı kolektif eylemle ilgili meseleler açısından ne tür bir fark yaratabilir? Herhangi bir fark yaratır mı?

        (2)”Toplumsal öğe”nin bir devletler sisteminde varolup olmadığına nasıl karar verirsiniz? Bu bir, ya hep ya hiç meselesi midir? Ya da, farklı sistemler, toplumsal öğeyi farklı düzeylerde mi içerirler? Örneğin, ortak kurumların olduğu, ancak, ortak değerlerin olmadığı bir durumdan bahsedilebilir mi? Ya da, ortak değerler ve kuralların olduğu, ancak, ortak kurumların olmadığı bir durumdan bahsedilebilir mi?

        (3) (Waltzcu) birimler genelinde yapabilirliklerin dağılımının aşağı yukarı sabit kaldığını, ancak, “toplum seviyesinin (daha fazla kurum, daha fazla kural, daha fazla ortak değer ve çıkarlar)” değiştiğini farzedin: uluslararası siyaset açısından farklı sonuçların ortaya çıkmasını bekler misiniz?”

        (4) Bull, “güçler dengesinin muhafazası ilkesi”nin büyük güçlerin lehine ve kü*** güçlerin aleyhine işlediğini söyler (103). Güçler dengesi sisteminin hangi alternatifleri kü*** devletlerin lehine işleyebilir? Peki, Bull’un incelediği, devletler sisteminin alternatifleri hakkında ne söylenebilir (240-47)?
        10Sosyal Normlar ve Kolektif EylemYazılı Ödev
        Elster’a göre, “gündelik Kantçılık ve hakkaniyet normu etkileştiklerinde, tek başlarına olduğundan daha fazla işbirliğine yol açarlar” (205). Kantçılıkla hakkaniyetin birleşik etkileri hakkındaki bu cümleyi açıklayın. Yazınızda, “sosyal normlar” ve “kolektif eylem”in yanı sıra “gündelik Kantçılık” ve “hakkaniyet norm”u hakkında açıklamaya da yer verin.

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Gündelik Kantçılıkla hakkaniyet normunun birleşiminin Olson’un, büyük gruplarda gönüllü işbirliğiyle ilgili sorunlar hakkındaki iddialarına değer kazandırmasını ya da bu iddiaları önemsizleştirmesini beklemek makul müdür?

        (2) Kişilerin hakkaniyet normuyla mı gündelik Kantçılıkla mı motive olduklarını nasıl belirlersiniz? Onlara sormak işe yarar mı? “Evet”se neden? “Hayır”sa neden?

        (3) Gündelik Kantçılık ve hakkaniyet normları, devletler arası ilişkilerde ya da siyasi sınırlar boyunca devlet dışı işbirliğini geliştirmekte ne tür bir role sahiptir?

        (4) Hakkaniyet normlarının ve gündelik Kantçılığın yaygınlığı ne düzeydedir? Daha büyük bir role sahip oldukları belirli toplumsal eylem alanları var mıdır?

        (5) Elster’ın kolektif eylem kavramsallaştırması Rawls’un düzenli toplum fikrini daha akla yatkın kılar mı?
        11Kurumların ÖnemiYazılı Ödev
        Keohane’e göre, “uluslararası rejimlerin işlevsel düzeni” 1970lerde ve 1980lerde parasal ve ticari alanlarda devletler arası işbirliğinin devam etmesini anlamamıza yardımcı olur. Parasal ya da ticari alana odaklanarak uluslararası işbirliğinin hangi unsurlarının (Keohane’e göre) hegemonik istikrar teorisiyle ikna edici bir şekilde açıklanamayacağını ve bunun yerine, açıklama için işlevsel rejim teorisine ihtiyaç duyulduğunu açıklayın. Hegemonik istikrar teorisinin ve işlevsel rejim teorisinin merkezî fikirlerini kısaca anlatmayı ihmâl etmeyin.

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Keohane ve Bull, uluslararası kurumların belirli işlevlere sahip olduklarını (uluslararası düzenin kurulması, karşılıklı olarak faydalı anlaşmaların mümkün kılınması) ileri sürerler. Bu işlevsel iddiaların, uluslararası kurumların varlığını ya da işleyişini açıklamakla alâkası tam olarak nedir?

        (2) Keohane, uluslararası kurumların “bağımsız devletler arasındaki karşılıklı olarak avantaj sağlayan pazarlıkları kolaylaştır”ıcı rolüne vurgu yapar (184). Ancak, hemen hemen bütün koşullar altında muhtemel anlaşmaların büyük bir bölümü karşılıklı olarak avantaj sağlar. Kurumlar geniş bir çeşitlilik arz eden karşılıklı olarak faydalı düzenlemelerin hangilerinin gerçekleşeceğini açıklanmasında ne açıdan faydalıdırlar (tabii, eğer faydalılarsa)?

        (3) Rejimlerin, güvenlikle ilgili sorunlarda ekonomik işbirliği alanında olduğu ölçüde büyük bir rolünün olması akla yatkın mıdır?

        (4) Keohane’e göre, “asıl meseleler çıkarların nasıl tanımlandığı ve devletlerin kendi çıkarlarını tanımlamalarında kurumların nasıl bir etkiye sahip oldukları”dır (99-100). Keohane devlet çıkarlarının oluşumuyla ilgili ikna edici bir açıklama sunuyor mu?

        (5) Gündelik Kantçılık ve/ya da hakkaniyet normları devletlerin kolektif eylemlerinin— rejim oluşturma ve rejimin istikrarı gibi olgular da dahil olmak üzere—açıklanmasında önemli bir role sahip midir?

        (6) Eğer Bull uluslararası düzeni toplumsal temelde kavramsallaştırmasında haklıysa, bu, Keohane’nin rejimler ve işbirliği hakkındaki anlatısı açısından nasıl bir etkiye sahip olur?
        12Demokrasi ve Barış?Yazılı Ödev
        Doyle şöyle der:"Liberal devletler, Realistlerin ‘güvenlik ikilemi’nden, bir bütün olarak görülen dünya siyasi sistemindeki anarşinin yol açtığı güvensizlikten kaçamadılar. Ancak, uluslararası anarşinin etkileri liberal nitelikleri benzeyen devletler arasındaki ilişkiler içerisinde yatıştırıldı.” Bu iddiayı, liberal rejimlerin anarşinin etkilerini nasıl yatıştırdıklarına odaklanarak açıklayın. Güvenlik ikileminin liberal devletler arasındaki ilişkileri aşındırıcı etkisinin olmama—ya da eğer böyle bir etki varsa bunun önemli ölçüde az olması—ihtimalinin nedenlerini nedir?

        İleriye Dönük Sorular
        (1) Waltz’un, liberal devletlerin “birbirleriyle henüz savaşmadıkları” iddiasına yanıtı ne olabilir? Bu iddiaya karşı bir kanıt var mı? İkna edici alternatif bir açıklama var mı?

        (2) Liberal demokrasilerin barışçıl ilişkileri sürdürebildikleri iddasının, demokratik olmayan bölgelerde demokrasinin geliştirilmesi açısından ne tür etkileri vardır?

        (3) Liberal demokrasiler arasındaki barış hakkındaki hangi açıklamalar demokrasilerin demokrasi olmayanlara karşı savaşa eğilimli duruşlarıyla tutarlıdır?

        (4) Demokrasiyi, demokrasiler arasındaki barış anlatısında anayasal liberalizmden ayıran rolü nedir?

        (5) Sen, özgür basının olduğu demokrasilerin yokluktan mustarip olmadıklarını, zira yokluğun seçimle gelen bir hükümeti tamamen gözden düşüreceğini ileri sürmüştür. Demokrasilerin demokrasilerle savaşmayacağı beklentisine sahip olmamızı sağlayacak bu denli güçlü bir neden var mıdır?
         
        Öğrenci Ödevleri
        Waltz üzerine Ödev - Chris Lebron (PDF

        Waltz üzerine Ödev- Caitlin Talmidge (PDF

        Allison/Zelikow üzerine Ödev - Paul Staniland (PDF)  

        Allison üzerine Ödev - Caitlin Talmidge (PDF)

        Bull üzerine Ödev-Paul Staniland (PDF)  

        Elster üzerine Ödev-Chris Lebron (PDF