Ödevler

Bu bölümdeki bazı dosyaları açmak için özel bir yazılım gerekmektedir: .dta

Ödev No Konular Dosyalar ve Makaleler
1 Dünya Bankası kalkınma raporu verileri – yoksulluğun yüzleri ve Stata’yla tanışma

Yoksulluk, beslenme ve işgücü piyasaları

Deneme ödevi: Gelecek materyalin ön değerlendirmesi
(PDF)

wbdr.dta (DTA)
2 Okullaşmanın getirilerini tahminleme, en küçük kareler, Wald tahmini, dolaylı en küçük kareler ve 2 aşamalı en küçük kareler

Deneme sorusu
(PDF)

supas.dta (DTA)

Duflo, Esther, Pascaline Dupas, and Michael Kremer. "Peer Effects, Pupil-teacher Ratios, and Teacher Incentives: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya." Mimeograph, Massachusetts Institute of Technology, September 2007.

Glewwe, Paul, Michael Kremer, and Sylvie Moulin. "Many Children Left Behind? Textbooks and Test Scores in Kenya." American Economic Journal: Applied Economics 1, no. 1 (January 2009): 112-135.
3 Kenya’da solucanlar

Regresyon üzerine deneme
(PDF)

ted_miguel_worms.dta (DTA)

Miguel, Edward, and Michael Kremer. "Worms: Identifying Impacts on Education and Health in the Presence of Treatment Externalities." Econometrica 72, no. 1 (January 2004): 159-217.
4 Tarla Kiracılığı

Toprak Büyüklüğü ve işgücü dağılımı

Tasarruflar: Tayland’dan bulgular
(PDF)

paxson.dta (DTA)

Paxson, Christina. "Using Weather Variability to Estimate the Response of Savings to Transitory Income in Thailand." American Economic Review 82, no. 1 (March 1992): 15-33.
5 Sigorta ve teşvikler

Sigorta olarak kredi
(PDF)

Udry, Christopher. "Credit Markets in Northern Nigeria: Credit as Insurance in a Rural Economy." World Bank Economic Review 4, no. 3 (September 1990): 251-269.
6 Kredi piyasaları modelleri (PDF)
 
Sunumlar
Sunumlarla ilgili aşağıdaki yol gösterici ana hatlar bu dosyada da mevcuttur: (PDF)

Her biriniz sınıfta, kalkınma üzerine size ilginç gelen bir konu hakkında sunum yapmak zorundasınız. İki kişilik bir grup olarak ya da yalnız çalışabilirsiniz. Sunumun 5 dakika uzunlukta olması ve eğer grup olarak çalışıyorsanız her iki öğrencinin de konuşma hakkına sahip olması gerekmektedir.

Sunumlar 15 ve 16 nolu oturumlarda yapılacaktır. Sunum sıralaması 13 nolu oturumda dağıtılacak ve öğrenciler bu iki günden birine rastsal olarak dağıtılacaktır. Sunuma ek olarak, lütfen ya a) 2-sayfalık bir özet ya da b) sunumunuzun detaylı slaytlarını teslim ediniz. Özet ya da slaytlar sunum gününe hazır olmalıdır.

Sunum için partnerinizi kendiniz seçebilirsiniz. 12 nolu oturuma kadar dersin asistanına partnerinizi ve konunuzu e-posta ile göndermeniz gerekmektedir. Eğer bir partner bulamazsanız, dersin asistanına size ilginç gelen 2 ya da 3 konu gönderip kendisini yalnız mı yoksa bir partnerle mi çalışmak istediğiniz konusunda bilgilendiriniz. Asistan sizi, partner arayan diğer öğrencilerle eşleştirecektir.

Konuşmanız ve yazılı kısım için ana hatlar aşağıdaki gibidir:
  1. Ders izlencesinden size ilginç gelen bir konu seçin. (Beslenme, eğitim, sağlık, cinsiyet ayrımcılığı, ailelerde müzakere, siyasette cinsiyet, toprak, sigorta, kredi piyasaları, kayıtlı ve kayıtdışı kurumlar, yolsuzluk)
  2. Seçtiğiniz konu üzerine en az 3 makale okuyun.
  3. Bir problem ve bunun arkasında yatan bir neden belirleyin. (Problem örnekleri: Neden yoksullar kötü beslenmektedir? Neden sağlık hizmetleri kapasite altında kullanılmaktadır? Kredi kurumları neden yoksullara hizmet vermemekte ya da verdiklerinde çok yüksek faiz oranları talep etmektedirler?)
  4. Seçtiğiniz problemi tanımladığınız kanal üzerinden hafifletmeye yönelik en az 3 program üzerine beyin fırtınası yapın.
  5. Size gore en umut vaad eden program seçin ve detaylıca tanıtın. Bunu nasıl uygularsınız? Hedef kitle ne olacak? Programın tamamlanmasını nasıl sağlayacaksınız? Etkisinin ne olacağını düşünüyorsunuz?
  6. Programı nasıl değerlendireceğiniz anlatın. Rastsal bir değerlendirme mi yoksa başka bir teknik kullanırdınız? Deney ve kontrol gruplarını kim oluştururdu? Hangi seviyede rastsallaştıracak ya da deney grubu oluşturacaksınız? Ne verisi toplayacaksınız? Gerekli sonuç değişkenleri ne olacak?
Konuşmanızda, açık bir şekilde konunuzu, probleminizi ve nedenini özetlemeniz gerekmektedir. Probleme yönelik olan programı tanıtmalısınız. Açık bir şekilde, niçin bu programa ihtiyaç duyulacağını ve yoksulların yaşamında nasıl bir iyileşmeye yol açacağını anlatmalısınız.

Yazacağınız özet ya da slaytlar, aşağıda anlatılan adımların yazılı bir anlatımını içermelidir. Özellikle, okuduğunuz 3 makaleyi listeleyin. Problemi ve bulduğunuz potansiyal nedeni tanımlayın. Problemi çözmeye yönelik 3 olası yaklaşımı sıralayın. En umut vaad eden programı daha ayrıntılı olarak tanıtın.