Ünite 1

1. Hafta
Ünite 1: Giriş

  • Sayısal Coğrafi Bilgi
  • CBS tanımı
  • CBS’nin bileşenleri
Dosyayı görmek için Unite1_giris_guncel.pdf tıklayın