Ünite 3

5. Hafta
Ünite 3:Coğrafi Konumlandırma

  • Dünya Koordinat Geometrisi
  • Üç Boyutlu Sistemler
  • Düzlem Koordinat Sistemleri
Dosyayı görmek için Unite3_cografi_konumlandirma_guncel.pdf tıklayın