Ders Notları

DERS NUMARASI KONU
1 Vektör uzayları, metrik uzaylar, normlu uzaylar (PDF)
2 Normlu uzaylar arasındaki doğrusal dönüşümler (PDF)
3 Banach uzayları (PDF)
4 Lebesgue anlamında integrallenebilirlik (PDF)
5 Lebesgue integrallebilir foksiyonlar bir vektör uzayıdır (PDF)
6 Sıfırımsı fonsiyonlar (PDF)
7 Monotonluk, Fatou Lemma’sı ve Lebesgue sınırlı yakınsama (PDF)
8 Hilbert uzayları (PDF)
9 Baire teoremi ve uygulamaları (PDF)
10 Bessel eşitsizliği (PDF)
11 Kapalı konveks kümeler ve uzunluğun minimalleştirilmesi (PDF)
12 Kompakt kümeler. Zayıf yakınsama. Zayıf kompaktlık (PDF)
13 Baire teorem. Düzgün sınırlılık. Zayıf yakınsayan dizilerin sınırlılığı (PDF)
14 Fourier Seriler ve L2 (PDF)
15 Açık dönüşüm ve Kapalı Grafik teoremleri (PDF)
16 Sınırlı Dönüşümler. Üniter Dönüşümler. İzi sonlu boyutlu Dönüşümler (PDF)
17 İkinci Test (PDF)
18 Kompakt Dönüşümler (PDF)
19 Fredholm Dönüşümleri (PDF)
20 Özfonksiyonların tamlığı (PDF)
21 Aralık üzerinde gerçel potansiyel için Dirichlet Problemi (PDF)
22 Dirichlet Problemi(devam) (PDF)
23 Harmonik Salınım (PDF)
24 Hermite bazının tamlığı (PDF)
25 Gerçel sayılar üzerinde Fourier dönüşümü (PDF)
26 Hahn - Banach teoremi ve özet (PDF)