İzlence

Ders Saatleri

Dersler: haftada iki kez 1.5 saatlik ders

Ek Çalışma Saati: haftada bir kez 1 saat

Tanıtım

Bu ders, öğrencileri takip eden dönemlerde alacakları ekonometri derslerine hazırlamak üzere istatistik teorisini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, istatistik teorisinin temel prensiplerini vurgulamaktadır. Olasılığa yönelik temel bir tekrar yapılacaktır; ancak, bu konuların bilindiği varsayılmaktadır. Ders, basit regresyon analizini de kapsamaktadır. İşlenecek konular arasında olasılık, rastsal örneklemler, yanaşıklık yöntemleri, nokta tahminleri, tahmincilerin değerlendirilmesi, Cramer-Rao teoremi, önsav sınamaları, Neyman Pearson lema, Olabilirlik Oranı Testi, aralık tahmini, en iyi doğrusal öndeyici, en iyi doğrusal yaklaşıklık, koşullu beklenti fonksiyonu, işlevsel biçimleri oluşturmak, regresyon cebiri, Gauss-Markov eniyiliği, sonlu örneklemlerde çıkarsama, tutarlılık, yanaşık normallik, farklı yayılım ve kendiyle ilgileşim yer almaktadır.

Önkoşullar

Bu dersin önkoşulu Cebir (18.02) ve öğretim üyesinin iznidir.

Dersin koşulları

Her hafta iki ders ve bir ek çalışma saati olacaktır.

Ödevler yaklaşık olarak her iki haftada bir verilecektir. Statistical Inference kitabındaki soruların cevapları verilecektir. Bu soruları cevaplara bakmadan çözmeye çalışmanız önemlidir.

Ders Kitapları

Bölüm 1

Yakından takip edilecek ders kitabı şudur:

Casella, George, and Roger Berger. Statistical Inference. 2nd ed. Pacific Grove, CA: Thomson Learning, 2001. ISBN: 9780534243128.

Bu kitap, Bölüm 1'in içerdiği tüm konuları kapsamaktadır ve hem uygulamaya yönelik bir çok problem sunmakta hem de mükemmeler referanslar vermektedir.

Bölüm 2

Greene, William. Econometric Analysis. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2002. ISBN: 9780130661890.

Kitabın baskı hataları şu sayfadadır.

Bu konuları regresyonu kapsayan diğer ders kitaplarında da bulabilirsiniz.

Notlandırma

FAALİYETLER

AĞIRLIKLAR

Ödevler

%40 (Bölüm 1: %15 ve Bölüm 2: %25)

Vize Bölüm 1

%35

Final Sınavı

%25

Derse Referans Verme

Ders materyalini kullanırken lütfen şu şekilde referans veriniz:

Victor Chernozhukov, course materials for 14.381 Statistical Method in Economics, Fall 2006. MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts Institute of Technology. İndirme tarihi [Gün Ay Yıl].

Kapsanan Konular

Bölüm 1

A. Olasılığın kısa tekrarı

B. Rastsal örneklemler ve yaklaşıklık yöntemleri

 1. Örneklem ve rastsal değişkenlerin toplamları
 2. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi

C. İstatistik teorisi

 1. Nokta tahmini
 2. Tahmincilerin değerlendirilmesi: Yansızlık, yeterlilik, tutarlılık ve Cramer-Rao teoremi
 3. Önsav sınaması, Neyman Pearson lema, Olabilirlik Oranı ve ilgili testler
 4. Aralık tahmini

Bölüm 2

D. Regresyonun temelleri

 1. İktisatta regresyon
 2. En iyi doğrusal öndeyici
 3. En iyi doğrusal yaklaşıklık
 4. Koşullu beklenti fonksiyonu
 5. İşlevsel biçimleri oluşturmak

E. Sonlu örneklemlerde regresyon

 1. Basit regresyon cebiri
 2. Gauss-Markov eniyiliği
 3. Sonlu örneklemlerde normallik ve normal dışılık durumlarında çıkarsama

F. Büyük örneklemlerde regresyon

 1. Tutarlılık
 2. Yanaşık normallik
 3. Farklı yayılım
 4. Kendisiyle ilgileşim

G. Seçilmiş konular (zaman yeterse)