Konu özeti

 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ

  Ders Notlarını Hazırlayan: Şebnem Düzgün
 • Giriş

  Hafta
  Ünite 1: Giriş

  • Sayısal Coğrafi Bilgi
  • CBS tanımı
  • CBS’nin bileşenleri
 • Giriş

  Hafta
  Ünite 1: Giriş
  • CBS uygulama alanları
  • CBS ile ilişkili disiplinler
  • CAD/CAM sistemleri
  • Tarihsel perspektif
 • Veri Girişi

  Hafta
  Ünite 2: Veri Girişi
  • CBS için verinin önemi
  • Mevcut grafik veya görüntülerin kullanılması ile veri girişi
   • Elle sayısallaştırma
   • Otomatik veya yardımlı sayısallaştırma
 • Veri Girişi

  Hafta
  Ünite 2: Veri Girişi
  • Gerçek zamanlı sayısal veri
  • Mevcut sayısal veri
 • Coğrafi Konumlandırma

  Hafta
  Ünite 3: Coğrafi Konumlandırma 
  • Dünya Koordinat Geometrisi
  • Üç Boyutlu Sistemler
  • Düzlem Koordinat Sistemleri
 • Harita Projeksiyonları

  Hafta
  Ünite 4: Harita Projeksiyonları
  • Harita Projeksiyonları ve CBS ile ilişkisi
  • Projeksiyon Yüzeyleri
 • Harita Projeksiyonları

  Hafta
  Ünite 4: Harita Projeksiyonları
  • Bozulmalar
  • Uygun Harita Projeksiyonunun Seçimi
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)

  Hafta
  Ünite 5: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)
  • Veri Yönetimi Kavramları
  • VTYS’nin avantajları
  • Veri Taslakları
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)

  Hafta
  Ünite 5: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)
  • Veri Modellerinde Mantık
  • İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (İVTYS)
  • Veri Normalizasyonu
 • Mekansal Verinin Sunumu ve Organizasyonu

  Hafta
  Ünite 6: Mekansal Verinin Sunumu ve Organizasyonu
  • Vektör Veri Modelleri
  • Hücresel Veri Modelleri
 • Mekansal Verinin Sunumu ve Organizasyonu

  Hafta
  Ünite 6: Mekansal Verinin Sunumu ve Organizasyonu
  • Vektör ve Hücresel Veri Modelleri Arasındaki Dönüşüm
  • Mekansal Veri Organizasyonu
  • Özelliklerin Simgeleştirilmesi
 • Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi

  Hafta
  Ünite 7: Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi
  • Düzeltme/Sınflama/Genelleme, Ölçümler
  • Bindirme Analizleri
  • Ağ Analizleri
  • Komşuluk Analizleri
 • Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi

  Hafta
  Ünite 7: Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi
  • Fiziksel ve Çevresel Süreçlerin Modellenmesi
  • Beşeri Süreçlerin Modellenmesi
  • Karar Verme Süreçlerinin Modellenmesi
 • Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi

  Hafta
  Ünite 7: Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi
  • Veri Kalitesi ve Hatalar
  • CBS’de Hata Kaynakları
  • Hataların Yönetimi