Ders Notları

DERS NO KONULAR DERS NOTLARI
D1 Tarihsel Gelişim (PDF)
D2 Niels Bohr Atomu (PDF)
D3 Dalga Yapısı, de Broglie Dalga Boyu (PDF)
D4 Belirsizlik ilkesi (PDF)
D5 Durağan Dalgalar, Schrödinger Denklemi (PDF)
D6 Bir Kutudaki Parçacık (PDF)
D7 Olasılıklar, Tahminî Değerler, Operatörler I (PDF)
D8 Olasılıklar, Tahminî Değerler, Operatörler II (PDF)
D9 Kuantum Mekaniğin Postülatları I (PDF)
D10 Kuantum Mekaniğin Postülatları II (PDF)
D11 Klasik Harmonik Osilatör (PDF)
D12 Kuantum Harmonik Osilatör

(PDF)
İlâve Not 1 (PDF)
İlâve Not 2 (PDF)

D13 Tünelleme
D14 Üç Boyutlu Sistemler
D15 Rijit Rotor
D16 Küresel Harmonikler (PDF)
D17 Açısal Momentum (PDF)
D18 Hidrojen Atomu I (PDF)
D19 Hidrojen Atomu II (PDF)
D20 Varyasyon İlkesi (PDF)
D21 Helyum Atomu (PDF)
D22 Hartree-Fock, Tutarlı Alan İterasyonları
D23 Elektron Spini (PDF)
D24 Pauli İlkesi (PDF)
D25 Born-Oppenheimer Yaklaşımı (PDF)
D26 Moleküler Orbital Teori, H2+ (PDF)
D27 AODK-MO Teori (PDF)
D28 Kalitatif Moleküler Orbital Teori (PDF)
D29 Modern Elektronik Yapı Teorisi
D30 Işığın Madde ile Etkileşimi (PDF)
D31 Titreşim Spektrumları (PDF)
D32 NMR Spektroskopisi I (PDF)
D33 NMR Spektroskopisi II
D34 Pertürbasyon Teorisi (PDF)
D35 Titreşimsel Harmonik Olmama Durumu (PDF)
D36 Kristal Alan Hâlleri (PDF)