Ünite 6

10. Hafta
Ünite 6: Mekansal Verinin Sunumu ve Organizasyonu

  • Vektör Veri Modelleri
  • Hücresel Veri Modelleri