Ders Notları

 
DERS NUMARALARI KONULAR
1 Neden Hesaplanabilirlik Çalışılmalı? (PDF)
2-3 Anahtar Hesaplanabilirlik Kavramları (PDF)
4 Aritmetik Dili (PDF)
5 Church-Turing Savı (PDF)
6 Aritmetiğin Standart Olmayan Modelleri (PDF)
7 Gödel Numaralandırması (PDF)
8 Robinson Aritmetiği (PDF)
9-10 İspatların Kodlanması (PDF)
11-12 Peano Aritmetiği (PDF)
13-14 Kendine Gönderim Lemması (PDF)
15-16 Birinci Eksiklik Teoremi (PDF)
17 Yorumlamalar (PDF)
18 Tarski’nin Doğruluk Kuramı (PDF)
19 Lucas ve Benacerraf’ın “Gödel, Mechanism, and Mind” Makaleleri
20-21 İkinci Eksiklik Teoremi (PDF)
22 Kiplik Mantığına Giriş (PDF)
23-24 İspatlanabilirlik Mantığı (PDF)
25 Üs Almanın Tanımlanması (PDF)