İlgili Kaynaklar

Ölçülebilirlik

Bu ders için ölçülebilirlik konusu anahtar kavramları anlamada kullanılmamasında dolayı önemli değildir. Şurada faydalı ve hızlıca kavranabilecek bir kaynak mevcuttur: Koenker, Roger. "Appendix to 13 Ways." Economics 574 Lecture Notes, Spring 2006.

R'ye giriş

Grant Farnsworth tarafından hazırlanan bu doküman ücretsiz bir istatistik yazılımı olan R'nin nasıl kullanıldığını açıklamakatdır. (PDF)