Ödevler

Ders Ödevler Puan
1 Sermaye Piyasası Teorisi (PDF) 3
2 Menkul Kıymet Analizi (PDF) 5
3 Vadeli İşlem Problemi (PDF) 4
4 Simulasyona Dayalı Opsiyon Problemi (PDF) 5
5 Performans Değerlendirme (PDF) 3
  Toplam 20
 
Çözümler
Ödev 1 çözümü (PDF)
Ödev 3 çözümü (PDF)
Ödev 5 çözümü (PDF)