Ünite 2

3. Hafta
Ünite 2: Veri Girişi

  • CBS için verinin önemi
  • Mevcut grafik veya görüntülerin kullanılması ile veri girişi
    • Elle sayısallaştırma
    • Otomatik veya yardımlı sayısallaştırma
Dosyayı görmek için Unite2_veri_girisi_guncel.pdf tıklayın