Ders Notları

DERS NO KONULAR DERS NOTLARI ÇALIŞMA NOTLARI

L1

Piyasalar

Derse Giriş

Piyasa Çeşitleri:Rekabetçi,Tekel/Tek alıcı (Monopson) ve Oligopol/Az alıcılı (Oligopson)

Piyasa Sınırları

Ürün Sınırları, Coğrafi Sınırlar

Örnekler: Bisikletler, Reçeteli İlaçlar, Hava Yolu Seyahati ve İnternetin Rolü

Derse Özeti Piyasalar (PDF)

Extra Sources
(PDF)

Questions for U.K. Credit Card Case Discussion (PDF)

L2

Piyasanın Tanımlanması

Piyasa Tanımı ve Piyasa Stratejisinin Tartışılması

Vak’a Çalışması: İngiltere’deki Kredi Kartları

Piyasa Tanımı (PDF) Table: Profitability of Consumer Groups - Stuart, Harborne W., Jr. "Pricing for Profit: The U.K. Credit Card Industry in the Late 1980s (A)." Boston, MA: Harvard Business School, 1997. Case No. 9-897-168.

Tips for Homework Solutions and Exams (PDF)

Exhibit 2: UK Credit Card System - Stuart, Harborne W., Jr. "Pricing for Profit: The U.K. Credit Card Industry in the Late 1980s (A)." Boston, MA: Harvard Business School, 1997. Case No. 9-897-168.

L3

Rekabetçi Piyasaların Analizi

Rekabetçi Piyasalarda Devlet Müdahalesinin Arz-Talep Analizi (Örnekler: Vergiler, Teşvikler, Gümrük Tarifesi, İthalat Kotaları)

Şeker Kotası ve Etkilerinin Detaylı Analizi

Rekabetçi Piyasaların Analizi (PDF) Thurow, Roger and Geoff Winestock. A Global Journal Report --- Bittersweet: How an Addiction To Sugar Subsidies Hurts Development --Politically Vital Farm Support, Especially in EU, Throttles Exports From Poor Nations --- Negating $50 Billion in Aid." The Wall Street Journal, 16 September 2002.

Sugar Surplus (PDF)

L4

Üretim ve Maliyet

Üretim Ekonomisinin ve Maliyet Minimizasyonunun Kısaca Gözden Geçirilmesi

Maliyet Kavramları: Sabit, Değişken ve Batık

Kısa ve Uzun Vadede Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet

Muhasebe Maliyetine Karşı İktisadi Maliyet

Üretim ve Maliyet 1 (PDF)  

L5

Üretim ve Maliyet (Devamı)

HavaYolları Maliyet Örneği: Kullanıcının Sermaye Maliyeti

Ölçek ve Çeşit Üretim Ekonomileri 

Öğrenme Eğrisi ve Zaman İçinde Maliyette Azalış

Üretim ve Maliyet 2 (PDF)

L6

Tüketici Talebi

Tüketici Talebine Giriş: Ampirik Talep Analizi ve Tüketici Seçim Modelleri

Tüketici Talebi (PDF)

L7

Tüketici Talebi (Devamı)

Fiyatlama, Ürün Özellikleri ve Kalite

Ağ Dışsallıkları ve Bunların Rekabetçi ve Stratejik Uygulamalarının Analizi

Bilgisayar Programı Endüstrisi Örneği

Tüketici Talebi ve Ürün Özellikleri
(PDF)

 

L8

Zaman ve Belirsizlik

Zamanlararası Fiyatlar ve Net Şimdiki Değer

Belirsizlik ve Risten Kaçma

Bekleme ve Opsiyon değeri

Zaman ve Belirsizlik
(PDF)

L9

Piyasa Gücü

Rekabet ve Giriş

Tekel gücü ve Sabit Kar Oranlı Fiyatlandırma

Çoklu Tesisler Arası Üretim

Ağ Dışsallıklarıyla Fiyatlandırma

Piyasa Gücü (PDF)

L10

Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma

Fiyat Farklılaştırmasının Çeşitli Formları

Bölümlenmiş Piyasalar ve Piyasa Bölümleştirilmesinde Fiyatlama

Pratikte Fiyat Farklılaştırılmasına Örnekler

Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma 1 (PDF) Maremont, Mark. "The Only Difference is When You Throw Them Away." Business Week, 12 July 1993.

L11

Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma (devamı)

İki Kısımlı Gümrük Tarifesinin Kullanımı

Hacim Fiyatlandırması

Mal Paketlenmesi

Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma 2 Game Theory Cournot Questions (PDF)

Tran, Khanh T.L. "Fans of Web Games Pay to Play." The Wall Street Journal, 9 November 2000.

L12

Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji

Stratejik Düşünme

Cournot’u Öğretmek için Düopol Uygulama (sınıfta)

İlk Hareket Eden Avantajı: Stackelberg

Tekrarlanan Cournot

Detalı Olarak Cournot-Nash

Diğer Çeşit Oyunlarda Nash Dengesi

Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji 1 (PDF)

L13

Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji (devamı)

Dominant Stratejiler

Tekrar Nash Dengesi

Tekrarlanan Oyunlar

Mahkumlar Açmazı

Ardarda Oyunlar

Tehditler ve Kredibilite

Başkalarından Önce Satın Alma Hamleleri

Girişi Engelleme

Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji 2 (PDF) Barnett, F. William. "Making Game Theory Work in Practice." The Wall Street Journal, 13 February 1995.

Myerson, Allen R. "Philip Morris Cuts Cigarette Prices, Stunning Market -- Stocks Plunge as Result -- 40 cent-a-pack Reduction in No. 1 Marlboro Brand is Directed at Its Lower-Cost Rivals." The New York Times, 3 April 1993.

Ortega, Bob. "Retail Combat -- Warehouse-Club War Leaves Few Standing, And They Are Bruised -- Wal-Mart and Price-Costco Survive Bitter U.S. Clash, Will Resume it in Mexico -- An Intense Game of Chicken." The Wall Street Journal, 18 November 1993.

L14

Oligopolistik Piyasalarda Gizli Anlaşma ve Rekabet

Gizli Ortaklık Anlaşması

Örnekler: Elektrikli Teçhizat, Mineral Karteller

Oligopolistik Piyasalarda Gizli Anlaşma ve Rekabet (PDF)

L15

Piyasa Gücünün Kısıtlanması

Antitröst Yasaları

Amerika Mikrosoft’a Karşı

Ortak Mülkiyet Kaynakları

Piyasa Gücünün Kısıtlanması (PDF) Antitrust and Monopolies (PDF)

Surowiecki, James. "Mixed Motives." The Financial Page, The New Yorker, 8 November 2004.

L16

Açık arttırmalar ve Fiyat Teklif etme

Açık arttırmaların Alternatif Formları ve Özellikleri

Kazananın Laneti

Açık arttırmalar ve Fiyat Teklif etme (PDF) Double Marginalization (PDF)

L17

Transfer Fiyatlandırma ve Dikey Bütünleşme

Dikey Bütünleşmiş Firmada Transfer Fiyatlandırma

Dışarıdaki Piyasalarla Transfer Fiyatlandırma

Çifte Marjinalizasyon

Dikey Bütünleşmenin Maliyetleri ve Kazançları

Transfer Fiyatlandırma ve Dikey Bütünleşme (PDF) Outsourcing Sales (PDF)

Phillips, Michael M. "Taking Shelter -- As Congress Ponders New Tax Breaks, Firms Already Find Plenty -- Using Tactics Such as Shifting Profit to Havens Abroad, Some Pare Bills to Zero -- GM Keeps the Tab Down." The Wall Street Journal, 9 August 1999.

L18

Teşvikler ve Bilgi

Asil-vekil sorunu ve Teşvikler

Ahlaki Çöküntü

Çoğul- görevlendirme

Promosyon Turnuvaları ve Yukarı-veya-dışarı Politikaları

Takım Teşvikleri

Arka – yüklemeli Maaşlar

Teşvikler ve İstihdam (PDF)

L19

Bilgi ve Piyasa Yapısı

Asimetrik Bilgiyle Piyasalar

Kalitede Belirsizlik ve “Kötü Kaliteli” (Lemons) Piyasa
Olumsuz Seçim

Sinyalleme

Asimetrik Bilgi ve Piyasa Yapısı (PDF)

L20

Dışsallıklar ve Piyasa Yapısı

Pozitif ve Negatif Dışsallıklar

Piyasa başarısızlığı ve Devlet Müdahalesinin Formları

Mülkiyet Hakları

Dışsallıklar ve Piyasa Yapısı (PDF) Other Economics Courses (PDF)

L21

Final Sınavı