Konu özeti

 • 14.381 İktisatta İstatistiksel Yöntem Bahar 2006

  Düzey: 
  Lisansüstü

  Öğretim Üyesi: 
  Prof. Victor Chernozhukov

  Çevirmenler:
  Doç. Dr. Gökhan Özertan

  Bir eğrinin doğrusal kamalar ile K=3 ve K=8 için yaklaştırılması. Eğri kabul edilebilir bir ölçüde yaklaştırılmıştır (Çizim Prof. Victor Chernozhukov'a aittir.


  Dersin Özellikleri


  Ders Notları

  Ödevler (çözümsüz)
  Sınavlar(çözümsüz)

  Dersin Tanımı


  Bu ders, öğrencileri takip eden dönemlerde alacakları ekonometri derslerine hazırlamak üzere istatistik teorisini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, istatistik teorisinin temel prensiplerini vurgulamaktadır. Olasılığa yönelik temel bir tekrar yapılacaktır; ancak, bu konuların bilindiği varsayılmaktadır. Ders, basit regresyon analizini de kapsamaktadır. İşlenecek konular arasında olasılık, rastsal örneklemler, yanaşıklık yöntemleri, nokta tahminleri, tahmincilerin değerlendirilmesi, Cramer-Rao teoremi, önsav sınamaları, Neyman Pearson lema, Olabilirlik Oranı Testi, aralık tahmini, en iyi doğrusal öndeyici, en iyi doğrusal yaklaşıklık, koşullu beklenti fonksiyonu, işlevsel biçimleri oluşturmak, regresyon cebiri, Gauss-Markov eniyiliği, sonlu örneklemlerde çıkarsama, tutarlılık, yanaşık normallik, farklı yayılım ve kendiyle ilgileşim yer almaktadır.


  • İzlence

   Ders Saatleri

   Dersler: haftada iki kez 1.5 saatlik ders

   Ek Çalışma Saati: haftada bir kez 1 saat

   Tanıtım

   Bu ders, öğrencileri takip eden dönemlerde alacakları ekonometri derslerine hazırlamak üzere istatistik teorisini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, istatistik teorisinin temel prensiplerini vurgulamaktadır. Olasılığa yönelik temel bir tekrar yapılacaktır; ancak, bu konuların bilindiği varsayılmaktadır. Ders, basit regresyon analizini de kapsamaktadır. İşlenecek konular arasında olasılık, rastsal örneklemler, yanaşıklık yöntemleri, nokta tahminleri, tahmincilerin değerlendirilmesi, Cramer-Rao teoremi, önsav sınamaları, Neyman Pearson lema, Olabilirlik Oranı Testi, aralık tahmini, en iyi doğrusal öndeyici, en iyi doğrusal yaklaşıklık, koşullu beklenti fonksiyonu, işlevsel biçimleri oluşturmak, regresyon cebiri, Gauss-Markov eniyiliği, sonlu örneklemlerde çıkarsama, tutarlılık, yanaşık normallik, farklı yayılım ve kendiyle ilgileşim yer almaktadır.

   Önkoşullar

   Bu dersin önkoşulu Cebir (18.02) ve öğretim üyesinin iznidir.

   Dersin koşulları

   Her hafta iki ders ve bir ek çalışma saati olacaktır.

   Ödevler yaklaşık olarak her iki haftada bir verilecektir. Statistical Inference kitabındaki soruların cevapları verilecektir. Bu soruları cevaplara bakmadan çözmeye çalışmanız önemlidir.

   Ders Kitapları

   Bölüm 1

   Yakından takip edilecek ders kitabı şudur:

   Casella, George, and Roger Berger. Statistical Inference. 2nd ed. Pacific Grove, CA: Thomson Learning, 2001. ISBN: 9780534243128.

   Bu kitap, Bölüm 1'in içerdiği tüm konuları kapsamaktadır ve hem uygulamaya yönelik bir çok problem sunmakta hem de mükemmeler referanslar vermektedir.

   Bölüm 2

   Greene, William. Econometric Analysis. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2002. ISBN: 9780130661890.

   Kitabın baskı hataları şu sayfadadır.

   Bu konuları regresyonu kapsayan diğer ders kitaplarında da bulabilirsiniz.

   Notlandırma

   FAALİYETLER

   AĞIRLIKLAR

   Ödevler

   %40 (Bölüm 1: %15 ve Bölüm 2: %25)

   Vize Bölüm 1

   %35

   Final Sınavı

   %25

   Derse Referans Verme

   Ders materyalini kullanırken lütfen şu şekilde referans veriniz:

   Victor Chernozhukov, course materials for 14.381 Statistical Method in Economics, Fall 2006. MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts Institute of Technology. İndirme tarihi [Gün Ay Yıl].

   Kapsanan Konular

   Bölüm 1

   A. Olasılığın kısa tekrarı

   B. Rastsal örneklemler ve yaklaşıklık yöntemleri

   1. Örneklem ve rastsal değişkenlerin toplamları
   2. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi

   C. İstatistik teorisi

   1. Nokta tahmini
   2. Tahmincilerin değerlendirilmesi: Yansızlık, yeterlilik, tutarlılık ve Cramer-Rao teoremi
   3. Önsav sınaması, Neyman Pearson lema, Olabilirlik Oranı ve ilgili testler
   4. Aralık tahmini

   Bölüm 2

   D. Regresyonun temelleri

   1. İktisatta regresyon
   2. En iyi doğrusal öndeyici
   3. En iyi doğrusal yaklaşıklık
   4. Koşullu beklenti fonksiyonu
   5. İşlevsel biçimleri oluşturmak

   E. Sonlu örneklemlerde regresyon

   1. Basit regresyon cebiri
   2. Gauss-Markov eniyiliği
   3. Sonlu örneklemlerde normallik ve normal dışılık durumlarında çıkarsama

   F. Büyük örneklemlerde regresyon

   1. Tutarlılık
   2. Yanaşık normallik
   3. Farklı yayılım
   4. Kendisiyle ilgileşim

   G. Seçilmiş konular (zaman yeterse)

   • Okumalar

    Ders Kitapları

    Bölüm 1

    Yakından takip edilecek ders kitabı şudur:

    Casella, George, and Roger Berger. Statistical Inference . 2nd ed. Pacific Grove, CA: Thomson Learning, 2002. ISBN: 9780534243128.

    Bu kitap Bölüm 1'deki tüm konuları içermektedir ve uygulamaya yönelik bir çok soru ve mükemmel referansları kapsamaktadır.

    Bölüm 2

    Greene, William. Econometric Analysis. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003. ISBN: 9780130661890.

    Kitaptaki basım hataları şu sayfadadır.

    Bu içerikleri regresyon konularını kapsayan diğer ders kitaplarında da bulabilirsiniz.

    Konulara Göre Okumalar

    Bölüm I

    BAŞLIKOKUMALAR
    A. Olasılığın kısa tekrarı
    Olasılığın kısa tekrarıCasella and Berger. Statistical Inference.Bölümler 1-4.
    B. Rastsal örneklemler ve Random samples and yanaşıklık yöntemleri
    Örnekleme ve rastsal değişkenlerin toplamlarıCasella and Berger. Statistical Inference.Bölümler 5.1-5.3.
    Büyük sayılar kanunu ve Merkezi Limit TeoremiCasella and Berger. Statistical Inference.Bölüm 5.5.
    C. İstatistik Teorisi
    Nokta tahminiCasella and Berger. Statistical Inference.Bölümler 7.2 ve 6.2.1.
    Tahmincilerin değerlendirilmesi: Yansızlık, yeterlilik, tutarlılık ve Cramer-Rao teoremiCasella and Berger. Statistical Inference.Bölümler 7.3, 6.2.1, 6.2.2, and 10.1.
    Aralık tahminiCasella and Berger. Statistical Inference.Bölüm 9 ve Bölüm 10.4.

    Bölüm II

    KONULAROKUMALAR
    D. Regresyonun temelleri
    İktisatta regresyon

    Greene. Econometric Analysis. Bölüm 2 ve 3 (Bölüm 7 ve 8'e de bakınız)

    Varian, H. "Econometrics." Microeconomic Analysis, Bölüm 12. 3rd ed. New York, NY: W.W. Norton and Company, 1992, pp. 198-214. ISBN: 9780393957358.

    Newey, W. "Convergence Rates and Asymptotic Normality for Series Estimators." Journal of Econometrics 79 (1997): 147-168.

    Judd, K. "Approximation Methods." Numerical Methods in Economics Bölüm 6, Cambridge, MA: MIT Press, 1998, pp. 195-249. ISBN: 9780262100717.

    En iyi doğrusal öndeyici
    En iyi doğrusal yakınlaştırıcı
    Koşullu beklenti fonksiyonu
    İşlevsel biçimleri oluşturmak
    E. Sonlu örneklemlerde regresyon
    Basit regresyon cebiriGreene. Econometric Analysis. Bölüm 4 ve 6.
    Gauss-Markov optimalliği
    Sonlu örneklemlerde normallik ve normaldışılıkta çıkarsama
    F. Büyük örneklemlerde regresyon
    Tutarlılık

    Greene. Econometric Analysis. Bölümler 5, 6, 11 ve 12.

    Newey, W. "Asymptotic Theory of Least Squares." 14.382 Ders Notları, İlkbahar 2000.

    Normallik hakkında notlar (PDF)

    Yanaşık normallik
    Farklı yayılım
    Kendiyle ilgileşim
    G. Seçilmiş konular (zaman yeterse)

    Ek Okumalar

    Greene'deki Ekler matrisler ve büyük örneklem teorisi hakkında bilgiler içermektedir. Ders notlarına da bakınız.


    • Ders Notları

     Bölüm II

     Ders notları Regresyonun Temellerini, Regresyon Cebirini, Sonlu Örneklemlerde Tahmini ve Basit Çıkarsamayı, ve Büyük Örneklemlerde Tahmini ve Basit Çıkarsamayı kapsamaktadır. Bu notlar taslak halindedir ve içlerinde hatalar bulunabilir (PDF).

    • Ödevler

     Bu bölümdeki bazı dosyaları kullanabilmek için ilgili yazılımlara sahip olmanız gerekmektedir.

     Ödevler yaklaşık olarak her iki haftada bir verilmektedir. Ödev 1-4 Bölüm I ve Ödev 4-7 Bölüm II ile alakalıdır.

     ÖDEV

     BAŞLIK

     EK DOSYALAR

     Ödev 1

     Olasılık tekrarı

     Ödev 2

     Ortalama kare yakınsamasının benzersizliği

     Yakınsama türlerinin ilişkisi

     Ödev 3

     Poisson dağılımı

     Ençok olabilirlik tahmincisi

     Ödev 4

     Ençok olabilirlik ve Beklemler yöntemi tahmincilerinin karşılaştırması

     Yanaşık yaklaştırma

     Olabilirlik oranı testi

     Ödev 5 (PDF)

     β için OLS tahmininin çıkarımı

     Regresyon katsayılarının    yorumlanması

     İzdüşüm ve kalıntı matrisleri

     Bölüntülü regresyon

     Kübik kama yanaşıklığı

     Monte Carlo

     Yaklaşıklık örneği


     Ödev 6 (PDF)

     Doğrusallık ve yansızlık

     Küresellik varsayımının çiğnenmesi

     14.381 Bölüm I ders içeriklerinin tekrarı ve bilmeniz gereken önemli çıkarımlar

     Ters regresyon

     Simulasyon ve önsav sınaması

     Basit regresyon testi ve Stata’ya hoşgeldiniz

     Problem 6

     datapset6qn6.txt (TXT)

     datapset6qn6.dta (DTA)

     STATA kullanıcıları için ipuçları (PDF) (Raymond Guiteras'ın katkısıyla)

     Sonörneklem (TEX)

     Ödev 7 (PDF)

     Tutarlılığı değerlendirme I

     Tutarlılığı değerlendirme II

     Farklı yayılım

     *** örneklemde normallik ötesinde çıkarsama

     Dersin hızlı bir tekrarı

     Problem 7

     Sonlu Örneklem (PDF)

     Kessler, David, and Peter Temin. "Money and Prices in the Early Roman Empire." In The Monetary Systems of the Greeks and Romans. New York, NY: Oxford University Press, February, 2008. ISBN: 9780199233359.


     • Sınavlar

      Örnek Sınavlar

      Sonbahar 2005 Bölüm II Final Sınavı (PDF)


      • İlgili Kaynaklar

       Ölçülebilirlik

       Bu ders için ölçülebilirlik konusu anahtar kavramları anlamada kullanılmamasında dolayı önemli değildir. Şurada faydalı ve hızlıca kavranabilecek bir kaynak mevcuttur: Koenker, Roger. "Appendix to 13 Ways." Economics 574 Lecture Notes, Spring 2006.

       R'ye giriş

       Grant Farnsworth tarafından hazırlanan bu doküman ücretsiz bir istatistik yazılımı olan R'nin nasıl kullanıldığını açıklamakatdır. (PDF)