Ders Notları

This section contains documents that could not be made accessible to screen reader software. A "#" symbol is used to denote such documents.

Aşağıda seçili ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Oturum Numarası Konular Grafikler
1-2 Giriş: Yoksulluğun Kısır Döngüsü (pdf)  
3-4 Beslenme ve verimlilik: karşılıklı ilişkiler (pdf 1) (pdf 2) Tablo 1-2 and Grafik 2-5'in kaynağı: Subramanian, S., and A. Deaton. "The Demand for Food and Calories." Journal of Political Economy 104, no. 1 (1996): 133-162.
5-8 Eğitim (pdf 1) (pdf 2) Grafik 2'nin kaynağı: Duflo, E. "Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment." American Economic Review 91, no. 4 (2001): 795-813.
9-12 Sağlık: Rajasthan’dan bir örnek-olay incelemesi (pdf 1)
(Abhijit Banerjee and Esther Duflo'nun müsadesiyle. İzinle kullanılmıştır.)(pdf 2 - 2.4 MB)
13 Cinsiyet ayrımcılığı (pdf)
14 Aile içi müzakere (pdf) Tablo 2 ve 6'nın kaynağı: Thomas, Duncan. "Intra-household Resource Allocation: An Inferential Approach." Journal of Human Resources 25, no. 4 (1990): 635-664.
15-16 Öğrenci sunumları
17-18 Toprak (pdf)
19-20 Tasarruflar (pdf 1) (pdf 2)
21 Sigorta
22-23 Kredi piyasaları (pdf 2.0 MB)
24 Kayıtlı ve kayıtdışı kurumlar (pdf)
25 Sosyal politikanın sınırları: yolsuzluk (pdf)