Ders Notları

SEANS # KONULAR DERS NOTLARI
L1 Kollektif Davranış, Parçacıklardan Alanlara
Giriş, fononlar ve esneklik
(PDF)
L2 Kollektif Davranış, Parçacıklardan Alanlara (devam)
Faz geçişleri, kritik davranış
 
Landau-Ginzburg Yaklaşımı
Giriş, semer noktası yaklaşımı, ve ortalama-alan kuramı
(PDF)
L3 Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam) Kendiliğinden simetri kırılması ve goldstone modları (PDF)
L4 Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam)
Saçılma ve salınımlar, ̇bağdaşıklık fonksiyonları ve alınganlıklar, deneylerle kıyaslama
(PDF)
L5 Landau-Ginzburg Yaklaşımı (devam)
Gaussiyan integraller, semer noktasına salınım düzeltmeleri, ginzburg kriteri bsp;
(PDF)
L6 Ölçeklenme Hipotezi
Homojenlik varsayımı, bağdaşıklık uzunluğunun ıraksaması, kritik bağdaşıklık fonksiyonları ve öz-benzerlik bsp;
(PDF)
L7 Ölçeklenme Hipotezi (devam)
Renormalizasyon gurubu (kavramsal), renormalizasyon gurubu (formal) bsp;
(PDF)
L8 Ölçeklenme Hipotezi (devam)
Gaussiyan modeli(doğrudan çözüm),
Gaussiyan modeli (renormalizasyon gurubu) 
(PDF)
L9 Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu
Gaussiyan modelde beklenen değerler, tedirgeme kuramında beklenen değerler, tedirgeme kuramını diyagramlarla gösterme , alınganlık bsp;
(PDF)
L10 Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu
(devam)

Tedirgemeli RG (birinci mertebe) 
(PDF)
L11 Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu
(devam)
Tedirgemeli RG (ikinci mertebe), ε-açılımı 
(PDF)
L12 Tedirgemeli Renormalizasyon Gurubu
(devam)

Diğer etkileşimlerin önemsizliği, ε-açılımı üzerine yorumlar bsp;
(PDF)
L13 Konum Uzayı Renormalizasyon Gurubu
Ağ modelleri, d=1'de kesin hesap bsp;
(PDF)
L14 Konum Uzayı Renormalizasyon Gurubu
(devam)

Niemeijer-van Leeuwen kümülant yaklaştırması, Migdal-Kadanoff bağ taşıma yaklaştırması bsp;
(PDF)
L15 Seri Açılımlar
Düşük sıcaklık açılımı, yüksek sıcaklık açılımı, tek boyutlu İsing modelinin tam çözümü  bsp;
(PDF)
L16 Seri Açılımlar (devam)
İki boyutlu İsing modelinde öz-eşleklik, üç boyutlu İsing modelinin eşleği bsp;
(PDF)
L17 Seri Açılımlar (devam)
Hayalet ilmekleri üzerinden toplam bsp;
(PDF)
L18 Seri Açılımlar (devam)
Kare Ağ İsing modelinin tam serbest enerjisi 
(PDF)
L19 Seri Açılımlar (devam)
İki boyutlu İsing modelinin kritik davranışı bsp;
(PDF)
L20 Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler
Doğrusal olmayan σ-modeli
(PDF)
L21 Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam)
XY modelinde topolojik kusurlar bsp;
(PDF)
L22 Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam) Coulomb gazı için renormalizasyon gurubu  (PDF)
L23 Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam)
İki boyutlu katılar, iki boyutlu erime
(PDF)
L24 Kayıplı Dinamik
Bir parçacığın Brown hareketi
(PDF)
L25 Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam)
Bir alanın denge dinamikleri, korunan bir alanın dinamikleri
(PDF)
L26 Düşük Sıcaklıklardaki Sürekli Spinler(devam) Dengedeki sistemlerde genel ölçek değişmezliği, Açık sistemlerin denge dışı dinamiklari, büyüyen yüzeyin dinamiği  (PDF)