Konu özeti

 • 15.433 YATIRIM (Bahar 2003)
  Düzey: 
  Yüksek Lisans

  Öğretim Görevlisi: 
  Prof. Reto Gallati

  Çevirmen:

  Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yalta
  AID Administrator with the county commissioner in Rumbek. (Image courtesy of USAID.)
  Ders Hatları


  Ders Notları

  Ödevler ve Çözümleri
  Sınavlar ve Çözümleri

     Dersin Önemli Noktaları


  Bu ders, finansal piyasalar hakkında derinlemesine bilgi, güçlü analitik düşünme ve kesin matematiksel türetme yoluyla sağlıklı yatırım kararlarının nasıl verileceğini öğretir. Dersteki ana kavramları açıklamak için 23 dersin ders notları burada verilmiştir. Ayrıca öğrenciler beş grup ödevini tamamlayarak optimizasyon, veri analizi ve diğer niceliksel tekniklerle ilgili deneyim kazanırlar.

  Ders Tanımı


  Dersin odak noktası finansal teori ve yatırım kararları için ampirik bulgulardır. Ders konular şunları içerir: menkul kıymet fiyatlarının denge modelleri (sermaye varlık fiyatlama modeli (CAPM) ve arbitraj fiyatlama modeli (APT) dahil); menkul kıymetlerin ampirik davranışı; piyasa etkinliği; performans değerlendirme; ve davranışsal finans.


  • Ders İzlencesi

   Ders Saatleri
   Dersler: Haftada 2 gün, her ders 1.5 saattir

   Ders Hakkında Genel Bilgi
   Dersin odak noktası finansal teori ve yatırım kararlarında yararlı olan ampirik bulgulardır.Derste ele alınan konular beş başlık altında toplanabilir:

   • Finansal Teoriler
    Yatırım kararlarının entegre bir parçası haline gelmiş olan portföy teorisini, sermaye varlık fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama modelini içerir.
   • Hisse Senetleri ve Hisse Senetleri Opsiyon Piyasalarıyla İlgili Ampirik Bulgular
    Hisse senedi getirilerindeki çapraz kesit kalıplarını, hisse senedi getirilerinin zaman serisi davranışını, zamana bağlı olarak değişen beklenen getirileri, stokastik oynaklığı ve hisse senedi opsiyon piyasasına ilişkin diğer ampirik bulguları içerir.
   • Sabit Getiri ve Kredi Hassas Enstrümanlara Giriş
    Bu, temettü riski bulunan ve bulunmayan tahvilleri, getiri eğrileri analizini, FED hedef oranlarının etkilerini, swap, tavan ve taban faiz anlaşmaları ve swap opsiyonları gibi sabit getiri türevlerini, temettü ve işlemleri derecelendirme modellerini ve kredi türevlerindeki son gelişmeleri içerir.
   • Piyasa Etkinliği ve Aktif Yatırımlar
    Finansal piyasaları modellemek için yararlı bir çerçeve sunan etkin piyasalar hipotezi ile başlıyoruz. Diğer herhangi modeller gibi, etkin piyasalar hipotezi gerçek dünyanın mükemmel bir tanımı değildir: bazı fiyatlar neredeyse kesin olarak “yanlış” tır. Bu yüzden, aktif yönetimin etkili sonuçlar verebileceğine inanmamızı sağlayan sebepler vardır. Aktif yönetimle ilgili konular; menkul kıymet analizini, aktif portföy yönetimini, hedge fonlarını ve risk yönetimi konularını içerir.
   • Davranışsal Finansa Kısa Bir Giriş
    Finansal teori, yatırımcıların iyi tanımlanmış fayda fonksiyonlarını maksimize etmek için rasyonel olarak hareket edeceklerini varsayarken, davranışsal finans finansal piyasaları açıklamak için psikoloji, sosyoloji ve antropolojiden diğer davranış teorilerini de kullanır. Bu konu sadece bir derste ele alınacaktır. Amaç, size bu aktif ve hızla büyüyen finans alanı hakkında bilgilendirmektir.

   Dersin Amaçları
   Sağlıklı bir yatırım kararı finansal piyasalar hakkında derinlemesine bilgi, güçlü analitik düşünme ve kesin matematiksel türetmeyi gerektirir. Bu dersin amacı, size bu üç unsuru öğretmektir:

   • Analitik Araçlar
    Bu derste elde etmeniz gereken önemli analitik yeteneklerden biri, gerçek bir yatırım problemini analitik olarak takip edilebilen bir modele dönüştürme yeteneğidir. Bu modelleme yeteneği, dersin önemli bir unsurudur ve ders boyunca vurgulanacaktır.
   • Niceliksel Yetenekler
    Modern finansın niceliksel yönleri vardır. Optimizasyon, dinamik programlama, olasılık teorisi ve istatistiksel analiz gibi güçlü matematiksel araçlar birçok karmaşık yatırım problemlerini kolaylaştırır. Bu derste, bu niceliksel unsuru öğreneceksiniz. Matematiğinizin çok iyi olması gerekmiyor, fakat size bir durumdan diğerine uygulanabilir olan esas noktaları öğretmeyi umuyorum. Bununla birlikte, 5 grup ödevi sayesinde optimizasyon, veri analizi ve Monte-Carlo simulasyonu vb. hakkında deneyim kazanacaksınız.
   • Ampirik Bilgi
    Herhangi bir yatırım kararı için gerekli olan şey, yatırım ortamı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Geniş anlamda finansal enstrümanlar, menkul kıymetler, borç ve türevler olarak sınıflandırılabilir. Bu derste, bu üç finansal piyasa ile ilgili önemli ampirik bilgiler incelenecektir. Her ne kadar kadar kavramları ve büyük resimleri sık sık vurgulayacak olsam da, lütfen 15.433 dersinin önemli düzeyde cebir, notasyon ve temel matematik içerdiğine dikkat edin. Eğer bu üç konuyla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen dersin öğretim görevlisi ile konuşun.

   Ders Materyalleri
   Zorunlu Okuma
   Bodie, Zvi, Alex Kane, ve Alan J. Marcus ("BKM"). Investments. 5. Baskı: McGraw-Hill/Irwin, 2002.

   Tavsiye Edilen Okuma:
   P. Bernstein. Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street. New York: Free Press, 1992.

   Öğretim Yardımcıları ve Soru Çözme Saatleri:
   Dersin öğretim yardımcıları haftalık olarak görüşme saatleri düzenleyecektir. Soru çözme derslerinin saatleri ise derste bildirilecektir.

   Notlandırma

   GerekliliklerYüzde
   Derse devam ve katılım%10
   Beş Grup Ödevi%20
   Ara Sınav%30
   Dönem Sonu Sınavı%40

   Derse Hazırlık ve Derse Katılım
   Hem derse hazırlık hem de derse katılım önemlidir. Sınıflar, soru sorarak ve cevap vererek konuyu ne kadar anladığınızı test etmenize yarayan ortamlardır. Derse hazırlıklı değilseniz tartışmalara katkıda bulunmanız da zor olur. Derslere çalışma grupları halinde hazırlanmanızı kesinlikle öneririm. Ayrıntılar için lütfen ders takvimine ve okuma listesine bakınız. 
   Açıklayıcı sorular ve yaratıcı ve sezgisel yorumlar yoluyla derse katılım önerilmektedir. Derse aktif katılımınız bu dersi ben de dahil herkes için büyük bir öğrenme deneyimine dönüştürecektir.

   Grup Ödevleri
   Beş adet grup ödevi vardır. Her bir ödev dönem sonu notunuzun 3 ila 5 puanıdır. Grup ödevleri ödevin teslim gününde dersin başında teslim edilecektir. 
   Lütfen bu ödevleri üç ila beş kişilik gruplar halinde hazırlayınız. Her bir grup tek bir cevap dosyası vermelidir. Her bir grup üyesi ödevden aynı notu alacaktır ve her bir üyenin bütün soruların çözümüne önemli katkı sağlaması beklenmektedir. 

   DersÖdevlerPuan
   1Sermaye Piyasası Teorisi3
   2Menkul Kıymet Analizi5
   3Vadeli İşlem Problemi4
   4Simulasyona Dayalı Opsiyon Problemi5
   5Performans Değerlendirme3
   6Toplam20

   Sınavlar
   Hem ara sınav hem de dönem sonu sınavı derste, notlar ve kitaplar kapalı olarak yapılacaktır. Arasınav 11. dersten sonra, dönem sonu sınavı belirlenen dönem sonu sınavı tarihinde yapılacaktır (24. dersten sonra). 
   Grup ödevlerinin tersine, sınavlarda gruplar halinde çalışamazsınız. Hastalık sebebiyle sınavlara giremezseniz, lütfen sınavdan önce benimle iletişime geçiniz.

   • Takvim

    DERS KONULAR OKUMALAR
    1 Giriş Ders izlencesini, BKM 1-2. Bölümleri, Merton (1990) ve Sharpe (1995)'i okuyun.
    2 Menkul Kıymetler, Wall Street'de Rassal Yürüyüş BKM 3 ve 5. Bölümleri, Fama (1995) ve Kritzman (1993)'ü okuyun.
    Finansal Teoriler
    3 Portföy Teorisi ,Bölüm 1: Problemi Oluşturmak BKM 6 ve 7 Bölümler, Elton ve Gruber (2000) ve Kritzman (1992)'i okuyun.
    4 Portföy Teorisi, Bölüm 2: Çarpıklık Tercihi ve Dinamik Yeniden Değerleme BKM Bölüm 6, Ek A ve B ve Black (1995)'ı okuyun.
    5 Portföy Teorisi, Bölüm 3 : Çoklu Riskli Varlıklar BKM Bölüm 8, Kritzman (1994) ve Kritzman (1991).
    6 CAPM ve APT, Bölüm 1: Teori BKM 9-11. Bölümler, Roll ve Ross (1995) ve Kritzman (1991)'u okuyun.
    7 CAPM ve APT, Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar BKM Bölüm 13, Jagannathan ve McGrattan (1995) ve Kritzman (1993)'ı okuyun.
    Hisse Senedi ve Hisse Senedi Opsiyonları
    8 Hisse Senedi Piyasası, Bölüm 1: Hisse Senedi Getirilerinin Çapraz Kesit Kalıpları Fama ve French (1992)'ı okuyun.
    9 Hisse Senedi Piyasası, Bölüm 2: Hisse Senedi Getirileriyle İlgili Daha Fazla Çapraz Kesit Kalıpları Cochrane (1999), Kritzman (1991a) ve Kritzman (1991b)'ı okuyun.
    10 Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 1: Giriş BKM Bölüm 20.
    11 Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 2: Ampirik Bulgular, Oynaklık BKM Bölüm 21.
    12 Arasınav  
    Sabit Getiri ve Kredi Hassas Enstrümanlar
    13 Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 1: Giriş BKM Bölüm 14, Kritzman (1993).
    14 Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 2: Getiri Eğrisi BKM Bölüm 15, Kao (1993).
    15 Vadeli İşlemler, Swap Opsiyonları, Tavan/Taban Anlaşmaları ve Diğer Türevler BKM Bölüm 22 ve 23.
    16 Kredi Piyasası, Bölüm 1: Temettü Riski, Kredi Spread'leri, İşlemleri Derecelendirme Reyfman ve Toft (2001) ve Altman, Caouette, Narayanan (1998).
    17 Kredi Piyasası, Kredi Türevleri Reyfman ve Toft (2001), Altman, Caouette, Narayanan (1998).
    Aktif Yatırımlar ve Piyasa Etkinliği
    18 Piyasa Etkinliği BKM Bölüm 12, Rubinstein (2001), Daniel ve Titman (1999) ve Fama (1998).
    19 Menkul Kıymet Analizi ve Hisse Senedi Seçimi KM 17-19. Bölümler ve Business Week (2001).
    20 Aktif Portföy Yönetimi BKM 26-27 Bölümler, Thomas (2000), Waring, Whitney, Pirone ve Castille (2000).
    21 Hedge Fonları Kritzman (1994a), Kritzman (1994b), Ross (1999) ve Perrold (1999).
    22 Risk Yönetimi BKM Bölüm 27, Chow ve Kritzman (2001), Bernstein (1995).
    23 Emtialar BKM 22 and 23. Bölümler
    Davranışsal Finans ve Özet
    24 Davranışsal Finans Statman (1999).
    25 Özet ve konuların gözden geçirilmesi  
    26 Konuların Tekrarı  
    27 Final Sınavı  

    • Okumalar

     Altman, Edward I., John B. Caouette ve Paul Narayanan. Credit-Risk Measurement and Management: The Ironic Challenge in the Next Decade. Financial Analysts Journal (Ocak-Şubat 1998): 7-11.

     Bernstein, Peter L. Risk as History of Ideas. Financial Analysts Journal ( Ocak-Şubat 1995): 7-11.

     Black, Fischer. Estimating Expected Return. Financial Analysts Journal ( Ocak-Şubat 1995): 168-171.

     Chow, George, ve Mark Kritzman. The Journal of Portfolio Management (Kış 2001): 56-60.

     Cochrane, J. New Facts in Finance. Economic Perspectives 23, 3 (3. Çeyrek 1999). Federal Reserve Bank of Chicago.

     Duffie, Darrell, ve Nicolae Grleanu. Risk and Valuation of Collateralized Debt Obligations. Financial Analysts Journal (Ocak-Şubat 2001): 41-59.

     Daniel, Kent, ve Sheridan Titman. Market Efficiency in an Irrational World. Financial Analysts Journal (Kasım-Aralık 1999): 28-40.

     Elton, Edwin J., ve Martin J. Gruber. The Rationality of Asset Allocation Recommendations. Journal of Financial ve Quantitative Analysis 35, 1 (Mart 2000): 27-41.

     Fama, Eugene F. Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance. Journal of Financial Economics 49 (1998): 283-306.

     ------. Random Walks in Stock Market Prices. Financial Analysts Journal (Ocak-Şubat 1995): 75-80.

     Fama, Eugene F., ve Kenneth R. French. The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance 47, 2 (Haziran 1992): 427-465.

     Jagannathan, R., ve E. McGrattan. The CAPM Debate. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 19 (1995): 2-17.

     Kritzman, Mark. "What Practitioners Need to Know ... About Event Studies." Financial Analysts Journal (Kasım-Aralık 1994): 17-20.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Higher Moments." Financial Analysts Journal (Eylül-Ekim 1994): 10-17.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Return and Risk." Financial Analysts Journal (Mayıs-Haziran 1993): 14-17.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Utility." Financial Analysts Journal ( Mayıs-Haziran 1992): 17-20.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Time Diversification." Financial Analysts Journal (Ocak-Şubat 1994): 14-18.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Uncertainty." Financial Analysts Journal (Mart-Nisan 1991): 17-21.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Regressions." Financial Analysts Journal (Mayıs-Haziran 1991): 12-15.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Factor Methods." Financial Analysts Journal (Ocak-Şubat 1993): 12-15.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Estimating Volatility Part 1." Financial Analysts Journal (Temmuz-Ağustos 1991): 22-24.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About Estimating Volatility Part 2." Financial Analysts Journal (Eylül-Ekim 1991): 10-11.

     ------. "What Practitioners Need to Know ... About the Term Structure of Interest Rates." Financial Analysts Journal (Temmuz-Ağustos 1991): 14-18.

     Kao, Duen-Li. Illiquid Securities: Pricing and Performance Measurement. Financial Analysts Journal (Mart-Nisan 1993): 28-35.

     Merton, Robert C. The Financial System and Economic Performance. Journal of Financial Services Research 4 (1990): 263-300.

     Perrold, A. Long-Term Capital Management. L.P. (A-D), Boston: Harvard Business School, 1999.

     Roll, Richard, ve Stephen A. Ross. The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning. Financial Analysts Journal (Ocak-Şubat 1995): 122-131.

     Reyfman ve Toft. Credit Derivatives - A Risk Management Tool for Non-Bank Corporations. (2001).

     Ross, Stephen. A Billion Dollars Just Isn't, Risk. (Mayıs 1999): 64-66.

     Rubinstein, Mark. Rational Markets: Yes or No? The Affirmative Case. Financial Analysts Journal (Mayıs-Haziran 2001): 15-29.

     Sharpe, William F. Risk, Market Sensitivity and Diversification. Financial Analysts Journal (Ocak-Şubat 1995): 84-88.

     Statman, Meir. Behavioral Finance: Past Battles and Future Engagements. Financial Analysts Journal (Kasım-Aralık 1999): 18-27.

     The Ins and Outs of Cash Flow. Business Week (2001).

     Thomas, Lee R. III. Active Management. The Journal of Portfolio Management (Kış 2000): 25-32.

     Waring, Barton, Duane Whitney, John Pirone ve Charles Castille. Optimizing Manager Structure and Budgeting Manager Risk. The Journal of Portfolio Management (Bahar 2000): 90-104.

      
     • Ders Notları

      Ders 1: Giriş (PDF)
      Ders 2: Menkul Kıymetler, Wall Street'de Rassal Yürüyüş (PDF)
      Ders 3: Portföy Teorisi, Bölüm 1: Problemi Oluşturmak (PDF)
      Ders 4: Portföy Teorisi, Bölüm 2: Uzantılar (PDF)
      Ders 5: Portföy Teorisi, Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy (PDF)
      Ders 6: CAPM ve APT, Bölüm 1: Teori (PDF)
      Ders 7: Uygulamalar ve Testler (PDF)
      Ders 8 & 9: Hisse Senedi Piyasası, Hisse Senedi Getirilerinin Çapraz Kesit Kalıpları (PDF)
      Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 1: Fiyatlama (PDF)
      Ders 11: Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 2: Ampirik Bulgular (PDF)
      Ders 13: Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 1: Giriş (PDF)
      Ders 14: Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 2: Zamana Bağlı Değişen Faiz Oranları ve Getiri Eğrileri (PDF)
      Ders 15: Forward (alivre), Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri & Swaplar (PDF)
      Ders 16: Risk Yönetimi (PDF)
      Ders 17: Kredi Piyasası, Bölüm 1: Temettü Riskini Modelleme (PDF)
      Ders 18: Kredi Piyasası, Bölüm 2: Kredi Türevleri (PDF)
      Ders 19: Menkul Kıymet Analizi (PDF)
      Ders 20: Aktif Portföy Yönetimi (PDF)
      Ders 21: Hedge Fonları (PDF)
      Ders 22: Piyasa Etkinliği (PDF)
      Ders 23: Emtialar (PDF)
       
      • Ödevler

       Ders Ödevler Puan
       1 Sermaye Piyasası Teorisi (PDF) 3
       2 Menkul Kıymet Analizi (PDF) 5
       3 Vadeli İşlem Problemi (PDF) 4
       4 Simulasyona Dayalı Opsiyon Problemi (PDF) 5
       5 Performans Değerlendirme (PDF) 3
         Toplam 20
         Çözümler
       Ödev 1 çözümü (PDF)
       Ödev 3 çözümü (PDF)
       Ödev 5 çözümü (PDF)
       • Sınavlar

        Kısa Sınav 1 (PDF)
        Kısa Sınav 2 (PDF)
        Kısa Sınav 3 (PDF)
        Kısa Sınav 4 (PDF)
        Kısa Sınav 5 (PDF)
        Kısa Sınav 6 (PDF)
        Kısa Sınav 7 (PDF)
          Kısa Sınavlar ve Çözümleri
        Ara sınav ve çözümleri (PDF)
        Dönem sonu sınavı ve çözümleri (PDF)
        Kısa sınav 1 ve çözümleri (PDF)
        Kısa sınav 2 ve çözümleri (PDF)
        Kısa sınav 3 ve çözümleri (PDF)
        Kısa sınav 4 ve çözümleri (PDF)
        Kısa sınav 5 ve çözümleri (PDF)
        Kısa sınav 6 ve çözümleri (PDF)
        Kısa sınav 7 ve çözümleri (PDF)