Ders Notları

Bölüm II

Ders notları Regresyonun Temellerini, Regresyon Cebirini, Sonlu Örneklemlerde Tahmini ve Basit Çıkarsamayı, ve Büyük Örneklemlerde Tahmini ve Basit Çıkarsamayı kapsamaktadır. Bu notlar taslak halindedir ve içlerinde hatalar bulunabilir (PDF).