Ünite 2

4. Hafta
Ünite 2: Veri Girişi

  • Gerçek zamanlı sayısal veri
  • Mevcut sayısal veri
Dosyayı görmek için Unite2_veri_girisi_guncel.pdf tıklayın