Ders Notları

Ders takviminde belirtilen konu ve temalara karşılık gelen ders notlarından seçmeleri aşağıda bulabilirsiniz. Her ders için ders notu mevcut değildir. 2005 Güz döneminde Aayesha Siddiqui bu notları özellikle Açık Ders Programı için tutmuştur.
SIRA NO KONULAR
1 Giriş, Açılış Tartışması (PDF)
2 Biz Nasıl Çalışırız ya da nasıl Sosyal Bilim Yaparız? (PDF)
3 İktidar Tanımının Tartışılmasına Devam; İktidarın Başkaları Üzerinde Niyet Edilmiş ve Daha Önceden Tahnin Edilen Etkileri Üretebilme Kapasitesi Üzerine (PDF)
4 Film Gösterimi: “Boyun Eğme ve Uyum”
5 İktidar Tanımının Tartışılmasına Devam; İktidarın Ne Olmadığının Tartışılmasına Başlangıç: Etkileme ve Uyum (PDF)
6 Film Gösterimi: “İradenin Zaferi” (2 saat)
7 Uyum ve Etkileme; Sonra İktidar Formalarını Tanıtım: Manipülasyon, İkna Etmek ve Kuvvet (PDF)
8 Kuvvet (devam) (PDF)
9 Kişisel İktidar, Karizma, Liderlik (PDF)
10 Karizma, Ünlü Karizmatik Liderlerin Konuşma Videoları (PDF)
11 İktidar Farklarının Açıklanması; Klasik Teorilerden (PDF)
12 Klasik İktidar Teorileri; İktidar Farkların Nasıl Ortaya Çıktığı? (PDF)
13 İktidar Farkları Nasıl Ortaya Çıkar? Sosyal Organizasyondan (PDF)
14 İktidar Farkları Nasıl Ortaya Çıkar: Klasik Sosyal Teorilerden dersler (devam); Önceki Dersin Özeti: Max Weber (PDF)
15 İktidar Farkları Nasıl Ortaya Çıkar? Sosyal Teoriden Dersler (devam) (PDF)
16 İktidar Farkları Nasıl Ortaya Çıkar? Sosyal Teoriden Dersler, Marx (devam) (PDF)
17 İktidar Nasıl Kurumsallaşır? Foucault (PDF)
18 İktidar Nasıl Kurumsallaşır ve Uygulanır? (PDF)
19 Kurumsallaşmış İktidar (PDF)
20 Kurumsallaşmış İktidar, Sonuçlandırılıyor; Modern Dünyada Otoritenin Transformasyonu (PDF)
21 Otoritenin Yeri ve Kaynaklarının Transformasyonu; Profesyonel Otorite Örnekleri
22 Otoritenin Yeri ve Kaynaklarının Transformasyonu (PDF)
23 Profesyonel Otorite ve Kültürel Hegemonya (PDF)
24 Profesyonel Otorite ve Kültürel Hegemonya (devam): Yapıbozumculuk ve Postmodern/Post/Yapısalcılık (PDF)
25 Postmodernizm, Postmodernite ve İktidar (PDF)
26 Postmodernizm/ Postmodernite Sonuçlandırılması; Sınıf Tartışması (PDF)
27 Son Gözlemler, Yorumlar (PDF)
Prof. Silbey’in Ek Materyalleri
İktidar Kaynakları, Yapıları ve Transformasyonu (PDF)

İktidar Piramidi (PDF)

İktidar Tanımı ve Sembollerindeki Niyetler (PDF)