Ünite 5

9. Hafta
Ünite 5: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)

  • Veri Modellerinde Mantık
  • İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (İVTYS)
  • Veri Normalizasyonu
Dosyayı görmek için Unite5_Veri_Tabani_Yonetim_Sistemleri.pdf tıklayın