Konu özeti

 • 8.334 İstatistiksel Mekanik II: Alanların İstatistiksel Fiziği (Bahar 2008)

     Düzey: 
  Lisans Sonrası

  Dersi Veren: 
  Prof. Mehran Kardar 

  Çevirmenler:

  Altuğ Özpineci
  Tek boyutlu bir zincirin yer değiştirmesi, ve kabalaştırma. (şekil Prof. Mehran Kardar'dan.)
  Ders Malzemeleri


   Ders Notları
   Ödevler (çözümsüz)
   Sınavlar ve Çözümleri
  Ders Tanımı


  Bu, istatistiksel mekanik hakkında iki dönemlik bir dersin ikinci dönemidir. Termodinamik yasaları ve sıcaklık, iş, ısı ve entropi kavramları ve termodinamiğin yasaları gibi temel prensipler, 8.334'te incelenmiştir. Hidrodinamik limit ve alanların klasik kuramı gibi modern istatistiksel mekanik başlıkları da araştırılmıştır..

  • Ders İzlencesi

   Amazon logo Herhangi bir atıfın sol tarafındaki amazon logosuna tıklayıp kitabı (veya başka kaynağı) Amazondan alırsanız, MIT OpenCourseWare o ziyaretiniz sırasında yaptığınız herhangi bir alışverişin %10'una kadarını alacaktır. Bu ödemeniz gereken tutarı arttirmayacaktır. Paylaşılan ağlar, Amazon'nu ABD sitesidir, ama OCW'yu amazonun diğer sitelerinden de destekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edin.

   Ders Buluşma Zamanları

   Dersler: 2 seans / hafta, 1.5 saat / seans

   Problem çözme saatleri: 1 seans / hafta, 1.5 saat / seans

   Tanım

   Bu, istatistiksel mekanik hakkında iki dönemlik bir dersin ikinci dönemidir. Termodinamik yasaları ve sıcaklık, iş, ısı ve entropi kavramları ve termodinamiğin yasaları gibi temel prensipler, 8.334'te incelenmiştir. Hidrodinamik limit ve alanların klasik kuramı gibi modern istatistiksel mekanik başlıkları da araştırılmıştır.

   Koşul Ders

   İstatistiksel Mekanik (8.333)

   Taslak

   1. Kollektif Modlar: hidrodinamik limit; simetrilerin ve boyutların önemi; faz geçişlerine ve kritik olgulara giriş. 
   2. Landau-Ginzburg modeli: Ortalama alam kuramı; kritik üsler; Goldstone modları ve alt kritik boyut; salınımlar ve üst kritik boyut. 
   3. Evrensellik: Öz-benzerlik; ölçeklenme varsayımı; Kadanoff'un sezgisel renormalizasyon gurubu (RG), ve üstel özdeşlikler. 
   4. Tedirgeme Kuramı: Diyagramatik açılım; Wilson'un momentum uzayı RG'si, ve ıraksayan tedirgeme serisinin epsilon-açılımı ile yumuşatılması.
   5. Ağ Modelleri: ising, potts, vb.; konum uzayı RGleri (Kümülant, Migdal-Kadanoff); Monte-Carlo benzetimi; sonlu-boyut ölçeklemesi.
   6. Seri Açılımı: düşük sıcaklıklar ve yüksek sıcaklıklar; eşleklik; rastgele yürüme yaratan fonksiyonları; iki boyutlu İsing modelinin tam çözümü. 
   7. İki-boyutlu filmler: cebirsel düzen; topolojik bozukluklar; erime ve hexatik faz geçişleri; doğrusal olmayan sigma modeli. 

   (Zaman kalırsa, aşağıdaki başlıklardan herhangi biri gülüyor

   1. Dinamikler: Langevin denklemleri; korunum yasaları; dinamik evrensellik sınıfları.
   2. Rastgele sistemler: tavlanmışa karşı bastırılmış safsızlıklar; Harris'in kriteri; rastgele bağlar; rastgele alanlar; spin-camları.
   3. Polimerlerin ve diğer ağların ölçeklenme teorileri.

   Kaynaklar

   Bu ders belirli bir metni takip etmez. Aşağıdakiler faydalı kaynak kitaplardır:

   Amazon logo Kardar, Mehran. Statistical Physics of Fields. New York, NY: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521873413.

   Amazon logo Ma, Shang-keng. Modern Theory of Critical Phenomena. Reading, MA: W. A. Benjamin, Advanced Book Program, 1976. ISBN: 9780805366709.

   Amazon logo Stanley, H. Eugene. Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena. New York, NY: Oxford University Press, 1993. ISBN: 9780195014587.

   Amazon logo Amit, Daniel J. Field Theory, the Renormalization Group, and Critical Phenomena. rev. 2nci baskı Singapore: World Scientific, c1984. ISBN: 9789971966102, and 971966115 (pbk).

   Amazon logo Huang, Kerson. Statistical Mechanics. 2nci baskı New York, NY: Wiley, c1987. ISBN: 9780471815181.

   Amazon logo Negele, John W., and Henri Orland. Quantum Many-particle Systems. Redwood City, CA: Addison-Wesley Pub. Co., c1988. ISBN: 9780201125931.

   Amazon logo Feynman, Richard Phillips. Statistical Mechanics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1998. ISBN: 9780201360769.

   Amazon logo Parisi, Giorgio. Statistical Field Theory. Redwood City, CA: Addison-Wesley Pub. Co., 1988. ISBN: 9780201059854.

   Problem Kümeleri

   Ödevler bu dersin önemli bir kısmıdır, ve ortalama ödev puanınız son notunuzun %30'unu oluşturacaktır. Sınıf arkadaşlarınızla, kendi cevaplarınızı yazdığınız, ve önceki yılların çözümlerini kullanmadığınız sürece "çalışma gurupları" halinde tartışabilirsiniz.

   6 tane problem kümesi vardır. Bazen, problem kümelerinde seçmeli olarak işaretlenmiş sorular vardır. Eğer çözerseniz, bu problemler de diğer problemler gibi notlandırılacaktır, ve aldığınız not toplam nota eklenecektir. Dersin genel notunun %30'u (gerekli) problem setlerinden oluşacaktır. Dolayısıyla, seçmeli olmayan bütün problemlerden tam not almak, problemlerden en fazla not olan 30 almanıza yol açacaktır. Seçmeli problemler, gerekli problemlerin bazılarının çözümü doğru olmasa da, problem setlerinde %30'a ulaşmanız için bir imkandır.

   Sınavlar

   3 tane sınıfta yapılacak sınav vardır. Sınıfta yapılan teslerin her biri, son notunuzun %15'ini oluşturur. 

   Final Projesi

   Ögrenciler aşağıdakilerden birini final projesi olarak seçer: 

   1. Araştırma Projesi: Dersle ilgili seçtiğiniz bir konuda, kısa bir makale yazın (Physical Review formatında iki-dört sayfa arası)
   2. Öğretme Sitesi: Kollektif davranışlarla ilgili bir konuda, uzman olmayanlara öğretmek için kullanılabilecek bir web sayfası tasarlayın. 

   Final projesi, ders notunun %25'ini oluşturur.

   Notlandırma

   Son notunuz aşağıdaki tablodan belirlenir:

   AKTİVİTELERYÜZDELERİ
   Soru Takımları30%
   Sınıftakı Sınavlar (3x15%)45%
   Final projesi25%

   • Takvim

    Aşağıdakı takvim, ders anlatım (L) , problem çözme (R) ve sınav (E) seansları hakkında bilgi verir. 
    SEANS #KONULARANAHTAR TARİHLER
    L1Kollektif Davranış, Parçacıklardan Alanlara
    Giriş, fononlar ve esneklik
    Problem kümesi 1
    L2Kollektif Davranış, Parçacıklardan Alanlara(devam)
    Faz geçişleri, kritik davranış
     
    Landau-Ginzburg Yaklaşımı
    Giriş, semer noktası yaklaşımı, ve ortalama-alan kuramı
     
    L3Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam)Kendiliğinden simetri kırılması ve goldstone modları 
    L4Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam)
    Saçılma ve salınımlar, ̇bağdaşıklık fonksiyonları ve alınganlıklar, deneylerle kıyaslama
     
    L5Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam) 
    Gaussiyan integraller, semer noktasına salınım düzeltmeleri, ginzburg kriteri
    Problem kümesi 2
    L6Ölçeklenme Hipotezi 
    Homojenlik varsayımı, bağdaşıklık uzunluğunun ıraksaması, kritik bağdaşıklık fonksiyonları ve öz-benzerlik
    Problem kümesi 1 teslim
    L7Ölçeklenme Hipotezi (devam) 
    Renormalizasyon gurubu (kavramsal), renormalizasyon gurubu (formal)
     
    L8Ölçeklenme Hipotezi (devam) 
    Gaussiyan modeli(doğrudan çözüm), 
    Gaussiyan modeli (renormalizasyon gurubu) 
     
    R1Problem Çözme
    L9Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu 
    Gaussiyan modelde beklenen değerler, tedirgeme kuramında beklenen değerler, tedirgeme kuramını diyagramlarla gösterme , alınganlık
    Problem kümesi 2 teslim
    R2Problem Çözme 
    E1Sınıfta Sınav #1Problem kümesi 3
    L10Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu 
    (devam) 

    Tedirgemeli RG (birinci mertebe) 
     
    L11Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu 
    (devam)
    Tedirgemeli RG (ikinci mertebe), ε-açılımı 
     
    L12Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu 
    (devam) 

    Diğer etkileşimlerin önemsizliği, ε-açılımı üzerine yorumlar
    Problem kümesi 4
    L13Konum Uzayı Renormalizasyon Gurubu 
    Ağ modelleri, d=1'de kesin hesap
     
    L14Konum Uzayı Renormalizasyon Gurubu 
    (devam) 

    Niemeijer-van Leeuwen kümülant yaklaştırması, Migdal-Kadanoff bağ taşıma yaklaştırması
    Problem kümesi 3 teslim
    R3Problem Çözme 
    L15Seri Açılımlar 
    Düşük sıcaklık açılımı, yüksek sıcaklık açılımı, tek boyutlu İsing modelinin tam çözümü  
     
    L16Seri Açılımlar (devam) 
    İki boyutlu İsing modelinde öz-eşleklik, üç boyutlu İsing modelinin eşleği
    Problem kümesi 4 teslim
    R4Problem ÇözmeProblem kümesi 5
    E2Sınıfta Sınav #2
    L17Seri Açılımlar (devam) 
    Hayalet ilmekleri üzerinden toplam
     
    L18Seri Açılımlar (devam) 
    Kare Ağ İsing modelinin tam serbest enerjisi 
     
    R5Problem Çözme
    L19Seri Açılımlar (devam) 
    İki boyutlu İsing modelinin kritik davranışı
    Problem kümesi 5 teslim
    L20Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler
    Doğrusal olmayan σ-modeli
    Problem kümesi 6
    L21Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam
    XY modelinde topolojik kusurlar
     
    L22Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam)Coulomb gazı için renormalizasyon gurubu  
    L23Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam) 
    İki boyutlu katılar, iki boyutlu erime
     
    L24Kayıplı Dinamik
    Bir parçacığın Brown hareketi
    R6Problem Çözme 
    L25Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam) 
    Bir alanın denge dinamikleri, korunan bir alanın dinamikleri
    Problem kümesi 6 teslim
    E3Sınıfta Sınav #3 
    L26Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam)Dengedeki sistemlerde genel ölçek değişmezliği, Açık sistemlerin denge dışı dinamiklari, büyüyen yüzeyin dinamiği Final projesi teslim süresi L26'dan iki gün sonra

    • Ders Notları


     SEANS #KONULARDERS NOTLARI
     L1Kollektif Davranış, Parçacıklardan Alanlara
     Giriş, fononlar ve esneklik
     (PDF)
     L2Kollektif Davranış, Parçacıklardan Alanlara(devam)
     Faz geçişleri, kritik davranış
      
     Landau-Ginzburg Yaklaşımı
     Giriş, semer noktası yaklaşımı, ve ortalama-alan kuramı
     (PDF)
     L3Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam)Kendiliğinden simetri kırılması ve goldstone modları(PDF)
     L4Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam)
     Saçılma ve salınımlar, ̇bağdaşıklık fonksiyonları ve alınganlıklar, deneylerle kıyaslama
     (PDF)
     L5Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam) 
     Gaussiyan integraller, semer noktasına salınım düzeltmeleri, ginzburg kriteri bsp;
     (PDF)
     L6Ölçeklenme Hipotezi 
     Homojenlik varsayımı, bağdaşıklık uzunluğunun ıraksaması, kritik bağdaşıklık fonksiyonları ve öz-benzerlik bsp;
     (PDF)
     L7Ölçeklenme Hipotezi (devam) 
     Renormalizasyon gurubu (kavramsal), renormalizasyon gurubu (formal) bsp;
     (PDF)
     L8Ölçeklenme Hipotezi (devam) 
     Gaussiyan modeli(doğrudan çözüm), 
     Gaussiyan modeli (renormalizasyon gurubu) 
     (PDF)
     L9Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu 
     Gaussiyan modelde beklenen değerler, tedirgeme kuramında beklenen değerler, tedirgeme kuramını diyagramlarla gösterme , alınganlık bsp;
     (PDF)
     L10Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu 
     (devam) 

     Tedirgemeli RG (birinci mertebe) 
     (PDF)
     L11Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu 
     (devam)
     Tedirgemeli RG (ikinci mertebe), ε-açılımı 
     (PDF)
     L12Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu 
     (devam) 

     Diğer etkileşimlerin önemsizliği, ε-açılımı üzerine yorumlar bsp;
     (PDF)
     L13Konum Uzayı Renormalizasyon Gurubu 
     Ağ modelleri, d=1'de kesin hesap bsp;
     (PDF)
     L14Konum Uzayı Renormalizasyon Gurubu 
     (devam) 

     Niemeijer-van Leeuwen kümülant yaklaştırması, Migdal-Kadanoff bağ taşıma yaklaştırması bsp;
     (PDF)
     L15Seri Açılımlar 
     Düşük sıcaklık açılımı, yüksek sıcaklık açılımı, tek boyutlu İsing modelinin tam çözümü  bsp;
     (PDF)
     L16Seri Açılımlar (devam) 
     İki boyutlu İsing modelinde öz-eşleklik, üç boyutlu İsing modelinin eşleği bsp;
     (PDF)
     L17Seri Açılımlar (devam) 
     Hayalet ilmekleri üzerinden toplam bsp;
     (PDF)
     L18Seri Açılımlar (devam) 
     Kare Ağ İsing modelinin tam serbest enerjisi 
     (PDF)
     L19Seri Açılımlar (devam) 
     İki boyutlu İsing modelinin kritik davranışı bsp;
     (PDF)
     L20Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler
     Doğrusal olmayan σ-modeli
     (PDF)
     L21Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam
     XY modelinde topolojik kusurlar bsp;
     (PDF)
     L22Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam)Coulomb gazı için renormalizasyon gurubu (PDF)
     L23Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam) 
     İki boyutlu katılar, iki boyutlu erime
     (PDF)
     L24Kayıplı Dinamik
     Bir parçacığın Brown hareketi
     (PDF)
     L25Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam) 
     Bir alanın denge dinamikleri, korunan bir alanın dinamikleri
     (PDF)
     L26Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam)Dengedeki sistemlerde genel ölçek değişmezliği, Açık sistemlerin denge dışı dinamiklari, büyüyen yüzeyin dinamiği (PDF)

     • Ödevler

      Ödevler tabloda belirtilen seanslarda teslim edilmelidir.
      SEANS #ÖDEVLER
      L6Problem kümesi 1 (PDF)
      L9Problem kümesi 2 (PDF)
      L14Problem kümesi 3 (PDF)
      L16Problem kümesi 4 (PDF)
      L19Problem kümesi 5 (PDF)
      L25Problem kümesi 6 (PDF)

      • Sınavlar

       Sınıftaki 3 sinavın tamamı problem kümelerindeki sorulardan oluşmuştur. Sınavlar 'kapalı kitaptır,' ancak öğrenciler tek taraflı yazılmış formül sayfası getirebilirler.

       Aşağıda, önceki sınavlardan tekrar problemleri vardır.

       SINAV #SINAV TEKRARLARISINAV TEKRAR ÇÖZÜMLERİ
       1Sınav #1 tekrarı (PDF)(PDF)
       2Sınav #2 tekrarı (PDF)(PDF)
       3Sınav #3 tekrarı (PDF)(PDF)

       • Projeler

        Projeler, ders notunun %25'ini oluşturur. Lütfen aşağıdaki ikisinden birini final projesi olarak seçin:

        1. Araştırma Projesi

        Ders konusuyla ilgili seçeceğiniz bir konuda kısa bir makale yazın (Physical Review formatında iki ile dört sayfa arası). Başlık, özet ve kaynakçasıyla beraber normal bir makale şeklinde olmalıdır. Ana metin, giriş ve sonuç içermelidir (ayrı alt bölümler olup olmadıkları önemli değildir). 

        İdeal bir proje, literatürün tartışılması, analitik veya nümerik bir yöntemin tartışılması, ve deneysal datanın uygulanması/analizinin bir karışımı olmalıdır.

        Öğrenciler, ortak makalenin dipnotunda yazarın katkıları açıkça belirtildiği sürece, guruplar halinde ortak çalışabilirler. (Bu tarz işbirliklerinde, makalenin uzunluğu orantılı bir şekilde uzatılabilir.) Açıkça, ilk güçlük, kısa bir sürede yapılabilecek ilginç bir problem bulmaktır.

        2. Öğretim Sitesi

        Kollektif davranışlarla ilgili bir konuya, uzman olmayanlara öğretmek için kullanılabilecek bir web sayfası tasarlayın. Örnek olarak, bir lise hocasının, konuyu, bir şeref sınıfına sizin web sayfanızı kullanarak, bir saatlik bir derste öğreteceğini düşünün. Bu bağlamda, giriş malzemesi, ve ilgilenen öğrencilerin devam edebilmesi için kaynaklar içermelidir. Sunum, çeşitli uzman olmayan dinleyicilerin ilgisini çekerek bu ilgiyi devam ettirebilmek için, renkli ve dinamik (mesela şekiller, canlandırmalar, kü*** uygulamalar, vb. içererek) olmalıdır. Bir model olarak, takip eden Bose–Einstein yoğuşmasına girişi inceleyebilirsiniz.