Okumalar

Ders Kitapları

Bölüm 1

Yakından takip edilecek ders kitabı şudur:

Casella, George, and Roger Berger. Statistical Inference . 2nd ed. Pacific Grove, CA: Thomson Learning, 2002. ISBN: 9780534243128.

Bu kitap Bölüm 1'deki tüm konuları içermektedir ve uygulamaya yönelik bir çok soru ve mükemmel referansları kapsamaktadır.

Bölüm 2

Greene, William. Econometric Analysis. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003. ISBN: 9780130661890.

Kitaptaki basım hataları şu sayfadadır.

Bu içerikleri regresyon konularını kapsayan diğer ders kitaplarında da bulabilirsiniz.

Konulara Göre Okumalar

Bölüm I

BAŞLIK OKUMALAR
A. Olasılığın kısa tekrarı
Olasılığın kısa tekrarı Casella and Berger. Statistical Inference.Bölümler 1-4.
B. Rastsal örneklemler ve Random samples and yanaşıklık yöntemleri
Örnekleme ve rastsal değişkenlerin toplamları Casella and Berger. Statistical Inference.Bölümler 5.1-5.3.
Büyük sayılar kanunu ve Merkezi Limit Teoremi Casella and Berger. Statistical Inference.Bölüm 5.5.
C. İstatistik Teorisi
Nokta tahmini Casella and Berger. Statistical Inference.Bölümler 7.2 ve 6.2.1.
Tahmincilerin değerlendirilmesi: Yansızlık, yeterlilik, tutarlılık ve Cramer-Rao teoremi Casella and Berger. Statistical Inference.Bölümler 7.3, 6.2.1, 6.2.2, and 10.1.
Aralık tahmini Casella and Berger. Statistical Inference.Bölüm 9 ve Bölüm 10.4.

Bölüm II

KONULAR OKUMALAR
D. Regresyonun temelleri
İktisatta regresyon

Greene. Econometric Analysis. Bölüm 2 ve 3 (Bölüm 7 ve 8'e de bakınız)

Varian, H. "Econometrics." Microeconomic Analysis, Bölüm 12. 3rd ed. New York, NY: W.W. Norton and Company, 1992, pp. 198-214. ISBN: 9780393957358.

Newey, W. "Convergence Rates and Asymptotic Normality for Series Estimators." Journal of Econometrics 79 (1997): 147-168.

Judd, K. "Approximation Methods." Numerical Methods in Economics Bölüm 6, Cambridge, MA: MIT Press, 1998, pp. 195-249. ISBN: 9780262100717.

En iyi doğrusal öndeyici
En iyi doğrusal yakınlaştırıcı
Koşullu beklenti fonksiyonu
İşlevsel biçimleri oluşturmak
E. Sonlu örneklemlerde regresyon
Basit regresyon cebiri Greene. Econometric Analysis. Bölüm 4 ve 6.
Gauss-Markov optimalliği
Sonlu örneklemlerde normallik ve normaldışılıkta çıkarsama
F. Büyük örneklemlerde regresyon
Tutarlılık

Greene. Econometric Analysis. Bölümler 5, 6, 11 ve 12.

Newey, W. "Asymptotic Theory of Least Squares." 14.382 Ders Notları, İlkbahar 2000.

Normallik hakkında notlar (PDF)

Yanaşık normallik
Farklı yayılım
Kendiyle ilgileşim
G. Seçilmiş konular (zaman yeterse)

Ek Okumalar

Greene'deki Ekler matrisler ve büyük örneklem teorisi hakkında bilgiler içermektedir. Ders notlarına da bakınız.