Konu özeti

 • 5.61 Fizikokimya I (Sonbahar 2007)
  Düzey: 
  Lisans

  Öğretim Üyesi: 
  Prof. Robert Guy Griffin

  Çevirmenler:

  Prof. Dr. Nursel Pekel Bayramgil
  Kuantum harmonik osilatörde ilk dört enerji seviyesinin dalga fonksiyonları ve olasılık dağılımları (MIT Açık Ders Malzemelerinden alıntıdır.)
  Dersin Kapsamı


  Seçilmiş ders notları

  Sınavlar (çözümleri verilmemiş)  Dersin Tanımı


  Bu derste, kuantum mekaniğine giriş yer almaktadır. Ders; kuantum teorisinin tarihsel gelişimi, parçacık ve dalga özellikleri, dalga mekaniği ve basit sistemlere uyarlanması - bir kutudaki parçacık, harmonik osilatör, rijit rotor ve hidrojen atomunun incelenmesiyle başlar, atomik yapının ve Periyodik Çizelgenin yorumlanmasıyla devam eder. Son bölümlerde, değerlik bağı ve moleküler orbital teori, moleküler yapı, spektroskopi dâhil kimyasal bağlanmaya ilişkin uygulamalar yer alır.
  Teşekkür  5.61 Fizikokimya I dersinin materyali, uzun yıllardır geliştirilmekte olup, pek çok fakülte üyesinin ders içeriğinin gelişmesine katkısı olmuştur. Bu dersin,  “Açık Ders Malzemeleri” bağlantısı üzerinden ulaşılabilecek orijinal baskısı, 1990’ ın başlarında Prof. Sylvia T. Ceyer tarafından hazırlanmıştır. Bu baskı, Prof. Keith A. Nelson tarafından revize edilmiş ve elektronik forma uyarlanmıştır. Mevcut baskısına, yakın geçmişte bu dersin öğreticileri arasında yer alan profesörler; Moungi G. Bawendi, Robert W. Field, Robert G. Griffin, Robert J. Dilbey ve John S. Waugh’ un ilâve katkıları olmuştur.


  • Ders İzlencesi

   Ders zamanları
   Dersler: Haftada 3 kez, her biri 1 saat
   Tekrar: Haftada 1 kez, 1 saat

   Ders kitabı
   McQuarrie, Donald A. Quantum Chemistry. 2nd ed. Sausalito, CA: University Science Books, 2007. ISBN: 9781891389504.

   Diğer kitaplar
   Atkins, P., and J. de Paula. Physical Chemistry. 7th ed. New York, NY: W.H. Freeman and Company, 2001. ISBN: 9780716735397.
   Silbey, R., R. Alberty, and M. Bawendi. Physical Chemistry. 4th ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 9780471215042.
   Karplus, M., and R. Porter. Atoms and Molecules: An Introduction for Students of Physical Chemistry. Reading, MA: Addison Wesley, 1970. ISBN: 9780805352184.

   Sınavlar
   Sömestr süresince 1’er saatlik üç sınav ve önceden programlanmış bir final sınavı yapılacaktır. Her sınavdan önce sınavların içeriğinin özet olarak yer aldığı bir bilgilendirme kâğıdı dağıtılacaktır. Bütün sınavlar, kapalı-not ve kapalı-kitap esasına göre yapılacaktır. Her sınavdan önce açıklama yapılacaktır.

   Ödev
   Her hafta problem verilecektir. Geç gelen ödevler kabul edilmeyecektir. Ödev, dersi anlatan hoca tarafından puanlandırılacak ve derste geri verilecektir. 

   Puanlama
   Bu derste toplam 600 puan aşağıdaki gibi dağıtılmıştır:

   FAALİYETPUAN
   Ödev100
   Sınavlar300 (her biri 100 puan)
   Final sınavı200
   Toplam600

   Açıklamalar
   Her sınavdan önce açıklama yapılacaktır.

   Takvim
   Aşağıdaki takvimde, dersin, ders konuları (D) ve sınavlarına (S) ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 

   DERS NOKONULARÖNEMLİ NOTLAR
   D1Tarihsel Gelişim 
   D2Niels Bohr Atomu 
   D3Dalga Yapısı, de Broglie Dalga Boyu 
   D4Belirsizlik ilkesi 
   D5Durağan Dalgalar, Schrödinger DenklemiProblemler 1
   D6Bir Kutudaki Parçacık 
   D7Olasılıklar, Tahminî Değerler, Operatörler I 
   D8Olasılıklar, Tahminî Değerler, Operatörler IIProblemler 2
   D9Kuantum Mekaniğin Postülatları I 
   D10Kuantum Mekaniğin Postülatları IIProblemler 3
   D11Klasik Harmonik Osilatör 
   D12Kuantum Harmonik Osilatör 
   S1Birinci sınav 
   D13Tünelleme 
   D14Üç Boyutlu SistemlerProblemler 4
   D15Rijit Rotor 
   D16Küresel Harmonikler 
   D17Açısal Momentum 
   D18Hidrojen Atomu IProblemler 5
   D19Hidrojen Atomu II 
   D20Varyasyon İlkesi 
   D21Helyum Atomu 
   S2İkinci sınav 
   D22Hartree-Fock, Tutarlı Alan İterasyonları 
   D23Elektron SpiniProblemler 6
   D24Pauli İlkesi 
   D25Born-Oppenheimer Yaklaşımı 
   D26Moleküler Orbital Teori, H2+ 
   D27AODK-MO TeoriProblemler 7
   S3Üçüncü sınav 
   D28Kalitatif Moleküler Orbital Teori 
   D29Modern Elektronik Yapı Teorisi 
   D30Işığın Madde ile Etkileşimi 
   D31Titreşim SpektrumlarıProblemler 8
   D32NMR Spektroskopisi I 
   D33NMR Spektroskopisi II 
   D34Pertürbasyon TeorisiProblemler 9
   D35Titreşimsel  Harmonik Olmama Durumu 
   D36Kristal Alan Hâlleri 
   S4Final sınavı 

   • Okumalar

    Ders Kitabı: 

    Okuma sütunu, ders kitabındaki ilgili bölüme atıfta bulunmaktadır:

    McQuarrie, Donald A. Quantum Chemistry. 2nd ed. Sausalito, CA: University Science Books, 2007. ISBN: 9781891389504.

     
    DERS NOKONULAROKUMA
    D1Tarihsel Gelişim1. Bölüm
    D2Niels Bohr Atomu 
    D3Dalga Yapısı, de Broglie Dalga Boyu2. Bölüm
    D4Belirsizlik ilkesi 
    D5Durağan Dalgalar, Schrödinger Denklemi3. Bölüm
    D6Bir Kutudaki Parçacık 
    D7Olasılıklar, Tahminî Değerler, Operatörler I 
    D8Olasılıklar, Tahminî Değerler, Operatörler II4. Bölüm
    D9Kuantum Mekaniğin Postülatları I 
    D10Kuantum Mekaniğin Postülatları II 
    D11Klasik Harmonik Osilatör5. Bölüm
    D12Kuantum Harmonik Osilatör 
    D13Tünelleme 
    D14Üç Boyutlu Sistemler6. Bölüm
    D15Rijit Rotor 
    D16Küresel Harmonikler 
    D17Açısal Momentum 
    D18Hidrojen Atomu I7.1 ve 7.5.Bölüm
    D19Hidrojen Atomu II 
    D20Varyasyon İlkesi8.1 ve 8.2.Bölüm
    D21Helyum Atomu9.1 ve 9.4.Bölüm 
    D22Hartree-Fock, Tutarlı Alan İterasyonları 
    D23Elektron Spini 
    D24Pauli İlkesi 
    D25Born-Oppenheimer Yaklaşımı10.1 ve10.5.Bölüm 
    D26Moleküler Orbital Teori, H2+ 
    D27AODK-MO Teori11.Bölüm
    D28Kalitatif Moleküler Orbital Teori 
    D29Modern Elektronik Yapı Teorisi 
    D30Işığın Madde ile Etkileşimi8.5 ve 8.6.Bölüm 
    D31Titreşim Spektrumları 
    D32NMR Spektroskopisi I 
    D33NMR Spektroskopisi II 
    D34Pertürbasyon Teorisi 
    D35Titreşimsel  Harmonik Olmama Durumu 
    D36Kristal Alan Hâlleri 

    • Ders Notları

     DERS NOKONULARDERS NOTLARI
     D1Tarihsel Gelişim(PDF)
     D2Niels Bohr Atomu(PDF)
     D3Dalga Yapısı, de Broglie Dalga Boyu(PDF)
     D4Belirsizlik ilkesi(PDF)
     D5Durağan Dalgalar, Schrödinger Denklemi(PDF)
     D6Bir Kutudaki Parçacık(PDF)
     D7Olasılıklar, Tahminî Değerler, Operatörler I(PDF)
     D8Olasılıklar, Tahminî Değerler, Operatörler II(PDF)
     D9Kuantum Mekaniğin Postülatları I(PDF)
     D10Kuantum Mekaniğin Postülatları II(PDF)
     D11Klasik Harmonik Osilatör(PDF)
     D12Kuantum Harmonik Osilatör

     (PDF)

     İlâve Not 1 (PDF)

     İlâve Not 2 (PDF)

     D13Tünelleme
     D14Üç Boyutlu Sistemler
     D15Rijit Rotor
     D16Küresel Harmonikler(PDF)
     D17Açısal Momentum(PDF)
     D18Hidrojen Atomu I(PDF)
     D19Hidrojen Atomu II(PDF)
     D20Varyasyon İlkesi(PDF)
     D21Helyum Atomu(PDF)
     D22Hartree-Fock, Tutarlı Alan İterasyonları
     D23Elektron Spini(PDF)
     D24Pauli İlkesi(PDF)
     D25Born-Oppenheimer Yaklaşımı(PDF)
     D26Moleküler Orbital Teori, H2+(PDF)
     D27AODK-MO Teori(PDF)
     D28Kalitatif Moleküler Orbital Teori(PDF)
     D29Modern Elektronik Yapı Teorisi
     D30Işığın Madde ile Etkileşimi(PDF)
     D31Titreşim Spektrumları(PDF)
     D32NMR Spektroskopisi I(PDF)
     D33NMR Spektroskopisi II
     D34Pertürbasyon Teorisi(PDF)
     D35Titreşimsel Harmonik Olmama Durumu(PDF)
     D36Kristal Alan Hâlleri(PDF)

     • Ödevler

      Ödev olarak verilen problemlere aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir:

      Temel Kaynak
      McQuarrie, Donald A. Quantum Chemistry. Sausalito, CA: University Science Books, 1983. ISBN: 9780935702132.

      Diğer Yardımcı Kaynaklar
      Griffiths, David J. Introduction to Quantum Mechanics. 2nd ed. San Francisco, CA: Benjamin-Cummings Publishing Co., 2004. ISBN: 9780131118928.

      Karplus, M., and R. N. Porter. Atoms and Molecules: An Introduction for Students of Physical Chemistry. San Francisco, CA: Benjamin-Cummings Publishing Co., 1970. ISBN: 9780805352184.

      Levine, Ira N. Quantum Chemistry. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999. ISBN: 9780136855125.

      McQuarrie, Donald A., and John D. Simon. Physical Chemistry: A Molecular Approach. 1st ed. Sausalito, CA: University Science Books, 1997. ISBN: 9780935702996.

      Silbey, R., R. Alberty, and M. Bawendi. Physical Chemistry. New York, NY: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 9780471215042.


      • Sınavlar

       Sömestr süresince 1’er saatlik üç sınav yapılacaktır. Bütün sınavlar, kapalı-not ve kapalı-kitap esasına göre yapılacak ancak, sınavla ilgili yararlanılacak bilgiler dağıtılacaktır. 

       SINAV NOKAPSADIĞI BÖLÜMLERSAĞLANAN BİLGİ
       S1D1 - D111. sınavla ilgili sabit ve formüller (PDF)
       S2D12 - D212. sınavla ilgili sabit ve formüller (PDF)
       S3D22 - D273. sınavla ilgili sabit ve formüller (PDF)
       S4D1 - D26Final sınavı ile ilgili sabit ve formüller (PDF)