Ders Notları

Ders 1: Giriş (PDF)
Ders 2: Menkul Kıymetler, Wall Street'de Rassal Yürüyüş (PDF)
Ders 3: Portföy Teorisi, Bölüm 1: Problemi Oluşturmak (PDF)
Ders 4: Portföy Teorisi, Bölüm 2: Uzantılar (PDF)
Ders 5: Portföy Teorisi, Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy (PDF)
Ders 6: CAPM ve APT, Bölüm 1: Teori (PDF)
Ders 7: Uygulamalar ve Testler (PDF)
Ders 8 & 9: Hisse Senedi Piyasası, Hisse Senedi Getirilerinin Çapraz Kesit Kalıpları (PDF)
Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 1: Fiyatlama (PDF)
Ders 11: Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 2: Ampirik Bulgular (PDF)
Ders 13: Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 1: Giriş (PDF)
Ders 14: Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 2: Zamana Bağlı Değişen Faiz Oranları ve Getiri Eğrileri (PDF)
Ders 15: Forward (alivre), Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri & Swaplar (PDF)
Ders 16: Risk Yönetimi (PDF)
Ders 17: Kredi Piyasası, Bölüm 1: Temettü Riskini Modelleme (PDF)
Ders 18: Kredi Piyasası, Bölüm 2: Kredi Türevleri (PDF)
Ders 19: Menkul Kıymet Analizi (PDF)
Ders 20: Aktif Portföy Yönetimi (PDF)
Ders 21: Hedge Fonları (PDF)
Ders 22: Piyasa Etkinliği (PDF)
Ders 23: Emtialar (PDF)