Ödevler

Bu bölümdeki bazı dosyaları kullanabilmek için ilgili yazılımlara sahip olmanız gerekmektedir.

Ödevler yaklaşık olarak her iki haftada bir verilmektedir. Ödev 1-4 Bölüm I ve Ödev 4-7 Bölüm II ile alakalıdır.

ÖDEV

BAŞLIK

EK DOSYALAR

Ödev 1

Olasılık tekrarı

Ödev 2

Ortalama kare yakınsamasının benzersizliği

Yakınsama türlerinin ilişkisi

Ödev 3

Poisson dağılımı

Ençok olabilirlik tahmincisi

Ödev 4

Ençok olabilirlik ve Beklemler yöntemi tahmincilerinin karşılaştırması

Yanaşık yaklaştırma

Olabilirlik oranı testi

Ödev 5 (PDF)

β için OLS tahmininin çıkarımı

Regresyon katsayılarının    yorumlanması

İzdüşüm ve kalıntı matrisleri

Bölüntülü regresyon

Kübik kama yanaşıklığı

Monte Carlo

Yaklaşıklık örneği

Ödev 6 (PDF)

Doğrusallık ve yansızlık

Küresellik varsayımının çiğnenmesi

14.381 Bölüm I ders içeriklerinin tekrarı ve bilmeniz gereken önemli çıkarımlar

Ters regresyon

Simulasyon ve önsav sınaması

Basit regresyon testi ve Stata’ya hoşgeldiniz

Problem 6

datapset6qn6.txt (TXT)

datapset6qn6.dta (DTA)

STATA kullanıcıları için ipuçları (PDF) (Raymond Guiteras'ın katkısıyla)

Ödev 7 (PDF)

Tutarlılığı değerlendirme I

Tutarlılığı değerlendirme II

Farklı yayılım

Küçük örneklemde normallik ötesinde çıkarsama

Dersin hızlı bir tekrarı

Problem 7

Sonlu Örneklem (PDF)

Kessler, David, and Peter Temin. "Money and Prices in the Early Roman Empire." In The Monetary Systems of the Greeks and Romans. New York, NY: Oxford University Press, February, 2008. ISBN: 9780199233359.