Konu özeti

 • 14.74. Kalkınma Politikasının Temelleri Bahar 2009
  Seviye: 
  Lisans

  Öğretim Görevlileri: 
  Prof. Esther Duflo

  Çevirmen:

  Dr. Ceyhun Elgin
  Güney Afrika'da bir açık have sınıfı (U.S. Peace Corps yardımıyla alınan resim)
  Dersin Özellikleri: 


  Seçili Ders notları

  Ödevler (çözümleri yok)  Ders Tanımı:


  Bu ders, finansal piyasalar hakkında derinlemesine bilgi, güçlü analitik düşünme ve kesin matematiksel türetme yoluyla sağlıklı yatırım kararlarının nasıl verileceğini öğretir. Dersteki ana kavramları açıklamak için 23 dersin ders notları burada verilmiştir. Ayrıca öğrenciler beş grup ödevini tamamlayarak optimizasyon, veri analizi ve diğer niceliksel tekniklerle ilgili deneyim kazanırlar. Bu ders gelişmekte olan ülkelerde politika oluşumunun temellerini incelemektedir. Amaç farklı politika seçeneklerini belirlemek ve bu seçeneklerin artılarını ve eksilerini değerlendirmektir. Bu amaçla; eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet, aile, toprak ilişkileri, risk, kayıtdışı ve kayıtlı normlar ve kurumlar gibi insani kalkınmanın farklı yüzleri araştırılacaktır. Bu ders ampirik bir derstir. Her konu başlığı için, dünyanın farklı bir bölgesinden bir örnek incelenecektir. Bu konular incelenirken soracağımız sorular şunlardır: Gelişmiş ülkelerde fakir hanehalklarının kararlarını belirleyici faktörler nelerdir? Bu hanehalklarının kısıtları nedir? Bu noktada iktisat politikası (devlet, uluslararası örgütler ya da sivil toplum örgütleri) için bir yer var mıdır? Hangi politikalar denenmiş, hangileri başarılı olmuştur?
  Teknik Koşullar: Bu dersteki bazı dosyaları kullanmak için özel bir yazılım kullanmak gereklidir: .dta


  • Ders İzlencesi

   Ders Zamanları
   Ders: 2 oturum / haftalık, 1.5 saat/oturum
   Problem Saati: 1 oturum/hafta, 1 saat/oturum

   Tanım
   Bu ders gelişmekte olan ülkelerde politika oluşumunun temellerini incelemektedir. Amaç farklı politika seçeneklerini belirlemek ve bu seçeneklerin artılarını ve eksilerini değerlendirmektir. Bu amaçla; eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet, aile, toprak ilişkileri, risk, kayıtdışı ve kayıtlı normlar ve kurumlar gibi insani kalkınmanın farklı yüzleri araştırılacaktır. Bu ders ampirik bir derstir. Her konu başlığı için, dünyanın farklı bir bölgesinden bir örnek incelenecektir. Bu konular incelenirken soracağımız sorular şunlardır: Gelişmiş ülkelerde fakir hanehalklarının kararlarını belirleyici faktörler nelerdir? Bu hanehalklarının kısıtları nedir? Bu noktada iktisat politikası (devlet, uluslararası örgütler ya da sivil toplum örgütleri) için bir yer var mıdır? Hangi politikalar denenmiş, hangileri başarılı olmuştur?

   Önşartlar
   Bir mikroekonomi ve istatistik dersini önceden almış olmak gereklidir. Örnek olarak 14.01 Mikroiktisatın temelleri ve 14.30 Ekonomide İstatistiksel Metodlara Giriş verilebilir. Ekonometri bir önşart değildir ama temel bazı ekonometrik yöntemlerin öğreniliyor olması beklenecektir. İlgili materyal derste ve bazen problem saatlerinde öğretilecektir.

   Kitaplar ve Okumalar
   Bu ders için kullanılacak kitap Debraj Ray’ın “Development Economics” adlı kitabıdır. Ancak, genelde makaleler üzerinden gidilecektir. Birçok makale olacak ve her birinin en ince detayına kadar okunması beklenmese de makalelerin yazarlarının buldukları sonuçlara ulaşmada kullandıkları metodları bilmeniz istenecektir. Zorunlu okumalar yıldızla gösterilmiş olup, ders notları her derste dağıtılacaktır. Ders notları, derse katılımın yerine geçmemekte, sadece çalışmanıza yardım için dağıtılmaktadır. 

   Ray, Debraj, Development Economics. Princeton, NJ: Princeton University Pres, 1998. IBN 9780691017068

   Ders Gereksinimleri
   Ödevler
   Her 2-3 derste bir ödev verilecek (toplamda 6 ödev) ve bunları verildiği tarihten 1 hafta içinde teslim edilmesi beklenecektir. Ödevler ampirik sorular, teorik sorular ve sunumla sonuçlanacak bir politika fikrini geliştirmenizi içerecek yazılı sorular içerecektir. İlk birkaç problem saatinde Stata programının nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Bu ders için ödevler oldukça önemlidir ve üzerinde ciddi zaman harcanması gereklidir. 

   Sunumlar
   Dönem içinde, öğrenciler gruplar halinde gelişmekte olan bir ülkenin ihtiyaç ya da problemini yönelik bir program önerisi geliştirmek üzere çalışacaklardır. Öncelikle problemin tanımlanması, nedenlerinin araştırılması ve bu probleme yönelik bir program önerisinin hazırlanması gerekmektedir. Her öğrenci grubu bulgularını yaklaşık 5 dakika uzunlukta kısa sunumlarla sınıfta sunacaktır. Sunumlar 15. ve 16. oturumda yapılacaktır. 

   Sınavlar
   Derste eşit ağırlığa sahip iki sınav olacaktır. Ara sınav 12. oturumdan sonra, final sınavı ise sınav haftasında yapılacaktır.

   Notlar

   AktivitelerYüzde Ağırlık
   Ödevler (6 adet)%40
   Ara sınav%25
   Final%25
   Derse katılım ve sunumlar%10

   • Takvim

    Ödevler verildikleri tarihten sonra 1 hafta içinde teslim edilecektir.

     
    Oturum NumarasıKonularÖnemli Tarihler
    1-2Giriş: Yoksulluğun Kısır Döngüsü 
    3-4Beslenme ve verimlilik: karşılıklı ilişkilerÖdev 1 3no’lu oturumda verilecek
    5-8EğitimÖdev 2 6no’lu oturumda verilecek
    9-12Sağlık: Rajasthan’dan bir örnek-olay incelemesiÖdev 3 9no’lu oturumda verilecek
    Ara sınav
    13Cinsiyet ayrımcılığı
    14Aile içi müzakere
    15-16Öğrenci sunumları
    17-18ToprakÖdev 4 17no’lu oturumda verilecek
    19-20TasarruflarÖdev 5 20no’lu oturumda verilecek
    21Sigorta
    22-23Kredi piyasalarıÖdev 6 23no’lu oturumda verilecek
    24Kayıtlı ve kayıtdışı kurumlar
    25Sosyal politikanın sınırları: yolsuzlukFinal sınavı 25 no’lu oturumdam 1 hafta sonra olacak.

    • Okumalar

     Bu dersin birçok okuması olacaktır. her birinin en ince detayına kadar okunması beklenmese de makalelerin yazarlarının buldukları sonuçlara ulaşmada kullandıkları metodları bilmeniz istenecektir. Zorunlu okumalar yıldızla gösterilmiştir.

     Ders Kitabı
     Bu ders için kullanılacak kitap Debraj Ray’ın “Development Economics” adlı kitabıdır.
     Ray, Debraj, Development Economics. Princeton, NJ: Princeton University Pres, 1998. IBN 9780691017068

     Oturum NumarasıKonularOkumalar
     1-2Giriş: Yoksulluğun Kısır Döngüsü
     a) Dünya Kalkınma Raporu 2009
     b) Sessiz şiddet: Bangladeş’in bir köyünden görünüm: Hartmann (1983)
     c) “Economic Lives of the Poor” Banarjee ve Duflo (2007)
     d) “What is Middle Class about the Middle Classes around the World?": Banerjee ve Duflo (2008)
     e) “Aging and Death Under a Dollar a Day” Banerjee ve Duflo (2007)
     World Development Report 2009

     *Hartmann, Betsy, and James K. Boyce. "The Trials of a Poor Peasant Family." Chapter 12 in A Quiet Violence: View from a Bangladesh Village. Oakland, CA: Food First, 1985. ISBN: 9780935028164. 

     *Banerjee, A. V., and E. Duflo. "The Economic Lives of the Poor." Journal of Economic Perspectives 21, no. 1 (2007): 141-167. 

     ———. "What is Middle Class about the Middle Classes around the World?" Journal of Economic Perspectives 22, no. 2 (2008): 3-28. 

     ———. "Aging and Death Under a Dollar a Day." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 13683, December 2007.
     3-4Beslenme ve verimlilik: karşılıklı ilişkiler
     a) Teorik model
     Kötü beslenme düşük verimliliğe neden olur. Düşük verimlilik işsizliğe ve düşük gelire yol açar. Düşük gelir kötü beslenmeye neden olur. Bu teorik model eğitim, sağlık, beslenme, cinsiyet ayrımcılığı, nesillerarası ayrımcılık ve daha birçok farklı soruna uygulanabilir. Ray, sayfa 272-279 ve 489-504 

     b) Ampirik bulgular
     1. Gelirden beslenmeye
      1. Beslenmek için gelir: Maharashtra’dan bir çalışma, Hindistan: Subramanian ve Deaton (1996)
      2. Yaşlılara yapılan parasal transferlere çocukların daha iyi beslenmesine yol açar. Güney Afrika’dan yaşlı-emekli geliri incelemesi: Duflo (2003)
     2. Beslenmeden gelire
      1. Ray, 8.bölüm. Özellikle 8.3 ve 8.4 no’lu kısımlar
      2. Thomas v.d.(2004)
     *[Ray] pp. 272-279.

     ———, pp. 489-504. 

     Subramanian, S., and A. Deaton. "The Demand for Food and Calories." Journal of Political Economy 104, no. 1 (1996): 133-162. 

     Duflo, E. "Grandmothers and Granddaughters: Old-Age Pensions and Intrahousehold Allocation in South Africa." World Bank Economic Review 17, no. 1 (2003): 1-25. 

     *[Ray] chapter 8, especially sections 8.3 and 8.4. 

     *Thomas, D., E. Frankenberg, J. Friedman, J.-P. Habicht, N. Jones, C. McKelvey, G. Pelto, B. Sikoki, J. P. Smith, C. Sumantri, and W. Suriastini. "Causal Effect of Health on Labor Market Outcomes: Evidence from a Random Assignment Iron Supplementation Intervention." California Center for Population Research On-Line Working Paper Series (April 1, 2004). Paper CCPR-022-04.
     5-8Eğitim
     a) Problemlerin genel bir değerlendirmesi: Hindistan’da eğitim seçimi. Neden eğitim seviyesi bu kadar düşük? Ebevyenler eğitimi önemsiyor mu? Buna mali güçleri yetiyor mu? Eğitim ne için iyidir? : Hindistan’da temel eğitim üzerine bir araştırma raporu (1999) 
     b) Erişimi kolaylaştırma: Endonezya’dan efektif bir okul inşaası örneği: Duflo (2001) 
     c) Öğretmenleri sorumlu tutma: Duflo ve Hanna (2001); Kremer ve Gleww (2003) 
     d) Eğitimin kalitesinin arttırılmasının mümkün olduğunu gösteren bir örnek: Banerjee, Cole, Duflo ve Linden (2004)
     *The PROBE Team in association with the Centre for Development Economics. Public Report on Basic Education in India. New York, NY: Oxford University Press, 1999. ISBN: 9780195648706. 

     *Duflo, E. "Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment." American Economic Review91, no. 4 (2001): 795-813. 

     Duflo, E., and R. Hanna. "Monitoring Works: Getting Teachers to Come to School." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 11880, December 2005. 

     Glewwe, P., N. Ilias, and M. Kremer. "Teacher Incentives." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 9671, May 2003. 

     Banerjee, A. V., S. Cole, E. Duflo, and L. Linden. "Remedying Education: Evidence from Two Randomized Experiments in India.Quarterly Journal of Economics 122, no. 3 (August 2007): 1235-1264.
     9-12Sağlık: Rajasthan’dan bir örnek-olay incelemesi
     Rajasthan’da sağlık durumu: Sağlık hizmeti sunumunun ve durumunun birçok açısına bakan bir örnek-olay incelemesi (ve bir film): Banerjee, Deaton ve Duflo (2003)
     *Banerjee, Abhijit V., Angus Deaton, and Esther Duflo. "Wealth, Health, and Health Services in Rural Rajasthan." American Economic Review 94, no. 2 (2003): 326-330.
     13Cinsiyet ayrımcılığı
     a) Hindistan’da cinsiyet ayrımcılığı bulguları: Dreze ve Sen (1995) 
     b) Cinsiyet ayrımcılığı ekonomik nedenlerle ortaya çıkabilir: Ray, sayfa 279-288 
     c) Günlük yaşamda cinsiyet ayrımcılığı olduğunu nasıl ispat edebiliriz?: Deaton (1997) 
     d) Tüketim düzleştirmesi ve Hindistan kırsalında aşırı yüksek kadın ölüm oranı: Rose (1999) 
     e) Evlilik Piyasası: Rao (1993) 
     f) Ayrımcılık ve kızların değeri: Qian (2005)
     *Dreze, Jean, and Amartya Sen. "Gender Inequality and Women's Agency." Chapter 7 in India: Economic Development and Social Opportunity. New York, NY: Oxford University Press, 1999, pp. 140-178. 

     [Ray] pp. 279-288. 

     Deaton, Angus. The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy. Washington, DC: World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, 1997. ISBN: 9780801852541. [Preview in Google Books] 

     Rose, E. "Consumption Smoothing and Excess Female Mortality in Rural India." Review of Economics and Statistics 81, no. 1 (1999): 41-49. 

     Rao, V. "The Rising Price of Husbands: A Hedonic Analysis of Dowry Increases in Rural India." Journal of Political Economy101, no. 4 (1993): 666-677. 

     Qian, Nancy. "Missing Women and the Price of Tea in China: The Effect of Relative Female Income on Sex Imbalance." Mimeograph, Massachusetts Institute of Technology, 2005.
     14Aile içi müzakere
     a) Kadınlar ve erkekler geliri aynı şekilde harcamazlar: Brezilyadan bulgular (Thımas (1990)), Birleşik Krallık Çocuk Yardım Ödemesi (Lundberg, Pollak ve Wales (1996)), Güney Afrika’da bir emeklilik programı (Duflo (2003)) 
     b) Aile içi rekabet sadece kaynakların paylaşımıyla sınırlı değildir. Ailenin tüm üyeleri için düşük verimlilik ve düşük refaha neden olmaktadır: Udry (1996); Duflo ve Udry (2004)
     Thomas, D. "Intra-Household Resource Allocation: An Inferential Approach." Journal of Human Resources 25, no. 4 (1990): 635-664. 

     Lundberg, S. J., R. A. Pollak, and T. J. Wales. "Do Husbands and Wives Pool Their Resources? Evidence from the United Kingdom Child Benefit." Journal of Human Resources 32, no. 4 (1996): 463-480. 

     Duflo, E. "Grandmothers and Granddaughters: Old-Age Pensions and Intrahousehold Allocation in South Africa." World Bank Economic Review 17, no. 1 (2003): 1-25. 

     *Udry, C. "Gender, Agricultural Production, and the Theory of the Household." Journal of Political Economy 101, no. 5 (1996): 1010-1045. 

     *Duflo, E., and C. Udry. "Intrahousehold Resource Allocation in Cote d'Ivoire: Social Norms, Separate Accounts and Consumption Choices." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 10498, May 2004.
     15-16Öğrenci sunumları
     17-18Toprak
     a) Teorik arka plan: Ray, 12. Bölüm 
     b) Neden toprak reform?: Banerjee (1999) 
     c) Hindistan’da başarılı bir sınırlı toprak reform: Banerjee, Gertier ve Ghatak (2002)
     [Ray] chapter 12. 

     *Banerjee, A. V. "Land Reforms: Prospects and Strategies." Mimeograph, Massachusetts Institute of Technology, 1999. 

     Banerjee, Abhijit V., Paul Gertier, and Maitreesh Ghatak. "Empowerment and Efficiency: Tenancy Reform in West Bengal." Journal of Political Economy 110, no. 2 (April 2002): 239-280.
     19-20Tasarruflar
     a) Yoksullar iyi zamanlarda kötü zamanlar için tasarruf yapar mı? Taylan’da pirinç üreticilerinin tasarrufları: Paxson (1992) 
     b) Yoksullar tasarruf araçlarına erişebiliyor mu? Meksika’da bir mikro-tasarruf deneyi: Aportela (1998)
     *Paxson, C. H. "Using Weather Variability to Estimate the Response of Savings to Transitory Income in Thailand." American Economic Review 82, no. 1 (1992): 15-33. 

     Aportela, F. "The Effects of Financial Access on Savings by Low-Income People." Mimeograph, Massachusetts Institute of Technology, 1998.
     21Sigorta
     Tarımsal gelir bir yıldan diğerine çok büyük değişiklik göstermektedir. Tüketim ve yatırım da bu şekilde değişiklik gösterir mi yoksa hanehalkları bu değişiklerden korunmaktamıdırlar? 

     a) Ray, 15. Bölüm 
     b) Sigorta sadece kısmidir: Fildişi Kıyıları’nda hanehalkı üyelerinin tüketimi gelirlerine bağldıır: Deaton (1997), sayfa 372-383. 
     c) Kötü zamanlarda çocuklar okuldan alınmakta ve kendilerine daha az yiyecek verilemektedir. Fildişi Kıyıları’ndan bir örnek: Jensen (2000) 
     d) Batı Afrika’da köylüler birbirlerine borç vermekte ve bir dereceye kadar sigorta sağlamaya çalışmaktalar: Udry (1990) 
     e) Köyde karşılıklı sigorta yoktan oluşmamaktadır ve yerel kurumların gücüne bağlıdır: Townsend (1995)
     *[Ray] chapter 15. 

     Deaton, Angus. The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy. Washington, DC: World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, 1997, pp. 372-383. ISBN: 9780801852541. [Preview in Google Books] 

     Jensen, R. "Agricultural Volatility and Investments in Children." American Economic Review 90, no. 2 (2000): 399-405.

     *Udry, C. "Credit Markets in Northern Nigeria: Credit as Insurance in a Rural Economy." World Bank Economic Review 4, no. 3 (1990): 251-269. 

     Townsend, R. "Financial Systems in Northern Thai Villages.Quarterly Journal of Economics 110, no. 4 (1995): 1011-1046.
     22-23Kredi piyasaları
     Neden formal kredi yoksullara ulaşamamaktadır? Neden devletin organize ettiği yönlendirilmiş borç verme mekanizması işe yaramamıştır? Yoksullar yerel düzeyde çok yüksek faizle borçlanmaktadırlar? 

     a) Teorik arka plan: Ray, 14. Bölüm 
     b) Neden kayıtdışı tefeciler çok yüksek faiz oranları isterler? Aleem (1990) 
     c) Yenilikçi bir borç verme şekli: Mikro-kredi: Morduch (1999)
     [Ray] chapter 14. 

     *Aleem, I. "Imperfect Information, Screening and the Costs of Informal Lending: A Study of a Rural Credit Market in Pakistan.World Bank Economic Review 4, no. 3 (September 1990): 329-349. 

     Morduch, J. "The Microfinance Promise." Journal of Economic Literature 37, no. 4 (1999): 1569-1614.
     24Kayıtlı ve kayıtdışı kurumlar
     a) Kolektif mücadele: Banerjee, Iyer ve Somanathan (2007) 
     b) Sosyal ağlar: Hiç bir politika kendi başına oluşmaz. Formal kurumların ve normların rolü nedir?
     1. Magrip tüccarlarının uzun mesafeli ticaret yapmasını sağlayan normlar: Greif (193)
     2. Ancak başarılı informal kurumlar, formal kurumların gelişimine engel olabilirler: Greif (1994)
     3. Demogrfik geçişe engel olan sosyal normlar: Munshi (2000)
     c) Formal kurumlar
     1. Kurumlar dünya genelinde ciddi farklılık göstermektedir: La Porta, de Silanes, Shleifer ve Vishny (1998)
     2. İyi kurumlar ekonomik performans için önemlidir: toplamcı yaklaşım: Acemoglu, Johnson ve Robinson (2001)
     3. Tarihsel yaklaşım: Hindistan’da koloni tarihi bugün de etkisini göstermektedir: Banerjee ve Iyer (2002); Iyer (2003)
     4. Kurumların neden önemli olduğunun mekaniği: Kötü bir kurumsal çevre iş ortamını etkiler. Hindista yazılım endüstrisinde kontrat ve ün araştırması
     Banerjee, A., L. Iyer, and R. Somanathan. "Public Action for Public Goods." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12911, February 2007. 

     Greif, A. "Contract Enforceability and Economic Institution in Early Trade: The Maghribi Traders Coalition." American Economic Review 83, no. 3 (1993): 525-548.

     ———. "Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies." Journal of Political Economy 102, no. 5 (1994): 912-950. 

     Munshi, K. "Social Norms and Individual Decisions During a Period of Change: An Application to the Demographic Transition." Mimeograph, University of Pennsylvania, 2000. 

     La Porta, R., F. L. de Silanes, A. Shleifer, and R. Vishny. "Law and Finance." Journal of Political Economy 106, no. 6 (1998): 1113-1155. 

     *Acemoglu, D., S. Johnson, and J. Robinson. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation." American Economic Review91, no. 5 (2001): 1369-1401. 

     Banerjee, A. V., and L. Iyer. "History, Institutions and Economic Performance: The Legacy of Colonial Land Tenure Systems in India.American Economic Review 95, no. 4 (2005): 1190-1213. (PDF)#

     Iyer, L. "The Long-term Impact of Colonial Rule: Evidence from India." Mimeograph, Massachusetts Institute of Technology, 2003. (PDF)# 

     Banerjee, A. V., and E. Duflo. "Reputation Effects and the Limits of Contracting: A Study of the Indian Software Industry.Quarterly Journal of Economics 115, no. 3 (2000): 989-1017.
     25Sosyal politikanın sınırları: yolsuzluk
     a) Yolsuzluk neden maliyetlidir? Shleifer ve Vishny (1993) 
     b) Yolsuzluğun maliyeti: Yeni Delhi’de sürücü ehliyetleri (Bertand, Djankov, Hanna ve Mullainathan (2006)) ve Endonezya’da kamyonculuk (Olken ve Barron (2007)) 
     c) Yolsuzlukla mücadele: Endonezyada yollar: Olken (2005)
     Shleifer, A., and R. W. Vishny. "Corruption." The Quarterly Journal of Economics 108, no. 3 (1993): 599-617. 

     Bertrand, M., S. Djankov, R. Hanna, and S. Mullainathan. "Does Corruption Produce Unsafe Drivers?" National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12274, June 2006. 

     Olken, B., and P. Barron. "The Simple Economics of Extortion: Evidence from Trucking in Aceh." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 13145, June 2007. 

     Olken, B. "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 11753, November 2005.

     • Ders Notları

      This section contains documents that could not be made accessible to screen reader software. A "#" symbol is used to denote such documents. 

      Aşağıda seçili ders notlarına ulaşabilirsiniz.

      Oturum NumarasıKonularGrafikler
      1-2Giriş: Yoksulluğun Kısır Döngüsü (pdf) 
      3-4Beslenme ve verimlilik: karşılıklı ilişkiler (pdf 1) (pdf 2)Tablo 1-2 and Grafik 2-5'in kaynağı: Subramanian, S., and A. Deaton. "The Demand for Food and Calories." Journal of Political Economy 104, no. 1 (1996): 133-162.
      5-8Eğitim (pdf 1) (pdf 2)Grafik 2'nin kaynağı: Duflo, E. "Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment." American Economic Review 91, no. 4 (2001): 795-813.
      9-12Sağlık: Rajasthan’dan bir örnek-olay incelemesi (pdf 1)
      (Abhijit Banerjee and Esther Duflo'nun müsadesiyle. İzinle kullanılmıştır.)(pdf 2 - 2.4 MB)
      13Cinsiyet ayrımcılığı (pdf)
      14Aile içi müzakere (pdf)Tablo 2 ve 6'nın kaynağı: Thomas, Duncan. "Intra-household Resource Allocation: An Inferential Approach.Journal of Human Resources 25, no. 4 (1990): 635-664.
      15-16Öğrenci sunumları
      17-18Toprak (pdf)
      19-20Tasarruflar (pdf 1) (pdf 2)
      21Sigorta
      22-23Kredi piyasaları (pdf 2.0 MB)
      24Kayıtlı ve kayıtdışı kurumlar (pdf)
      25Sosyal politikanın sınırları: yolsuzluk (pdf)

      • Ödevler

       Bu bölümdeki bazı dosyaları açmak için özel bir yazılım gerekmektedir: .dta

       Ödev NoKonularDosyalar ve Makaleler
       1Dünya Bankası kalkınma raporu verileri – yoksulluğun yüzleri ve Stata’yla tanışma 

       Yoksulluk, beslenme ve işgücü piyasaları 

       Deneme ödevi: Gelecek materyalin ön değerlendirmesi
       (PDF

       wbdr.dta (DTA)
       2Okullaşmanın getirilerini tahminleme, en kü*** kareler, Wald tahmini, dolaylı en kü*** kareler ve 2 aşamalı en kü*** kareler 

       Deneme sorusu
       (PDF

       supas.dta (DTA

       Duflo, Esther, Pascaline Dupas, and Michael Kremer. "Peer Effects, Pupil-teacher Ratios, and Teacher Incentives: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya." Mimeograph, Massachusetts Institute of Technology, September 2007. 

       Glewwe, Paul, Michael Kremer, and Sylvie Moulin. "Many Children Left Behind? Textbooks and Test Scores in Kenya." American Economic Journal: Applied Economics 1, no. 1 (January 2009): 112-135.
       3Kenya’da solucanlar 

       Regresyon üzerine deneme
       (PDF

       ted_miguel_worms.dta (DTA

       Miguel, Edward, and Michael Kremer. "Worms: Identifying Impacts on Education and Health in the Presence of Treatment Externalities.Econometrica 72, no. 1 (January 2004): 159-217.
       4Tarla Kiracılığı 

       Toprak Büyüklüğü ve işgücü dağılımı 

       Tasarruflar: Tayland’dan bulgular
       (PDF

       paxson.dta (DTA

       Paxson, Christina. "Using Weather Variability to Estimate the Response of Savings to Transitory Income in Thailand.American Economic Review 82, no. 1 (March 1992): 15-33.
       5Sigorta ve teşvikler 

       Sigorta olarak kredi
       (PDF

       Udry, Christopher. "Credit Markets in Northern Nigeria: Credit as Insurance in a Rural Economy.World Bank Economic Review 4, no. 3 (September 1990): 251-269.
       6Kredi piyasaları modelleri(PDF)
        
       Sunumlar
       Sunumlarla ilgili aşağıdaki yol gösterici ana hatlar bu dosyada da mevcuttur: (PDF

       Her biriniz sınıfta, kalkınma üzerine size ilginç gelen bir konu hakkında sunum yapmak zorundasınız. İki kişilik bir grup olarak ya da yalnız çalışabilirsiniz. Sunumun 5 dakika uzunlukta olması ve eğer grup olarak çalışıyorsanız her iki öğrencinin de konuşma hakkına sahip olması gerekmektedir. 

       Sunumlar 15 ve 16 nolu oturumlarda yapılacaktır. Sunum sıralaması 13 nolu oturumda dağıtılacak ve öğrenciler bu iki günden birine rastsal olarak dağıtılacaktır. Sunuma ek olarak, lütfen ya a) 2-sayfalık bir özet ya da b) sunumunuzun detaylı slaytlarını teslim ediniz. Özet ya da slaytlar sunum gününe hazır olmalıdır. 

       Sunum için partnerinizi kendiniz seçebilirsiniz. 12 nolu oturuma kadar dersin asistanına partnerinizi ve konunuzu e-posta ile göndermeniz gerekmektedir. Eğer bir partner bulamazsanız, dersin asistanına size ilginç gelen 2 ya da 3 konu gönderip kendisini yalnız mı yoksa bir partnerle mi çalışmak istediğiniz konusunda bilgilendiriniz. Asistan sizi, partner arayan diğer öğrencilerle eşleştirecektir. 

       Konuşmanız ve yazılı kısım için ana hatlar aşağıdaki gibidir:
       1. Ders izlencesinden size ilginç gelen bir konu seçin. (Beslenme, eğitim, sağlık, cinsiyet ayrımcılığı, ailelerde müzakere, siyasette cinsiyet, toprak, sigorta, kredi piyasaları, kayıtlı ve kayıtdışı kurumlar, yolsuzluk)
       2. Seçtiğiniz konu üzerine en az 3 makale okuyun.
       3. Bir problem ve bunun arkasında yatan bir neden belirleyin. (Problem örnekleri: Neden yoksullar kötü beslenmektedir? Neden sağlık hizmetleri kapasite altında kullanılmaktadır? Kredi kurumları neden yoksullara hizmet vermemekte ya da verdiklerinde çok yüksek faiz oranları talep etmektedirler?)
       4. Seçtiğiniz problemi tanımladığınız kanal üzerinden hafifletmeye yönelik en az 3 program üzerine beyin fırtınası yapın.
       5. Size gore en umut vaad eden program seçin ve detaylıca tanıtın. Bunu nasıl uygularsınız? Hedef kitle ne olacak? Programın tamamlanmasını nasıl sağlayacaksınız? Etkisinin ne olacağını düşünüyorsunuz?
       6. Programı nasıl değerlendireceğiniz anlatın. Rastsal bir değerlendirme mi yoksa başka bir teknik kullanırdınız? Deney ve kontrol gruplarını kim oluştururdu? Hangi seviyede rastsallaştıracak ya da deney grubu oluşturacaksınız? Ne verisi toplayacaksınız? Gerekli sonuç değişkenleri ne olacak?
       Konuşmanızda, açık bir şekilde konunuzu, probleminizi ve nedenini özetlemeniz gerekmektedir. Probleme yönelik olan programı tanıtmalısınız. Açık bir şekilde, niçin bu programa ihtiyaç duyulacağını ve yoksulların yaşamında nasıl bir iyileşmeye yol açacağını anlatmalısınız. 

       Yazacağınız özet ya da slaytlar, aşağıda anlatılan adımların yazılı bir anlatımını içermelidir. Özellikle, okuduğunuz 3 makaleyi listeleyin. Problemi ve bulduğunuz potansiyal nedeni tanımlayın. Problemi çözmeye yönelik 3 olası yaklaşımı sıralayın. En umut vaad eden programı daha ayrıntılı olarak tanıtın.